خبر درگذشت دانش آموزان عزیزمان علیرضا زمانی و علیرضا طاهری چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می ‌نشیند، ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ ای جز تسلیم و رضا نیست خداوند قرین رحمتشان فرماید . برای خانواده های دردمند آنان صبر جزیل و اجر عظیم خواهانیم . مدیریت و کارکنان مدرسه اندیشه
کد پرچم
دبیرستان غیر دولتي اندیشه - دوره ی اول

دبیرستان غیر دولتي اندیشه - دوره ی اول
اولين مدرسه ي هوشمند در شهرستان قيروكارزين 
قالب وبلاگ

1- کدام عبارت درست و کدام نادرست است ؟ ( 1 )

   الف – حیاط و حیات ، دو کلمه ی هم آوا هستند .

    ب- فرهنگستان ادب فارسی برای کلمه ی کامپیوتر کلمه « یارانه » را پیشنهاد داده است

    ج-  زمان فعل خواهم رفت ، آینده ( مستقبل ) است

    د- کتاب کویر از دکتر محمود حکیمی است

2- گزینه ی صحیح را انتخاب کنید .(1 )

 الف- دو کلمه ی شکیبایی و بردباری نسبت به هم چه رابطه ای دارند

      1- متضاد                  2- مترادف                       3- هم آوا                        4- هم خانواده

ب- جمله ای که درخواست انجام کاری را مطرح می کند چه نام دارد ؟

    1- خبری                    2- عاطفی                       3- امری              4- پرسشی

ج- کدام یک از کلمات زیر اسم ساده است ؟

    1- توانگر                     2- ناپایدار                       3- دانشمند                     4- فرمان

د- کدام یک از کلمات زیر معنی خُردی و کوچکی می دهد ؟

     1- شهرک                  2- کبک             3- نمک             4- خوراک

3- کلمه های زیر را در جای خالی قرار دهید  ( یک کلمه اضافی است  ) (1 )

       « نمادین ، نهی ، مترجم ، مثنوی ، شناسه »

الف- شخصی که کار ترجمه را انجام می دهد ............................... نام دارد .           

ب- شعری که هر بیت ان قافیه ای جداگانه دارد .................................. نام دارد .

ج- به داستان رمزی .......................... گفته می شود

د- مخالف جمله ی امر ................................... نامیده می شود

4- به پرسش های زیر پاسخ دهید . (1 )

 الف- زاویه ی دید داستان های زیر را مشخص کنید .

      ما می توانیم                           آدم اهنی و شاپرک

ب- ضمیر های شخصی جدا یا منفصل را بنویسید

 

5- از بین کلمات زیر کلمات مرکّب را مشخص کنید . (5/ )

   زردی                          کتاب                 گل فروش                        دریا                   کتاب دار            

6- - هر کدام از کلمات سمت راست مربوط به کدام توضیح از سمت چپ می باشد ؟ (1 )

ما می توانیم                                 استفاده از تجربیات بزرگتر ها 

دفاع از آزادی                                نظم و دقت

زندگی همین لحظه هاست              خواستن توانستن است

آرزوی پرواز                                  مقاومت در برابر دشمن

                                                استفاده ی درست از فرصت

 

 

7- جمله های زیر از نظر مفهوم و پیام چه نوع جمله هایی هستند ؟ (1 )

  الف – انقلاب اسلامی در 22 بهمن به پیروزی رسید

  ب- ز نوکاران که خواهد کار بسیار 

   ج- عجب پرنده ی زیبایی

   د- مثل یک شاخه گل جوانه بزن 

8- در جملات زیر نهاد ، مسند و فعل اِسنادی را مشخص کنید .( 5/1)

      چراغ روشن شد                                              هوا گرم بود

9- کلمات مشخص شده را معنی کنید .(5 /2)

 پروین از کودکی کوشا و اهل تفکر بود                                    او شیفته ی طبیعت بود

 

 این ها جزء زندگی است به خصوص اگر با تأمّل و عبرت همراه باشد                       حامی اسلام و قرآن بودم

 

 آدم آهنی با چشم نارنجی رنگش موذیانه چشمک می زد                        کمی مکث کرد

 

تسلّط حکومت های جبار و فاسد اکثر مردم را ترسو بار آورده بود

 

فتاد از پای کرد از عجز فریاد                         یک هیئت جهانی به ایران آمد

 

 از خداوند خواست به در راهی که انتخاب کرده است اخلاص و همت بلند اعطا کند

 

 10- ابیات و جملات زیر را معنی کنید . (3 )

      نگشت یک آسایشم یک لحظه دمساز                   گهی از گربه ترسیدم گه از باز

 

     به راستی یکی از نوابغ ادب است        میان شاعره ها تا کنون نظیرش نیست

 

    دانش تو را پاسبان است و تو مال را نگهبان

 

11- جاهای خالی را کامل کنید .  (5 / 1)       گذشته                                    حال                               آینده

                                                                گفتم                                       .............                         .............

                                                                  .............                                می روی                           ...............

                                                                  .............                                ................                                  خواهد شنید

 

                                                                                                                        موفق باشید


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي اول
[ پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ ] [ 0:21 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
     به نام آن که جان را فکرت آموخت              

                              پند نیکان

1-    برای کسی که آهسته و پیوسته می رود ، هیچ راهی دور نیست .

2-    قلب کوچک تحقیر شده ، بمبی است که فردا منفجر می شود .

3-    دوستان جدید پیدا کنید ؛ اما دوستان قدیمی را هم حفظ کنید ، اینها نقره و آنها طلا هستند .

4-    اگر هر روز راهت را عوض کنی ، هرگز به مقصد نخواهی رسید .

5-    هر تغییر ی موجب بهبود نمی شود ، اما هر بهبودی نیاز به تغییر دارد .

6-     همه چیز در حال تغییر است ، به جز تغییر که همیشه ثابت است .

7-    اگر صد نفر یک قدم بردارند ، بهتر از صد قدم است که یک نفر بردارد.

8-    وای به حال مدیری که زیردستان از بیم شرش به او اظهار دوستی کنند.

9-    نه پیروزی پایدار است و نه شکست پایان راه

10-        میز ریاست مال ما نیست ، نوبت ماست .

11-        اینکه یک زبان داری و دو گوش ، یعنی این که یکی بگویی و دو بشنوی .

12-  تلخی برخورد صادقانه را به شیرینی کاذب منافقانه ترجیح دهید .

13-        انسان ها آن گونه عمل می کنند که می اندیشند .

14-    علت درست انجام نشدن بسیاری از کارها ، روش کهنه و غیر کارآمد است . می خواهند مشکلات امروز را با روش دیروز حل کنند .

15-        قدرت و نفوذ یک لبخند بر قلب ها ، بیشتر از مته های حفاری بر دیوارهاست .

16-اگر بخواهید در همه ی کارها قوی باشید ، در هیچ کاری قوی نخواهید شد .

17-        جزئیات را نادیده نگیرید . همه ی بهبود ها از گام های کوچک شروع می شوند .

18-        آنچه شما را به جایی که هستید رسانده است برای ماندن شما در همان جا کافی نیست .

19-        آینده هرگز اتفاق نمی افتد ، بلکه ساخته می شود .

20-    فرد آینده نگر ، فردی است که امروزش را برای داشتن فردا ئی بهتر ، نیکو سازد نه آنکه آنقدر به فکر فردا باشد که از امروزش غافل شود .

21-        زندگی آن است که بمیرید و پیروز شوید و مُردن آن است که زنده باشید و محکوم دیگران.

22-    هدف معلم باید بالاتر از این باشد که یک سلسله معلومات ، اطلاعات و فرمول در مغز متعلم بریزد . این است که نیروی فکری متعلم را پرورش و استقلال بدهد و قوه ی ابتکار او را زنده کند .

23-    شباهت مغز و معده ، باید معده این قدر آزادی و جای خالی داشته باشد که به آسانی بتواند غذا را زیر و رو کند ، اسید ها و شیره هایی را ترشح نماید و بسازد ، ولی معده ای که مرتب به آن غذا تحمیل می کنند و تا آنجا که جا دارد به آن غذا می دهند دیگر فراغت ، فرصت و امکان برایش پیدا نمی شود که این غذا را درست حرکت بدهد و بسازد . آن وقت می بینید اعمال گوارشی اختلال پیدا می کند و عمل جذب هم در روده ها درست انجام نمی شود . مغز انسان هم قطعاً همین جور است . در تعلیم و تربیت باید مجال فکر کردن به دانش آموز داده شود و او به فکر کردن ترغیب گردد . در آموزش و پرورش هدف باید رشد فکری دادن به متعلم و به جامعه باشد .

24-    دوستان آنهایی هستند که مانند دو دست که موقع شستن همدیگر را تمیز و نظیف می کنند آلودگی همدیگر را بر طرف کنند .( پیامبر اکرم ص )

25-    میزان آرامش روحی هر کس متناسب است با ایمان و پیونند قلبی او با خدا ، هر چه ایمان قوی تر ، آرامش روحی نیز افزونتر

26-کسی که به زبان بگوید خدا بزرگتر است ؛ اما در دل قدرت دیگری را بزرگ بداند و از دیگری بترسد و یا به قدرت دیگری وابسته باشد و به او اتکا کند ، دروغگویی بیش نیست . ( امام صادق علیه السلام )


موضوعات مرتبط: کلام گهربار
[ پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ ] [ 0:18 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

به نام خدا                           

  معانی نام ها در فارسی جدید التألیف دوم راهنمایی

      در قرآن کریم چندین بار به اهمّیّت نام نیکو و زیبا اشاره شده است از جمله : « وَ لِلِّه الأسماءُ الحُسنی فاد عو بِها ( سوره ی اعراف آیه ی 180 ) پروردگار  دارای نام های نیکو و زیباست ، وی را بدان نامها بخوانید .» از نام های خداوند می توان به این نامها اشاره کرد : جلیل ، حمید ، حکیم ، رحمان ، رحیم ، رشید ، قادر ، عزیز ، صمد ، لطیف ، مجید ، وهاب ، هادی و... اگر به این نامها توجه کنید می بینید که دارای ویژگی هایی چون خوش آهنگی ، روانی و دارای معنی و مفهوم هستند ؛ بنابراین این اسامی می تواند راهنمایی باشد برای انتخاب نام مناسب و شایسته . با توجه و دقت در القاب ائمّه ی بزرگوار علاوه بر آن که به یکی از ویژگی های اخلاقی این بزرگواران پی می می بریم ، خوش آهنگ بودن ، معنا دار بودن و... نیز تداعی می شود القابی چون : مصطفی ، مجتبی ، باقرالعلوم ، صادق ، کاظم ، رضا ، جواد ، هادی و...

     انسان با داشتن نام زشت ، نامناسب ، بی معنا ، ثقیل و ناهنجار ، احساس حقارت می نماید و برعکس نام شایسته و خوب باعث آرامش روان و چه بسا موجب موفقیت و کامیابی در افراد شود . نام هر شخص اگر چه جزءِ شخصیت او نیست ولی در نظر مردم چنان با شخصیت او عجین می شود که جزءِ شخصیت او تلقی می شود و این تلقی چنان است که گویی نام ، جزئی از ذات شخص است .

     پیامبر می فرمایند : « حق فرزند بر پدرآن است که نام نیکو  و زیبا بر او نهد و پس از بلوغ او را همسر دهد و به او نوشتن بیاموزد . » حضرت علی ( ع ) نیز فرموده اند : « حقّ فرزند بر پدر آن است که نام نیکو بر او نهد و او را با ادب و آراسته بار آورد و به او قرآن بیاموزد . »

     اعراب قبل از اسلام در نامگذاری فرزندان خود اغلب از اسامی حیوانات وحشی استفاده می کردند و دلیل آنها از انتخاب این اسامی این بود که چون اعراب مردان جنگ و مبارزه هستند ، لذا این اسامی را بر روی فرزندان خود می نهند تا به هنگام صدا زدن آنها درون دشمن ایجاد هول و هراس نمایند ؛ اسامی چون : اُسامه ( شیر درنده ) ؛ عُوف ( شیر و گرگ ) ؛ فهد ( یوز پلنگ ) ؛ لَیث ( شیر درنده ) ؛ فارِس ( شیر ، سوار کار ) ؛ مُصعَب ( شتر نر سرکش ) ؛ حمزه ( شیر درنده ) و ...

  در پایان لازم به یادآوری است که معنی  تعدادی از نام ها در فرهنگ های موجود و در دسترس نبود.

آسیه : مؤنث آسی ، زن اندوهگین

ابراهیم : ( عبری ) پدر عالی یا پدر جماعت بسیار

ابوالقاسم : پدر قاسم ، ( قاسم : بخش کننده ، مقسّم )

احمد : ( صفت تفضیلی ) ستوده تر ، بسیار ستوده ، نام احمد نام جمله انبیاست / چون که صد آمد نود هم پیش ماست

ارژنگ : ( = ارتنگ ) جادویی ، طلسم ، آرایش ، زینت

اسحاق : ( عبری ) 1- کهنه شدن 2- دور کردن 3 – خندان

اسفند : مقدس

اسکندر : معرّب از یونانی aleksandros یاری کننده ی مرد

اسماعیل : ( عبری ) مسموع از خدا

اشرف : ( صفت تفضیلی ) شریف تر ، بزرگوارتر ،  این اسم مشترک بین نام آقایان و خانم هاست.

اقبال : خوشبختی ، سعادت ؛ این طلعت خجسته که با تست غم مدار / کاقبال یاورت بود اندر فراز و نشیب

الهام : فکری که به طور ناگهانی در ذهن پیدا می شود ؛ در دل انداختن

الهه : معبود غیر پروردگار

امیر : فرمانده ، فرمانروا ، پادشاه ، حاکم

ایرج : 1- نور 2- یاری کننده ی ایرانیان

باقر : شکافنده

بِشر : گشاده رویی

بهزاد : ( از « به » بهتر ، خوب و « زاد» زاده ) ؛ اصیل ، خوش نژاد

بُهلول : مرد خنده رو ، نیکو کار ، بزرگ قوم

بهمن : راست گفتار ، راست کردار ، نیک اندیش

بهنام : ( از به و نام ) خوشنام ، نیکنام

بیدل : ( بی + دل ) عاشق ، شیدا ، ترسو ؛ دلتنگ ، بی صبر

تقی : ( از وقی ) پرهیزگار؛ دراصل وقیو                  تقیو          تقیّ            تقی

جعفر : 1- جوی بزرگ2- ناقه ی پر شیر 3- جنگجو   

جمال : زیبایی ؛ نیکو صورت شدن

جمشید : پادشاه روشن ؛ وجه تسمیه جمشید را چنین پنداشته اند که وی در سیر عالم وقتی به آذربایجان رسید ، بر تختی مرصّع رو به روی آفتاب قرار گرفت و تاجی مرصّع بر سر گذاشت که پرتو آفتاب بر آن تاج و تخت افتاد وشعاعی در غایت روشنی پدید آمد وچون درزبان پهلوی شعاع را « شید » گویند این لفظ را بر « جم » افزودند و جمشید گفتند ؛ یعنی « پادشاه روشن »  ودر آن روز جشنی عظیم بر پا کردند و آن روز را نوروز نهادند .

جواد : 1- بخشنده 2 تندرو ؛ اسب تندرو

چنگیز : قوی ، محکم ، بزرگ

حارث : کشاورز ؛ برزگر ؛ صفت فاعلی از مصدر « حرث » شخم زننده

حبیب : دوست ، یار ، محبوب

حسن : خوب

حسین ، مصغّر حسن ؛ بر وزن فُعَیل که در فارسی بر وزن « فُعِیل » تلفظ می شود .

حمید : پسندیده ، ستوده ، مبارک

حِیدَر : در اصل « حَیدَر » ؛ کوتاه ؛ شیر بیشه

خسرو : نیک نام ؛ مشهور

خلیل : دوست مخلص ؛ دوست مهربان

داریوش : ( مرکّب ار dαrayh به معنی دارا و vahav به معنی نیکی ) دارنده ی نیکی

داوود : ( عبری ) محبوب ؛ با املای « داود » هم می آید . واو اول در حکم صامت است و « واو » دوم مصوت davud

ذوالنون : zonnun از « ذو » به معنی صاحب و « نون » به معنی ماهی

رحمان : مهربان ؛ بخشاینده

رحیم : مهربان ؛ دست حاجت که بری پیش خداوندی بر / که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود ( سعدی )

رشید : هدایت شده ؛ دارای قامت بلند و متناسب ؛ شجاع و دلیر

رضا : ( در اصل « رضاو » از رضو ) خشنودی ؛ رضایت ؛ نه اختیار من است این معاملت لیکن/ رضای دوست مقدم بر اختیار من است ( سعدی )

رمضان : ( از « رَمَض » سوختن ) سنگ گرم و سوزان ؛ به معنی گرم شدن و سوختن پای از گرمای زمین ؛ در لغت نامه آمده است : « از رمض ، به معنی سوختن چون ماه صیام گناهان را می سوزاند . »

زهرا : مؤنث ازهر ؛ درخشان ؛ درخشنده روی ؛ سفید روی

سارا : زبده ؛ خالص

سروش : فرشته ؛ شنیدن

سعدی : ( از سعد [ عربی ] + ی [ فارسی ] ) فرخندگی ؛ خجستگی

سعید : خجسته ؛ مبارک ؛ خوشبخت

سلیم : دارای قدرت داوری و تشخیص ؛ سالم

سلیمان : ( عبری ) پُر از سلامتی

سنا : ( عربی ) روشنایی

سَنجَر : ( ترکی ) مرغ شکاری

شهین : ( مرکّب از شه [ = شاه ] + ین [ پسوند نسبت ] ؛ منسوب به شاه

صبا : ( از صبو ) باد خنک و لطیفی که از جانب شمال شرقی می وزد ؛ باد مشرق

عارف : آن که از راه تهذیب نفس و تفکر به معرفت خداوند دست می یابد ؛ دانا ؛ آگاه

عبّاس : 1- عبوس و خشمگین 2- شیر بیشه

عرفان : یکی از مراحل سلوک ؛ معرفت ؛ شناخت

عطّار : عطر فروش

علی : ( از عُلُو ؛ صفت مشبهه ، در اصل « علیو » ) بلند ؛ بلند مرتبه

غلام : ارادتمند و فرمانبردار ؛ پسر ؛ بنده

فرامرز : آمرزنده و بخشنده دشمن

فرخنده : مبارک ؛ خجسته

فرید : یگانه ؛ یکتا

فریدون : 1- دارنده سه نیرو ؛ دارنده گله های فراوان

فوزیه : fu ziye /fo رستگار

فیض : بهره ؛ فایده

قیصر : ( معرّب از یونانی ،از آرامی وارد عربی شده) ؛ بریدن

کاووس : 1- نجیب 2- از ریشه usa در معنی منابع فراوان

لیلی : leyla /leyli شب دراز

محتَشَم : دارای حشمت و شکوه

محسن : نیکوکار ؛ احسان کننده

محمّد : ستوده شده ؛ اسم مفعول از تحمید

محمود : مورد پسند ؛ نیک ؛ خوش

مُراد : خواست ؛ آرزو ؛ منظور ؛ مقصود ؛ اسم مفعول از « اراده » در اصل « مُروَد »

مرتضی : morta(e )za پسندیده شده ؛ مورد رضایت و پسند قرار گرفته ؛ خشنود و راضی ؛ اسم مفعول از « ارتضا » در اصل « مرتضو »

مریم : ( عبری ) 1- مرتفع 2- بلند و بالا 3- سبک می رویم

مسعود : نیکبخت ؛ مبارک ؛ سعادتمند

مصطفی : برگزیده ؛ اسم مفعول از « اصطفا » از ریشه ی ( صفو ) ؛ کلماتی که ریشه ی آنها یکی از حروف « ص » ؛ « ض » « ط » و « ظ » باشد وقتی به باب افتعال بروند تای افتعال به « ط » تبدیل می شود .

صفو       اصتفا        اصطفاو       اصطفا

منوچهر : ( مخفّف مینو چهر ) بهشت روی

موسی : ( عبری ) مرکّب از دو کلمه ی « مو » به معنی « آب » و « سا » به معنی درخت ؛ از آب کشیده شده مهدی : هدایت شده ؛ در اصل « مهدوی » اسم مفعول از هدایت      

میترا : صورتی از واژه ی  « مِهر » در زبان های ایرانی ؛ محبت و دوستی

مینو : 1- آسمان 2- بهشت

نادر : کمیاب ؛ بی همتا

ناصر : یاری کننده

نوح ( معرّب از عبری ) راحت ؛ سکوت ؛ نوحه کردن

نیما : 1- کمان 2- خُرد ؛ کوچک

وحید : یگانه ؛ یکتا

وِصال : رسیدن به چیزی یا کسی

هاشم : 1- دوشنده ی شیر 2- شکننده 3- خرد کننده

یحیی : ( معرّب از عبری ) زندگی بخش ؛ تعمید دهنده

یوسف ( عبری ) 1- خواهد افزود 2- ناله کننده 3 – خشم گیرنده

 

منابع :

1-    فرهنگ نامگذاری ، ابراهیم بخشوده ، 1379 چاپ اول

2-     فرهنگ نام سخن ، دکتر حسن انوری ، مرجان انصاری ، سولماز شرکت افتخار ، چاپ 1384

3-    لغت نامه دهخدا

4-    فرهنگ معین

5-    فرهنگ عمید ، سه جلدی


موضوعات مرتبط: پایه ی دوم راهنمایی
[ پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ ] [ 0:17 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
واژه هاي دخيل در فارسي جديد التأليف دوم راهنمايي ( با تجدید نظر)                    

     استاد محمّد تقي بهار در سبك شناسي مي نويسند : « در عالَم هيچ زباني نيست كه بتواند از آميختگي با زبان ديگر خود را بركنار دارد مگر زبان مردمي كه هرگز بامردم ديگر آميزش نكنند و اين نيز مُحال است ، چه وسيله ي تجارت ، معاشرت و سفر و حتي وسيله ي شنيدن افسانه ها و روايات ملل ديگر لغاتي از آن مردم در اين مردم نفوذ مي كند و همه ي زبان هاي عالم از اين رو داراي لغت هاي دخيل است .»

    احتمالاً زبان فارسي بيش تر از هر زباني داراي واژه هاي دخيل است . شايد بتوان درصد تقريبي واژه هاي دخيل را به اين صورت نوشت : فارسي سَرِه پنجاه درصد ، عربي چهل درصد ، لغات زبان هاي ديگر از جمله فرانسوي ، انگليسي ، تركي ، روسي و...  ده درصد .

     اگر بخواهيم علل ورود اين همه واژه را ذكر كنيم مي توان به علّت هايي چون ورود سپاه اسلام به ايران و پذيرفتن دين اسلام ( لغات دخيل عربي ) ، حمله ي مغولان و استقرار طولاني آنان در ايران ، حاكميّت شاهان ترك ، حملات روس ها ، تجارت ، نياز زبان ، ترجمه ي كتاب هاي بيگانه ، اعزام دانشجويان به خارج از كشور و بازگشت آنان ، ورود تكنولوژي هاي جديد ، فضل فروشي يا خودنمايي سخنگويان و حقير شمردن يا فقير انگاشتن زبان خودي و ... اشاره كنيم .

    مي دانيم كه هر زبان الگوي هجايي خاصّ خود را دارد و بسياري از واژه ها زماني كه وارد زباني مي شوند از نظر آوايي ، دستوري و معنايي تغيير مي كنند . به گفته ي دكتر آريان پوركاشاني حدود پانصد واژه از زبان فارسي وارد زبان انگليسي شده است . عرب ها هم  كلمات فارسي را معرّب مي كنند مانند : ساده (ساذَج )، چوگان ( صولجان ) ، گنج ( كنز ) و...

     ورود بسياري از واژه ها ي دخيل موجب توان مندي و غناي زبان مي شود و اكنون اين واژه ها جزئي از واژه هاي فارسي هستند و ساختن كلمه ي جديد نمي تواند دقيقاً همان بار معنايي را برساند . اگر بخواهيد براي كلمات : كتاب ، ساعت ، حركت و... معادل بسازيد چه واژه هايي مي سازيد كه جانشين اين كلمات شوند ؟

 

آدم : ( معرّب از عبری ) ساختن ، ابوالبشر

آقا : ( مغولی ) عنوانی احترام آمیز برای مردان

آقاسی : ( ترکی ) سرور ، مهتر

ابراهیم : ( عبری ab-ram ، پدر عالی ) ، پیغمبری از بنی سام ملقّب به خلیل

اتاق : ( ترکی ) بخشی از ساختمان که دارای چهار دیوار ، سقف و در است . از نوشتن این کلمه به صورت « اطاق » خودداری کنید.

اتوبیوگرافی : otobiyografi ( فرانسوی autobiograpie ) معادل فارسی : سرگذشت خود ، سرگذشت من ، زندگی نامه خود نوشت و... ، از پیشوند auto دارای ریشه لاتینی به معنی « خود » و bio به معنی « حیات » و « زیست » و graphie به معنی نگاشتن و تصویر کردن

اُخرا : ( یونانی ) خاک رس آمیخته به املاح آهن است . به رنگ های زرد مایل به قهوه ای و قرمز وجود دارد و در رنگ سازی به کار می رود .

اردو : ( ترکی ) محل و منطقه ی مناسبی که افراد ارتش ، ورزشکاران یا پیشاهنگان برای تمرین یا تفریح در آنجا جمع می شوند .

ارغنون : ( معرّب یونانی ) ساز بزرگ بادی

اروپا : ( فرانسوی Europe ) نام یکی از قاره ها ؛ دختر آگنورagenor پادشاه فینیقیه

اس . ام .اس( انگلیسی ) s.m.s از اول کلمات Short Message Service ، معادل فارسی « پیامک »

استانبول : نام این شهر در اصل یونانی آن Konstantinoupolis یعنی شهر کنستانتین ( constantin ، امپراتور روم از 306 تا 337 میلادی ) بوده است . مسلمانان که از قدیم با رومیان مراوده داشتند آن را « قسطنطنیه » نامیدند . استانبول نیز نام دیگر این شهر است که ظاهراً از عبارت یونانی « ایستین بولین » Istin bolin یعنی « به سوی شهر » گرفته شده است . ( غلط ننویسیم ، دکتر نجفی )

اُُُسطُرلاب : ( معرّب از یونانی ) این لغت یونانی است و مرکّب از « استرون » astron به معنی « ستاره » و « لامبانین » lambanein به معنی اخذ و گرفتن و آن آلتی است که برای مشاهده ی وضع ستارگان و تعیین ارتفاع آنها در افق به کار می رفت. ( لغت نامه دهخدا ) ؛ معنی ترکیبی آن ترازوی آفتاب است .اسطر به معنی « ترازو » و « لاب » به معنی « آفتاب »

اسحاق : ( عبری ) 1- خندان 2- کهنه شدن 3- دور کردن 4- پسر ابراهیم و ساره

اسماعیل : ( عبری ) ، مسموع از خدا

اقیانوس : ( معرّب از یونانی ) هر یک از پنج پهنه ی آب شور که اطراف خشکی های کره زمین را فرا گرفته است .

الگو : ( ترکی ) طرح ، نمونه ، سرمشق ( فرهنگ بزرگ سخن این لغت را ترکی ضبط کرده است ؛ اما در لغت نامه دهخدا ، فرهنگ معین و عمید به ترکی بودن آن اشاره نشده است . )

الماس : واژه ی « mas » به معنی « درخشنده » از یونانی وارد زبان فارسی شده است و سپس از فارسی به زبان عربی راه یافته و به شکل « الماس » در آمده است . نوعی سنگ گرانبها

امپراتور : ( روسی یا لاتینی ) پادشاه مقتدری که بر سرزمین ها و قلمرو های وسیعی سلطنت کند .

انرژی : ( فرانسوی energie ) آنچه می تواند کاری انجام دهد ؛ کارمایه

اوج : ( از سانسکریت ) بالاترین حدّ بلندی یا شدت هر چیز یا هر وضع

ایده آل : ( فرانسویideal ) آن که یا آن چه در موقعیت دلخواه و مطلوب قرار دارد .

ایمیل : ( انگلیسی E- mail از اول کلمات Electronic Mail ؛ mail به معنی « پُست » است ) سیستمی برای مبادله ی اطلاعات با استفاده از شبکه ی کامپیوتری ؛ معادل فارسی : رایان نامه / پیام نگار

اینترنت : ( انگلیسی internet ) از پیشوند inter به معنی « بین » و « میان » و net به معنی « شبکه » ؛ شبکه ای جهانی برای برقراری ارتباط بین شبکه های مختلف کامپیوتری ؛ برابر های مناسب که به کار نمی رود : تار نما؛ شبکه ی اطلاع رسانی ؛ شبکه ی جهانی

باتلاق : ( ترکی ) در اصل « باتّاق » به معنی لجنزار ، بهتر است به همین صورت نوشته شود . معادل فارسی « مرداب »

باروت : ( ترکی ، از فرانسوی poudre ) مخلوط نیترات پتاسیم ، زغال و گوگرد که سیاه رنگ است و خاصیت انفجاری دارد .

بانک : ( فرانسوی banque ، از ایتالیا یی ) بنگاهی اقتصادی ، ملی یا دولتی که مردم پول های خود را در آن به امانت بسپارند. در قرون وسطا در ایتالیا صرافانی بودند که در خیابان ها می نشستند و با مردم داد و ستد می کردند، چون در زبان ایتالیایی به نیمکت « بانکو » می گویند ، از همین واژه نام « بانک » گرفته شد .

باشی : ( ترکی ) جزءِ پسین بعضی از کلمه های مرکّب برای دلالت بر شغل مثل حکیم باشی 2- رئیس گروه

برنز : boronz ( فرانسوی bronze ) آلیاژی به رنگ سرخ مایل به قهوه ای که از مس و قلع تهیه می شود .

بلور :  (معرب از یونانی ) نوعی ماده ی جامد ، آنچه از جنس شیشه شفاف و خوب است .

بمب : bomb ( فرانسوی bombe از ایتالیایی bomba ) ماده ی منفجره یا زیان آوری که در جایی کار می گذارند یا پرتاب می کند . در زبان انگلیسی وقتی دو حرف mb در کنار هم باشند و بعد از b مصوّت نیامده باشد حرف b تلفظ نمی شود مثل comb ( kom ، شانه ) و climb ( klaym ، صعود )

بیگ: beyg ( = بیک ، ترکی ) امیر ، آقا ، عنوان شاهزادگان و نجبا و فرماندهان سپاه

بی بی ( ترکی ) عنوانی احترام آمیز برای سالخورده ی خانواده 2- بانو ، خانم

بیوگرافی : biyo(u)g (e)rafi ( فرانسوی biographie ) شرح حال ، زندگی نامه

پاراگراف : ( فرانسویparagraphe ) معادل فارسی « بند »

پست : ( فرانسوی poste از ایتالیایی posto ) سازمانی که به کار دریافت و ارسال بسته ها و پاکت ها و امانت های مردم اشتغال دارد ؛ محل خدمت ؛ شغل ومقام اداری

پوتین : ( فرانسوی bottine ) کفش محکم و ساقه بلند

تابلو : ( فرانسوی tableau ) 1- تصویری که نقاشی شده باشد 2- تخته سیاه 3- انگشت نما و مشخص

تانک : ( انگلیسی tank ) 1- منبع بزرگ معمولاً استوانه ای برای نگهداری مایعاتی چون آب ، بنزین و .. 2- وسیله ی نقلیه جنگی

تلفن : ( فرانسوی tele phone ) از اصل یونانی tele به معنی دور و phone صدا ؛ دور صدا

تلویزیون : ( فرانسوی tele vision ) از تله ( دور ) و « ویژن » تصویر ؛ دور تصویر

تنباکو : ( انگلیسی tobacco از اسپانیایی tabaco )1- توتون 2- نوعی توتون 3- گیاهی علفی و یک ساله ، اصل این گیاه از جزیره ی تاباگوtabago از جزایر آنتیل کوچک است .

توپ : ( ترکی ) 1- وسیله ای معمولاً کروی 2- نوعی جنگ افزار

توتون : ( ترکی ) گیاهی علفی و یک ساله

جغرافیا : ( فرانسوی geographie ) از کلمه ی geo به معنی « زمین » و گرافی graphie به معنی نگاشتن و تصویر کردن

چاپ : ( هندی ) اثر لوح یا حروف چاپ بر کاغذ

چاپار : ( ترکی ) پیک ، مأمور پست

چاق : ( هندی ) 1- فربه 2- درشت 3- با ارزش 4- سالم و سرحال 5- ثروتمند

چادر : ( سانسکریت ) نوعی حجاب برای زنان ، خیمه

چای : ( = چایی ؛ چینی ) درخت یا درختچه ای است که در برگ های آن موادی مانند کافئین وجود دارد .

چرتکه : ( روسی ) وسیله ای برای محاسبه ی جمع و تفریق شامل چند رشته سیم که در چهار چوبی قرار دارد .

خان : ( ترکی ) 1- عنوان پادشاهان و امیران ترک 2- عنوان رجال و بزرگان

داوود( = داود ؛ عبری ) 1- محبوب 2- نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل

دفتر: ( یونانی ) 1- ورق های سفید کاغذ 2- کتاب 3- محلّ کار ؛ معرّب یونانی diphtera به معنی پوست ؛ یا ریشه ی اکدی tuppi نوشتن

دکتر : ( فرانسوی docteur ) کسی که بالاترین مراحل تحصیل را در رشته ی خاصی طی کرده باشد ؛ در تداول « پزشک »

دکلمه : ( فرانسوی declame ) قطعه ای که با آواز رسا و آهنگ مناسب و با ژست های مطابق کلام اجرا می شود .

رادیو: ( فرانسوی radio ) 1- پیشوندی است که در اول نام بعضی از شعبه های علوم قرار می گیرد مثل رادیو تراپی 2- دستگاه گیرنده ی امواج و علایم الکترو مغناطیسی

رژیم : ( فرانسوی regime ) 1- نوع حکومت و نظام حاکم 2- طریقه ، روش 3- برنامه ی غذایی خاص

سایت : ( انگلیسی site ) محوطه ، مکان ، جا ؛ در زبان فارسی چهار کاربرد دارد : 1- کارگاه ساختمانی 2- محل احداث کارخانه 3- مرکزی مَجازی در اینترنت با نشانه ی خاص برای موضوعی خاص که معادل آن در فارسی « پایگاه » است . 4- محل نصب رادار یا سکوهای پرتاب موشک

سماور : ( روسی ) ابزار فلزی برای جوش آوردن آب

سلیمان : ( عبری ) 1- پر از سلامتی 2- نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل

سنجاق : ( ترکی ) وسیله ی کوچک معمولاً فلزی که با استفاده  از بخش سوزن مانند آن می توان اشیا را به هم وصل کرد

سوپ: ( فرانسوی soupe ) نوعی آش رقیق

سینما : ( فرانسوی cinema ) فعالیتی که ضمن آن تصاویر متحرک را ضبط و پخش می کنند

صابون : ( معرّب از لاتینی یا یونانی sapon ) ماده ای شیمیایی که در ترکیب با آب ، تولید کف می کند .

طوفان : ( از اصل یونانی طیفون ) باد و باران بسیار شدید

فاکس : ( انگلیسی fax ) معادل فارسی : نمابر ؛ دور نگار ؛ دور نویس

فلسفه : ( از یونانی ) دانش قانون های حاکم بر هستی ( طبیعت و جامعه )

فیلم : ( فرانسوی film ) نوار حساس و قابل انعطاف که برای گرفتن تصاویر متحرک به کار می رود .

قاآن : ( مغولی ) شاهنشاه

قاجار : ( ترکی ) 1- تند رونده ؛ سریع السیر 2- نام طایفه ای

قاچاق : ( ترکی ) کار یا کالایی غیر قانونی

قاشق : ( ترکی ) وسیله ای برای خوردن ، برداشتن و به هم زدن

قالب : ( از یونانی کالبد ) شکل ، هیئت ، صورت

قانون : ( از یونانی ) قاعده و اصلی که از سوی قانون گذاران سران یک کشور برای برقراری نظم و عدالت وضع می شود

قایق : ( ترکی ) هر گونه شناور کوچک مخصوص حمل و نقل بر روی آب

قرمز : ( سانسکریت ) یکی از سه رنگ اصلی ؛ سرخ

قلم : ( از یونانی ) هر نوع وسیله ی نوشتن و رسم و نقاشی کردن

قند : ( معرب از سانسکریت ) 1- مادّه ی جامد سفید رنگ ، شیرین و قابل حل 2- دیابت

قیصر : ( معرب از یونانی ) لقب پادشاهان روم و بعضی از کشور های دیگر اروپایی مانند آلمان

کاغذ : ( از چینی ) ماده ای که از خمیر سلولزی یا چوب بعضی گیاهان به صورت ورقه های نازک شکل پذیر ساخته می شود . در قدیم این کلمه را به صورت « کاغد » هم می نوشتند . تسای لون ،دانشمند چینی ، با تقلید از زنبور عسل کاغذ را اختراع کرد .

کلاس : ( فرانسوی class ) اتاق درس ؛ جلسه ی درس ؛ مکانی برای آموزش

کلید : ( از یونانی ) وسیله ی بستن یا باز کردن قفل

کلیله و دمنه : اصل این کلمه هندی است ، کَرَتَکا و دَمَنَکا ، بعد به به زبان پهلوی کلیلگ و دمنگ ودر ترجمه فارسی دری کلیله و دمنه

کوپن :kopon / kopen  ( فرانسوی coupon ) ورقه ی جیره بندی ، معادل فارسی « کالا برگ »

کمک : ( ترکی ) انجام کاری برای دیگری بدون چشم داشت مزد

کیلومتر : ( فرانسوی kilometre ) واحد اندازه گیری برابر هزار متر

لغت : ( از یونانی logos به معنی کلمه ) واژه ، بعضی صرفیون می گویند این کلمه عربی و در اصل « لَغَوَ » بوده است که « واو » حذف شده و در عوض « ت » به آخر اضافه شده است .

ماشین : ( فرانسوی machine ) دستگاهی که به وسیله ی موتور یا دینام یا بدون آن به حرکت در می آید ؛ اتومبیل

مریم : ( معرب از عبری ) 1- مرتفع 2- مادر حضرت عیسی ( ع )

موسیقی : ( معرب از یونانی ) هنر مرتب کردن اصوات با قواعد معیّن

میلیون : ( فرانسوی million ) هزار هزار

مینیاتور : ( فرانسوی miniature ) 1- از ریشه ی « مینیوم » به معنی « سرب سرخ » است 2- عده ای هم می گویند از « مینی موم » یعنی کوچک و ظریف و معتقدند از مجموع دو کلمه ی « مینی موم ناتورال » یعنی طبیعت در نهایت کوچکی و ظرافت تشکیل شده است .

نایلون : ( انگلیسی nylon ) نام عمومی دسته ای از مواد مصنوعی سبک ، انعطاف پذیر و محکم

نقره : ( سُغدی ) فلزی است درخشنده ، براق و صیقل پذیر

واکسینه : ( فرانسوی vaccine ) ویژگی آن که واکسن زده و در مقابل بیماری ایمن شده است .

هیکل : ( معرب از عبری ) اندام ، پیکر

یوسف : ( عبریyossaff ) افزون کننده ، خشم کننده

 

                                  منابع

1-     فرهنگ بزرگ سخن ، دكتر حسن انوري ، دوره ي هشت جلدي ، 1381

2-     فرهنگ فارسي معين ، انتشارات اميركبير ، 1371

3-     فرهنگ الفبايي – قياسي ، دكتر مهشيد مشيري ، دو جلدي ، 1378

4-     فرهنگ واژه هاي اروپايي در فارسي ، دكتر مهشيد مشيري ، 1376

5-     فرهنگ نام سخن ، دکتر حسن انوری ، 1384

6-       لغت نامه دهخدا


موضوعات مرتبط: پایه ی دوم راهنمایی
[ پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ ] [ 0:16 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
  به نام خدا                

                   سؤالات نگارش قابل استفاده برای هر سه پایه

1- در باره یِ این پرسش فکر کنید و نظر خود را در پنج سطر بنویسید و برای دیگران بخوانید .

                « برای حفظ دوستی ها چه باید کرد ؟ »

2- داستان زیر را به دقت بخوانید و پیام آن را بنویسید .

                         « به هر حال می خواهم تو را بخورم »

گرگی شرور ، برّه ای را دید که در کنار رود خانه آب می خورد . گرگ خواست بهانه ای پیدا کند و برّه را بخورد . سپس در قسمت بالای رودخانه ایستاد . گرگ ، بره را متهم کرد که آب را گِل آلود می کند تا او نتواند به راحتی آب بخورد .

   برّه گفت که تنها با نوک زبانش به آرامی آب خورده و آب را گِل آلود نکرده است . دیگر این که او در قسمت پایین رودخانه ایستاده است . بدین سبب امکان ندارد بتواند آب قسمت بالای رودخانه را گل آلود کند . چون این بهانه ی گرگ نگرفت ، دوباره گفت : « راستی تو سال گذشته هم پدرم را از خوردن این آب منع کردی . » بره پاسخ داد : « من در آن زمان حتی زاده نشده بودم که بتوانم پدر تو را از خوردن این آب منع کنم . » گرگ گفت : « تو پاسخ های درستی می دهی . ولی من به هر حال می خواهم تو را بخورم . »

2- هر دسته از کلمات و ترکیب های زیر را به دقت بخوانید . سپس هر دسته را به گونه ای مرتّب کنید که هر کدام به صورت جمله ای پیام دار در آید .

1- بیا کتاب خانه  مرتضی به احمد  ما گفت  : آیا می رویم

2- حسین نشسته بود در مقابل باغ بزرگی  در کنار پنجره

3- ما  بودیم ساعت  نه دیشب شما منتظر

4- شاگرد حدس هایی می زند برای یافتن پاسخ پرسش های ادبیات

3- جمله های درهم ریخته ی زیر مربوط به یک داستان است ، این جمله ها را به دقت بخوانید و پیام کلی داستان را حدس بزنید . سپس آن ها را به گونه ای شماره گذاری کنید که بازگو کننده ی ِ داستان مورد نظر باشد .

                             « موش و شیر »

(      ) شیر ناراحت از خواب بیدار شد // (     ) شیر از او تشکر کرد // (      ) شیر موش را رها کرد

(    ) بعد از چند روز شیر در دامی گرفتار شد //  (    ) شیری در جنگل خوابیده بود

(   ) موش او را دید و بند های دام را جوید و شیر را رهایی داد

(   ) موش بازی گوش شروع کرد با دُم او بازی کردن

(    ) موش از ترس به خود لرزید و گفت : مرا رها کن ، محبت تو را فراموش نمی کنم

(    ) فوری موش را در چنگش گرفت و خواست او را به زمین بکوبد

(    ) شیر به او خندید و از او پرسید : « تو چگونه می توانی به من یاری برسانی ؟ »

(    ) آن وقت موش به شیر گفت : « دیدی چگونه من به تو یاری رساندم ؟ »

4- جمله های زیر با دو گونه نشانه گذاری ، دو گونه خوانده و معنا می شوند . جمله ها را به دو شکل بخوانید و ویرایش کنید .

1- پس فردا به دیدارت می آیم ، منتظرم باش. // 2- نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

3- ما همه کار می کنیم تا بتوانیم زندگی سعادتمندی داشته باشیم

4- این جا آشپز خانه دارد // 5- نه هر که به قیمت مهتر به قیمت بهتر

6- پدرم هر روزنامه ای می خواند تا سرش را گرم کند

5- هر جمله را از نظر املایی ویرایش کنید .

1- راجب به اهمیت این ماجری حرف های گفتنی بسیار است ؛ تنها می توانم بگویم دلائل شما غیر قابل توجیح و ناثواب است و نیاز به برّسی دارد .

2- تاج گزاری در طالار برگذار شد ، همه ی مهمان ها آمده بودند . خدمتگاران از خورد و کلان حاظر بودند

3- به استحظار میرساند اینجانب محمد علی احمدی ، کارمند حوضه ی دو ثبت اسناد بدلیل بیماری سعبالعلاج ، قادر به ادامه ی همکاری با آن اداره نمی باشم و بدین وسیله درخاست بازنشستگی خود را دارم . تقاضای آجل دارم با توجه به مدارک پزشکی که به پیوست تقدیم می شود به درخاست این جانب ترتیب اثر دهید و قبلاً از همکاری شما سپاس گذارم .

6- داستان زیر تا چند سطر ادامه دهید .

  برف همه جا را پوشانده بود . سرما بیداد می کرد . گنجشک از سرما و گرسنگی به خود می لرزید  ؛ زیرا چیزی برای خوردن پیدا نمی کرد . یادش آمد که مورچه در تابستان با چه تلاشی مشغول جمع آوری دانه بود . پس به خانه ی مورچه رفت ، در زد و گفت : ...

7- شعر زیر را به دقت بخوانید و معنی آن را به زبان ساده بنویسید .

              به دست خود درختی می نشانم                به پایش جوی آبی می کشانم

              کمی تخم چمن بر روی خاکش              بــــــرای یادگاری می فشانم

              درختم کم کم آرد برگ و باری               بسازد بـــر سر خود شاخساری

              چمن روید در آن جا سبز و خرّم              شـــود زیر درختم سبزه زاری

             به تابستان که گـــــرما رو نماید              درختم چتر خود را می گشاید

            خنک می سازد آن جا را ز سایه                         دل هــــــر رهگذر را می رباید

             به پایش خسته ای بی حال و بی تاب              میان روز گرمی می رود خواب

             شود بیدار و گوید ای که این جا                         درختی کاشتی ، روح تو شاداب

8- بنویسید در هریک از نمونه های زیر چه عاملی باعث زیبایی نوشته شده است ؟

1- شب پاورچین پاورچین می رفت ، گویا به اندازه ی کافی خستگی در کرده بود .

2- مشهدی مثل مار به خودش می پیچید نفس نفس می زد ، رنگش مثل ماست پرید .

3- لب پایینی اش چنان بزرگ است که به زمین مالیده می شود

4- او یکپارچه آتش است ، به جنگلی اگر بیفتد ، جنگل را به آتش می کشد

9- یکی از خاطرات کودکی خود را به یاد بیاورید و آن را بنویسید .

10- در مورد معنی و مفهوم هر از عبارات زیرتوضیح مختصری بدهید .

1- در هر مدرسه ای را که بگشایید ، در زندانی را بسته اید

 

2- با دیگران بخند اما به دیگران مخند


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي اول، سوالات ادبيات فارسي دوم، سوالات ادبيات فارسي سوم
[ پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ ] [ 0:13 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

به نام خدا  

سؤالات نگارش قابل استفاده برای هر سه پایه (قسمت دوم )

1- کلمات زیر را از نظر املایی و نگارشی اصلاح کنید .

 بدینصورت                بشرح زیر                  با وجودیکه                پیشدرآمد        املاء

انشاء                       سئوال                      مبداء                       منشاء             بیاندیش         

ارایه                        بهرمند                     آلوده گی                  فرمانده ی نظامی

توجه ای                             خانه امان                  رییس                      کشتی ی نوح

2- در باره ی تشدید داشتن یا نداشتن کلمات زیر با هم بحث کنید .

     فوق العاده            عادی             قضات             خواص            تقویت            مالیات         حواس                         بررسی            تربیت            لثه                اعم               خط

3- املای کدام گزینه ، غلط است ؟

الف – بحبوحه ، برهه ، توجیه ، جدّ و آبا           ب- خرسند ، ذوزنقه ، راجع به ، فرغون

ج- کج و معوج ، نعناع ، وهله ، موجّه               د- سبزی خورد کنی ، بوجّه ، فروگزار ، سالخرده

4- اِشکال هر جمله را توضیح دهید و اصلاح کنید .  

الف – در این آزمایشگاه به فلزاتی نظیر روی ، مس ، آهن ، و چوب نیاز داریم .

ب- پدر علی دیروز از سفر بازگشت

پ- اسبِ قهرمانِ پادشاهِ یونان ِباستان در جنگی زخمی شد .

ت- این روش ثابت شده است که روش بسیار سودمندی است .

ث- این گزارش توسط رئیس قرائت شد .

ج- دیروز در جلسه ی هیئت امنا شرکت و به خانه بازگشتم

چ- من عادت دارم که شب ها سیر نخورم.

ح- هم آنان در باره ی موضوع حرف زدند هم ما.

خ- دو بچه در آتش سوزی چهارشنبه سوری توسط موادّ آتش زا کُشته شدند .

د- این نامه به همراه گزارشی که دیروز تنظیم شده بود را برای شما می فرستم .

5- شعر زیر را به دقت بخوانید . سپس معنی آن را به زبان ساده بنویسید .

         آبـــــــــــــی دریا به رنگ آسمان                قطره ها ، بی رنگ و از دریا جداست

         قطره ی ِ تنها چــــرا بی رنگ ماند ؟                رنــــــگ دریاهای آبی از کجاست ؟

         قطــــــره ی تنها به دور از قطره ها                با خــــــــود آهنگ جدایی می زند

         قطره هایی کــــــــه با هم می روند               آسمان رنـــــــــگ خدایی می زند

         این « من » و « تو » حاصل تفریق ماست               پس « تو هم » با « من » بیا تا « ما » شویم

         حــــــــــاصل جمع تمام قطره ها               می شود دریا ، بیا دریا شویـــــــــــم

6- مشخص کنید در هر دسته از کلمه های زیر ، کدام کلمه در برگیرنده ی کلمات دیگر است .

الف- آلبالو ، نارنج ، هلو ، گردو ، میوه

ب- دفتر ، کتاب ، نوشت افزار ، مداد ، کاغذ

پ- آبی ، سیاه ، سفید ، رنگ ، زرد

7- در زیر ، آغاز و پایان داستانی نوشته شده است . آن را به دقت بخوانید و پیام داستان را حدس بزنید ؛ سپس مشخص کنید بین مطالب آغاز و پایان آن چه مطلبی باید اضافه شود . آن گاه آن را به دلخواه تکمیل کنید و برای دیگران بخوانید و نظر آنان را در این زمینه جویا شوید

                         « از تجربه ی دیگران باید یاد گرفت »

شیری به سختی پیر و ناتوان شده بود . به همین سبب ، دیگر نمی توانست شکاری به دست آورد و شکم خود را سیر کند . او با خود فکری اندیشید . در غار خوابید و وانمود کرد که از شدت بیماری در حال مُردن است . هر حیوانی از روی ترحّم به دیدار او می رفت ،.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

روباه متوجه این نکته شد که شیر جانوران را می گیرد و می خورد . بنابراین ، بیرون غار ایستاد و حال شیر را پرسید . شیر گفت : « حالم خیلی بد است . دارم می میرم . چرا به درون غار نمی آیی تا قبل از مُردن هم دیگر را ببینیم ؟ » روباه گفت : « می خواستم بیایم ، ولی جای پای بسیاری را دیدم که آمده اند و برنگشته اند . من نمی خواهم پیش آن ها بروم .

8- داستان آموزنده ی زیر را بخوانید ؛ خلاصه و پیام آن را بنویسید.

          « شیر و موش »

          بود شیری به بیشه ای خفته        موشکی کرد خوابش آشفته

          آن قدر گوش شیر گاز گرفت        گه رها کرد و گاه باز گرفت

          تا که از خواب شیر شد بیدار         متغیر ز موش بد رفتار

          دست برد و گرفت کلّه موش         شد گرفتار ، موش بازی گوش

          خواست در زیر پنجه لِه کُندَش     به هوا برده بر زمین زندش

          گفت کای موش لوس یک غازی      با دُم شیر می کنی بازی ؟

          موش بیچاره در هراس افتاد          گریه کرد و به التماس افتاد

          که تو شاه وحوشی و من موش       موش هیچ است پیش شاه وحوش

          تو بزرگی و من خطاکارم              از تو امید مغفرت دارم

          شیر ازین لابه رحم حاصل کرد      پنجه واکرد و موش را ول کرد

          اتفاقاً سه چار روز دیگر                شیر را آمد این بلا بر سر

          از پی صید گرگ یک صیاد          در همان حول و حوش دام نهاد

          دام صیاد ، گیر شیر افتاد                      عوض گرگ ، شیر گیر افتاد

          موش چون حال شیر را دریافت     از برای خلاصی او بشتافت

          بند ها را جوید با دندان              تا که در بُرد شیر از آن جا جان

          هر کسی نیک کرد یا بد کرد        بد به خود کرد و نیک با خود کرد

          شیر چون موش را رهایی داد      خود رها شد ز پنجه صیاد  ( ایرج میرزا )    


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي اول، سوالات ادبيات فارسي دوم، سوالات ادبيات فارسي سوم
[ پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ ] [ 0:12 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

به نام آن که جان را فکرت آموخت                                                                                                                                                            

رفتار معلّم و بازتاب آن

v    معلمی که تشویق می کند ، دریای انگیزه به پا می کند و چشمه ی جوشان می سازد.

v    معلمی که خلاق است ، دانشمند می آفریند و محصول کارش نیز افراد فکور و خلاق خواهند شد.

v     معلمی که در سؤال کردن ، به دانش آموز فرصت می دهد ، قدرت تفکر را در شاگرد افزایش می دهد .

v    معلمی که وقت شناس است ، دانش آموز مرتّب و منظم می آفریند .

v    معلمی که تکلیف زیاد می دهد ، بی رغبتی را در دانش آموز رشد می دهد.

v    معلمی که میان شاگردان تبعیض قائل می شود ، پرخاشگری و تند خویی را در آنان تقویت می کند

v    معلمی که اهل مطالعه باشد ، دانش آموزان کتاب خوان می آفریند .

v    معلمی که که به قولش وفا می کند ، دانش آموزان خوش قول و وفادار می آفریند .

v    معلمی که نگاهش را بین همه تقسیم می کند ، به آنان عدالت را می آموزد.

v    معلمی که شخصیت شاگرد را جریحه دار می کند ، متعلم پرخاشگر می آفریند .

v    معلم پژوهنده ، دانش آموزان فعال و پژوهشگر می آفریند . معلم فعال ، شاگردان پر تلاش و کوشا می آفریند .

v    معلمی که سرزنش می کند ، دانش آموز را در لاک دفاعی خود می برد .

v    معلمی که پیوسته سخن می راند ، کر و لال می سازد .

v    معلمی که مسئله ها را حل شده به خورد دانش آموزان می دهد ، اندیشه ی مرده زاید .

v    معلمی که خوب گوش می دهد ، مستمع خوب می آفریند .

 

سیری در سخنان حکیمانه

1- آدم چیزی را که دارد ، نمی خواهد ، بلکه چشم ودلش دنبال چیز هایی که ندارد می رود ، درصورتی که هزاران نفر به داشته های او حسرت می برند ( علی دشتی )

2- آن چه مردم را دانشمند می کند ، مطالبی که می خوانند نیست ، بلکه چیزهایی است که یاد می گیرند

3- آن قدر سکوت پیشه کن ، تا سخن گفتنت لازم آید .

4 ازدواج ، مثل اجرای نقشه ی جنگی است که انسان اگر یک مرتبه اشتباه نماید ، کارش تمام شده و جبران آن به هیچ وجه صورت نمی پذیرد .

5- از دوستی با فاسق حذر کن ؛ زیرا او تو را به یک وعده غذا یا کمتر از آن می فروشد .

6- از کلمات ، مانند پول استفاده کن ( مثل آفریقایی )

7- از همه ی مردم بخیل تر ، کسی است که در ادای سلام بخل ورزد . ( پیامبر اکرم ص )

8- اشخاصی که هرگز وقت ندارند ، آن هایی هستند که کمتر کار می کنند ( شوپنهاور )

9- اتاق بدون کتاب ، مانند جسمِ بدون روح است .

10- اگر از نادان بریدی ، یقین دان که به دانا پیوسته ای ( امام علی ع )

11- اگر برنامه ی یک ساله دارید برنج بکارید ، اگر برنامه ی ده ساله دارید ، درخت بکارید، اگر برنامه ی صد ساله دارید ، آدم تربیت کنید ( کنفوسیوس )

12- اگر چشم دل ، بینا نباشد ، شنیدن گوش ، سودی ندهد . ( امام علی ع )

13- اگر خواهی دانایی را عذاب دهی ، جاهلی را قرین او کن

14- اگر خواهی راز تو را دشمن نداند با دوست مگوی ( انوشیروان )

15- اکر کسی را تحقیر کردی ، معنایش این است که خودت بی شخصیّت هستی ( هندی )

16- اندوه ، مرض روح است ؛ چنان که بیماری ، مرض تن است  ( ارسطو )

17- اندوه ، نیمی از آثار شکستگی و پیری است ( امام علی ع )

18- اندیشه کن ، آن گاه سخن بگو ، تا از لغزش بر کنار باشی ( پیامبر اکرم ص )

19- انسان از پیروزی چیزی یاد نمی گیرد ، ولی از شکست خیلی چیزها فرا می گیرد .

20- با بزرگ و کوچک نباید مزاح کرد ؛ زیرا بزرگ ، کینه ور گردد و کوچک دلیر ( ارسطو )

21- با پدرانتان نیکی کنید ، تا پسرانتان به شما نیکی کنند ( امام علی ع )

22- بدترین پاداش یک استاد ، این است که شاگردان تا ابد در حال شاگردی وی باقی مانند ( ولتر )

23- برای دنیا به اندازه ای که در آن خواهید ماند ، بکوشید و برای آخرت ، نیز بدان اندازه که در آن خواهید ماند ، توشه برگیرید .

24- برای دنیای دیگری ، عقبای خود را فدا مکن .

25- برای زندگی فکر کنید ولی غصّه نخورید .

26- برای کسی که هیچ ندارد ، قرض هم یک نوع دزدی است .

27- برای معاصرین خود مطالبی بنویس که به آن محتاجند ، نه مطالبی که می پسندند.

28- بر خاموش بودنم تا به حال یک بار هم پشیمان نشدم ، اما برای سخن گفتنم بارها پشیمان شدم .

29- بر عمر خویش ، حریص تر از درهم و دینار باش ( پیامبر اکرم ص )

30- بزرگ ترین افتخار در این نیست که هرگز سقوط نکنیم ، بلکه در این است که هر بار که سقوط کردیم دوباره به پا خیزیم ( کنفوسیوس )

31- تبسّم خرجی ندارد ، ولی سود بسیار دارد ( کارنگی )

32- تواضع ، نعمتی است که بر آن حسد نمی برند  ( امام حسن عسکری ع )

33- داناترین مردم کسی است که دانش مردم را با دانش خود جمع کند ( حضرت محمد ص )

34- دزد ترین مردم کسی است که از نمازش کم بگذارد ( امام علی ع )

35- راز تو ، تا آشکار نگشته ، اسیر توست ، اما هنگامی که بر زبانش آوردی ، تو اسیر آنی ( امام علی ع )

36- زندگی کوتاه تر از آن است که شما بخواهید وقت خود را صرف تشویش و نگرانی کنید ( افلاطون )

37- زندگی ما ساخته ی افکار خود ماست ، نه ساخته ی تقدیر و سرنوشت

38- سخن به اندازه ی درک مردم بگویید ، نه به قدر فهم خودتان

39- سلام ، بر کلام ، مقدّم است .( رسول اکرم ص )

40- فرصت ، به سرعت از دست می رود و به کندی بازمی گرد ( امام حسن مجتبی ع )

41- فهمیدن ، همیشه بهتر از آموختن است .

42- قبل از ازدواج ، چشمانتان را کاملاً باز کنید و بعد از آن ببندید .

43- کسی که در باطن آسایش ندارد ، بیهوده آن را در خارج جست و جو می کند .

44- کسی که سختی تعلّم را در پاره ای از عمر خویش تحمل نکند ، خواری نادانی را در تمام عمر تحمل باید کرد .

45- مرد عاقل کسی است که کم گوید و زیاد بشنود .

46- مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند و از آن غولی به وجود می آورند که نام آن تقدیر است .

47- مرگ انسان به گناه ، بیش از مرگ به اجل است . زنده بودن انسان به نیکی و کارهای خیر بیشتر از زنده بودن به عمر است ( امام محمد تقی )

48- نصیحت کردن دیگری در بین جمع ، باعث کوبیدن شخصیت او می شود ( امام علی ع )

49- نعمت های خود را بشمار نه محرومیت ها را

50 – وقتی که تصمیم به انجام کاری گرفتید ، درهای تردید را ببندید  ( نیچه )

51- وقتی خشمگین شدی ، سکوت کن ) حضرت محمد ص )

52- وقتی مردم از کسی تعریف می کنند کمتر کسی هست که باورکند ، ولی وقتی که از کسی بد گویی کنند همه باور می کنند .

53- وقتی می خواهی عیوب دیگران را یاد کنی عیوب خویش را به یاد آر ( رسول گرامی ص )

54- همیشه نباید مقصّر را سرزنش کرد ، چرا که این قصور از روی نادانی است ، پس باید او را آگاه کرد ، نه ملامت ( مولوی )

55- یتیم آن نیست که پدرش مُرده باشد ، بلکه یتیم کسی است که از عقل و ادب عاری و بی بهره باشد ( امام علی ع )

56- یک بار دیدن با چشم ، بهتر از صد بار شنیدن با گوش ( مثل ژاپنی )

57- یک دلیل بزرگ برای وقت شناسی ، کوتاه کردن صحبت ما در تلفن است .

58- سعه صدر ، ابزار ریاست است .( امام علی ع  )

59- دوست ، برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب می کند .

60- دانشی که از آن سود نبرند ، مثل گنجی است که از آن خرج نکنند. ( حضرت محمد ص )


موضوعات مرتبط: کلام گهربار
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 23:34 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
   به نام خدا                

                                                                                        

                               راهنمای درست نویسی

هر نوشته ای ، هر چند علمی و مؤثر ، با وجود غلط های املایی ، زشت و ناپسند جلوه می کند و نزد خواننده ، بی اعتبار شمرده می شود . اگر به دقت به نوشته ها توجه کنید می بینید که شماری از لغات هستند که بیشتر از بقیه ، اشتباه نوشته می شوند . در مورد این لغات باید توجه داشت که اولاً احصا و جمع آوری تمامی آنها ممکن نیست ؛ دوم این که شماری از این لغات از نظر لغت شناسان و ویراستاران دو املایی هستند ، با این تفاوت که یک شکل آن اصح و رایج تر است .

 

درست                     نادرست                   درست                              نادرست

انزجار ( نفرت )           انضجار                     انضباط                               انظباط

برخاستن                   برخواستن                 برهه                                 برحه

باسمه تعالی               بسمه تعالی                بُلعجب                               بوالعجب

بُلفُضول                     بُوالفُضول                   پارچه تنزیب                        پارچه تنظیف

پیشخان                    پیشخوان                   چُغُلی کردن                         چُقُلی کردن

چُغندر                     چقندر                     هاله                                  حاله

هَرَس کردن                حَرَس کردن               حِیص و بِیص ( = گیر و دار )     حیث و بیث

خدمتگزار                  خدمتگذار                 خورده بُرده                          خُرده بُرده

خاستگاه (= منشأ)        خواستگاه                  خُرد سال                            خوردسال

خُرد و کلان               خورد و کلان              خشنود                              خوشنود

زغال                       ذغال                       ذوزنقه                               ذوذنقه

رئیس                      رییس                      زمین مَفروز(= جداشده )          زمین مفروض

سوغات                     سوقات                     شاغول                               شاقول

شکرگزاری                 شکر گذاری               ضرب الاجل                         ضرب العجل

عَلی حده                  علی حَدّه                  غث و سمین (= کم بها و گرانبها )غَث و ثمین

غمض ِ عین               غمز عین                  فُرغون                               فُرقُون / فُرقان

فروگذار                    فروگزار                     فلاسک                              فِلاکس

معتنابه                     متنابه                      محذور دارم                         محظور دارم

مرهم                       مرحم                      مسُیِّب                               مصَیّب

مطمح نظر                 مطمع نظر                 مَلات                                مَلاط

مُلا نقطی                  ملا لغتی                   مَلغمه                                ملقمه

مُنَغَّص (= تیره )          منقص                      نردبان                                نردبام

وهله                        وحله                       بحبوحه                              بهبوهه

بردگان                     برده گان                   بررسی                               برّسی

بودجه                      بوجّه                       پایه گذار                            پایه گزار

تقاص                       تخاص                      توجیه                               توجیح

جدّ و آبا                             جدّ و آباد                  حدس                               حدث

خُرده فروشی              خورده فروشی             خُرده گیری                         خورده گیری

خُرسند                    خورسند                             راجع به                             راجب

راحت تر                             راحتر                      رذل                                  رزل

زادبوم                      زاد و بوم                   زادولد                                زاد و ولد

زکام                        ذکام                        سبزی خُرد کنی                    سبزی خوردکنی

ستبر                       سطبر                      سرمه                                سورمه

عسکر                      عسگر                      علاقه مند                           علاقمند

کج و مُعوَج                کج و مأوج                 کمیسیون                           کمسیون

مذکور                      مزکور                      مزبور                                 مذبور

موجّه                       موجح                      ناهار ( غذای ظهر )                 نهار

نعناع                       نعنا                         ادا و اطوار                           ادا و اطفار

مشماع                     مشما                       ریع ( افزونی )                      ری

کاَن لم یکن               کم لم یکن                محابا                                 مهابا

زُهم                        زحم                        ذیربط                                زیربط

مقنعه                      مغنعه                      نامرئی                               نامریی

 

کلمات عربی که در فارسی معنای تازه ای یافته اند .

کلمه                                 معنا در عربی                                 معنا در فارسی

اسارت                               بستن  ریسمان                               اسیری

خرّاج                                زرنگ                                          بسیار خرج کننده

تسری                                خریدن کنیز                                  سرایت کردن

رکیک                               سست                                         زشت

تماشا                                با هم راه رفتن                               دیدن

فراغت                               اضطراب                                                آسایش

کثیف                                انبوه                                           آلوده

محصل                               مأمور                                          دانش آموز

 

کلماتی که شباهت اندکی دارند و نباید به جای هم به کار روند.

کلمه                       معنا                           کلمه ی مشابه                             معنا

آرایش                      زیبایی با افزایش          پیرایش                              زیبایی با کاهش

احسنت                    آفرین                      اَحسن                               نیکوتر

استیجار                    اجاره کردن                استجاره                             پناه خواستن

استعفا                      درخواست کناره گیری   استیفا                               باز پس گرفتن

افراط                       زیاده روی                  تفریط                                کوتاهی

افکار                        جمع فکر                  افگار                                 زخمی ، نالان

بیرق                       عَلَم                         بیدق                                 پیاده

تأثر                         اثر پذیرفتن                تحسر                                افسوس

تزویج                      به همسری دادن          ازدواج                               انتخاب همسر

خزانه                       مجموع اموال              خزینه                               مخزن آب گرم

دعوی                      ادعا                         دعوا                                  داد خواهی

عصبانی                    خشمگین                  عصبی                               فشار روانی

کاندید                      ساده دل                   کاندیدا                               نامزد

گزیر                        چاره                        گریز                                 فرار

مژده                        بشارت                     مژدگانی                             انعام 

مس                        دست مالیدن              مسح                                 از اعمال وضو

نفحه                       بوی خوش                 نفخه                                 نَفَس

بانگ                        فریاد                       بانک                                 بنگاه اقتصادی

بها                          قیمت                      بهاء                                  روشنایی

خط                        موی تازه روییده            خد                                   گونه

ارضا                        خشنود کردن             ارضاع                                شیر دادن

شامل                       اسم فاعل                  مشمول                              اسم مفعول

تصفیه                      پاک کردن                 تسویه                                مساوی کردن

تسریع                      سرعت بخشیدن          تصریح                               سخن آشکار

اعلان                       آشکار کردن               اعلام                                 خبر دادن

هشدار                      اخطار                      هشیار                                آگاه

تصادف                     به هم خوردن اتفاقی     تصادم                                به سختی به هم خوردن   

پیشرفت                             در امور معنوی            پیشروی                             در امور مادی و عینی

 

                   تفاوت مفردِ جمع های مکسّر در عربی و فارسی

جمع مکسر                مفرد در عربی                       مفرد در فارسی

اجنّه                       جنین                                جن

اراذل                       ارذل                                 رذل

امیال                       میل ( واحد مسافت )              میل ( رغبت )

اوصاف                     وصف                                صفت

حواس                      حاسه                                حس

حور                        احور ، حورا                         حوری ، حور

صنایع                      صنیعت ، صناعت                            صنعت

مشایخ                      مشیخه                              شیخ

مضارّ                       مضرّت                               ضرر

معاذیر                      معذار                                عذر

شرایط                     شریطه                               شرط

خواص                     خاص                                خاصیت

مساعی                     مسعی                               سعی

مفاسد                      مفسده                               فساد

معایب                      معاب ، معابه                        عیب

وقایع                       وقیعه                                واقعه

 

کلمات بسیط گونه حاصل از واژه آمیزی

یک + گانه ( یگانه )                          سرکه + انگبین ( سکنجبین )

ناو + خدا ( ناخدا          )                           هوش + یار ( هشیار)

نسخ + تعلیق ( نستعلیق )                  تلنگ + انگل ( تلنگل )

فوتبال + سالن ( فوتسال )                  راه + گان ( رایگان )

کفش + ایران ( کفشیران )                  هفت + ده ( هفده )

مبل + ایران ( مبلیران )                     سه + صد ( سیصد )

خرما + آلو ( خرمالو )                        پنج + صد ( پانصد )

جل + انبار ( جلنبر )                        تل + انبار ( تلنبار )

غریب + شمار ( غرشمار / غرشمال )       بغ + چه ( بچه ؛ بغ : آفریده )

سرکه + با ( سکبا : آش سرکه )

 

 تفاوت معنی گزار و گذار

واژه                         معنی                       واژه                         معنی

حکم گذار                 حاکم                       حکم گزار                  رعیت

قانونگذار                             قوه مقننه                  قانونگزار                    قوه مجریه

سنت گذار                 واضع سنت                سنت گزار                 به جای آورنده سنت

بدعت گذار                وضع کننده ی بدعت     بدعت گزار                 انجام دهنده ی بدعت

                                     


موضوعات مرتبط: شیوه نامه ی املای فارسی
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 23:31 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
 سؤالات کتاب باز فارسی دوم از درس یک تا آخر درس شش        

1- یک « تلمیح » در شعر ص 22 پیدا کنید و بنویسید .

 

2- مترادف « کم خرد و نادان » را در ص 25 ، بجویید .

3- در ص 4 ، برای زبان چهار ویژگی آمده است . کدام یک از ویژگی ها « وند » ندارد ؟

4- در ص 3 کلمه ای آمده است که علامت تشدید آن از قلم افتاده است ، آن لغت کدام است ؟

5- در ص 34 کدام لغت به معنی « کاشتن درخت » است ؟

6- در ص 33 مثلی پیدا کنید که در مورد فایده ی شکیبایی است .

 

7- در ص 15 یک تشبیه پیدا کنید ؛ سپس بنویسید کدام یک از ارکان  آن حذف شده است .

 

8- هم خانواده ی « مغضوب » و « تعریف » را در ص 30 بجویید .

9- در ص 18 یک فعل امر ، یک فعل مضارع و سه فعل ماضی بیابید .

10- در ص 16 دو مفعول پیدا کنید .

11- با توجه به شعر « فروغ دانایی » در ص 39 به سؤالات زیر پاسخ دهید .

الف – به نظر شما « شاه بیت » شعر کدام بیت است ؟

 

ب- در شعر چهار جمع مکسر و دو جمع فارسی پیدا کنید و مفرد آنها را بنویسید .

 

پ- دو مفعول پیدا کنید و بنویسید .

ت- دو کلمه پیدا کنید که پسوند داشته باشند .

ث- دو تشبیه در شعر پیدا کنید و ارکان هر یک را بنویسید .

 

 

ج- در مصراع اول نهاد و گزاره را پیدا کنید

 

چ- کدام لغت به معنی « همدم » و کدام به معنی « بیان کردن » است ؟

ح- کدام بیت ها ردیف دارند ؟

 

خ- هم خانواده ی کلمات « مورخ » و ممنون » را در شعر پیدا کنید .

د- دو کلمه ی « مخفّف » پیدا کنید .


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 23:28 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

      اول دفتر به نام ایزد دانا                        

                   آزمون های فارسی دوم / فصل اول و دوم

1- مهم ترین جزء ِ گزاره ................ است .          1- مسند         2- شناسه       3- فعل                    4- مفعول

2- املای کدام جمع غلط است ؟     1- خسته گان 2- تشنگان    3- رانندگان               4- آیندگان

3-  مفرد کدام جمع ، غلط آمده است ؟   1- لطایف : لطیفه  2- مقاصد : قصد   3- اسرار : سر 4- اَخبار : خبر

4-  جمع مکسر واژه های : « مسئله ، خُلق ، جامعه » در کدام گزینه آمده است ؟   1- سؤالات ، اخلاقیات ، اجتماع   2- مسئولان ، خلایق ، مجمعه   3- سؤال ، مخلوق ، جامع  4- مسائل ، اخلاق ، جوامع

5-  در جمله ی « زندگی مثل دریاست گاه آرام ،گاه توفانی » رکن سوم تشبیه یا وجه شبه کدام است ؟ 

                                 1- گاه آرام گاه توفانی    2- زندگی     3- مثل      4- دریا

6- معنی واژه  « مُبیّن » چیست ؟  1- آشکار کننده  2- بیان شده  3- بیان  4- آشکار

7-  کدام یک از نشانه های جمع  ، نیست ؟  1- ها 2- ان 3- ات 4- وا

8- مفرد کدام کلمه ، غلط آمده است ؟   1- احوال : حال   2- افکار : فکر  3- مظاهر : ظهور         4- آثار : اثر

9- همیشه دانه ی آخر تسبیح را که می انداخت ، صلوات را ................... ختم می کرد .

    1- کشیده             2- دراز           3- طولانی                 4- بلند

10- .................... قسمتی از جمله است که در باره ی آن خبر می دهیم .

   1- مفعول              2- نهاد           3- مسند                  4- گزاره

11- کلمات کدام گزینه با هم متضاد هستند ؟

     1- استقلال و وابستگی    2- محبت و لطف       3- دوام و بقا           4- اصابت و برخورد

12- معنی کدام گزینه نادرست است ؟

     1- به فضل خدا : به کرم و بزرگواری خدا    2- خانه غلغله شد : در خانه شور و غوغا بر پا شد

    3- مصادف با اربعین حسینی بود : هم زمان با عاشورای امام حسین ( ع ) بود

    4- قند در دل کسی آب کردن : کسی را خوشحال کردن

13- کدام لغت غلط معنی شده است ؟

     1- مضامین : مفهوم ها        2- عرصه : میدان ، قلمرو     3- ذات : حقیقت هر چیز    4- مسلِم : قطعی

14-  در کدام یک از امثال و حکم زیر « تلمیح » وجود دارد ؟  1- آب از آب تکان نمی خورد   2- آب از سر چشمه گل آلود است    3- آب دست یزید افتاده است  4- آب از دستش نمی چکد

15- معنی کدام لغت ، صحیح است ؟

    1- کائنات : جانوران زمین     2- قلمرو : ناحیه    3- مُبین : واضح بودن                   4- طراوت : خیس

16- کدام یک فعل است ؟ 1-  رفتن    2- دیدار 3- خواهد  4- خواهش  

17- کدام یک نیاز به تشدید دارد ؟   1- فرهنگ غنی2 - تقویت  3- فرهنگ خاص          4- فضای کلی

18- املای کدام کلمه با توجه به معنی غلط است ؟

      1- رایهه : بو  2- لهجه : شکلی از زبان و گفتار      3- مصادف : هم زمان  4- بغض : گرفتگی گلو از غصّه

19- کدام گزینه متضاد واژه ی « کرامت » است ؟  1- دلیری  2- پستی  3- بزرگی   4- بخشندگی

20- کدام توضیح در مورد « شعار » نادرست است ؟

     1- به عبارت های کوتاه و آهنگین می گویند .     2- لحنی محکم و کوبنده و حماسی دارند .

     3- شعار همان شعر است .     4- خلاصه و فشرده ی خواسته ها و آرمان های یک گروه یا یک ملّت است .

21-  کدام یک جمع مکسّر است : 1- معدن 2- کتاب 3- امور 4- علم

22- مفرد کدام جمع مکسّر ، غلط است ؟  1- حُکما : حاکم               2- حِکَم : حکمت

                                         3- علما : عالم و علیم                4- ممالک : مملکت

23- در کدام گزینه پسوند وجود دارد ؟    1- کودک                2- با ادب        3- گرما          4- بیمار

24- کدام کلمه ، جمع است ؟    1- خستگان              2- بیابان         3- یخبندان     4- گلدان

25-  کدام جمع با بقیه فرق دارد ؟  1- اسرار 2- رفتگان 3- مساجد 4- علما

26- کدام کلمه دو پسوند دارد ؟        1- بامدادان                   2- دانشگاه       3- بیکاری       4- هنرستان

27- در کدام عبارت مفعول وجود دارد ؟

     1- عاقل همیشه عاقبت اندیش است      2- مأمور صلیب سرخ برگشت و به او خیره شد

     3- مردم ایران در ساختن خانه ها ی خود سنگ به کار نمی برند    4- مأًموران صلیب سرخ به اردوگاه آمدند

28-  مفرد کدام جمع ، درست است ؟  1- عوامل : عمل  2- احوال : حال 3- افکار : کفر  4- مفاهیم : فهم

29- کدام کلمه ، جمع است ؟      1- مکافات               2- ملاقات       3- مساوات      4- مشاجرات

30- در جمله ی « عصر دیروز طوفان ، نهال درختان را شکست » مفعول کدام است ؟

                               1- نهال درختان  2- طوفان  3- عصر دیروز  4- درختان

31-  در کدام تشبیه ، رکن سوم و چهارم حذف شده است ؟

      1- دنیا مانند پل، محلّ گذر است       2- گرت ز دست بر آید چو نخل باش کریم

      3- از آتش حسادت فاصله بگیرید      4- دوست خوب مثل برادری غمخوار و دلسوز است

32- در کدام عبارت غلط املایی دیده می شود ؟   1- درختان چنار غرس شده است

       2- ایرانیان بنای این گونه آثار را ثواب آخرت می گویند

       3- نقّاشی ، رایج ترین زینت اتاق ها و تالارهاست

       4- به این جمله های نقض و دل آویز، امثال و حکم می گویند

33- کدام لغت ، غلط معنی شده است ؟

     1- مُلک : پادشاه     2- جدل : جنگ    3- موقّر : محترم ، با وقار              4- متین : استوار ، محکم

34- کدام لغت ، درست معنی شده است ؟

      1- ملال : افسرده            2- سخته : ترازو       3- منحصر : محدود          4- تقریر : بیان کننده

35-  کدام یک جزء ِ ویژگی زبان نیست ؟  1- پویا  2- نظام مند 3- ثابت  4- زایا

36- مفرد کدام جمع ، غلط است ؟ 1- فواصل : فصل  2- قطعات : قطعه  3- انواع : نوع  4- اقسام : قسم

37 -  کدام لغت در هنگام جمع بستن تغییر کرده است ؟

                  1- دیدگان  2- دانشوران  3- دانشمندان  4- کار آگاهان

38- کلمات کدام گزینه ، برای جاهای خالی بیت زیر مناسب است ؟

 « علم چندان که ................ خوانی          چو ................ در تو نیست نادانی

    1- پیش تر ، عمل             2- بیش تر ، عمل        3-کمتر ، عمل            4- بیش تر ، علم

39- کلمه ی « کوه » باکدام پسوند یک کلمه ی بامعنی می سازد ؟

     1-  گر                2- ناک           3- سار           4- زار

40-  وندها اگر در ابتدای پایه بیایند . .............. نام دارند . 1- پیشوند  2- پسوند  3- وند   4- میانوند


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 23:27 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
    به نام خدا

آزمون میان نوبت اول فارسی دوم از درس یک تا آخر درس شش

جمله ی صحیح را با « ص » و جمله ی غلط را با « غ » مشخص کنید .

1- نظام 2500 ساله ی شاهنشاهی به رهبری امام خمینی از میان رفت   ص   غ

2- در نقل قول ها و سبک های ویژه می توان زبان گفتاری را در نوشتار هم به کار برد    ص   غ

3- ناتوانی دارای یک وند است . ص      غ

4- در جمله ی : غالب خانه های ایران یک طبقه است واژه های« خانه های ایران » مفعول است  ص    غ

هر واژه را به معنی آن وصل کنید ( در ستون دوم یک واژه اضافی است )

5- مبانی                  عمومی

6- ولا                      ویژه

7- عامّه                    بنیان ها

8- منحصر                 محبت

                             همه

جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

9- هور به معنی .................. است

10 علم چندان که بیشتر خوانی     چون عمل در تو نیست ...........

11- جامع التواریخ نوشته ی ....................... است  // 12- بن فعل بسپاریم ..................... است

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید

13- در مصراع « کم گوی و گزیده گوی چون دُر  »  معنی واژه ی گزیده چیست ؟

        الف – نیش زده            ب- شیرین      پ – نیش خورده                  ت- انتخاب شده

14- در کدام مصراع فعل ربطی به کار رفته است ؟

     1- هم قصه نانموده دانی                      2- هر که دانای رموز زندگی است

     3- در جهان نتوان اگر مردانه زیست        4- ز دریای خرد گوهر توان جست

15- در کدام گزینه مفهوم « گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی » آمده است ؟

      1- صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد                2- صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم اند

      3- صبر کوتاه خدا سی سال است                     4- کیمیایی همچو صبر که دید ؟

16- کدام گزینه متضاد واژه ی « کرامت » است ؟   1- دلیری  2- پستی   3- بزرگی  4- بخشندگی

17- کدام زوج واژه ها مترادف هستند ؟

           1- رشادت ، شهادت                    2- مقاومت ، رزمندگی

          3- حماسه ، ستم ستیزی                 4- ایثار ، بخشش

18- جمع مکسر های واژه های« مسئله ، خُلق ، جامعه » ، در کدام گزینه آمده است ؟

      1- سؤالات ، اخلاقیات ، اجتماع           2- مسؤلان ، خلایق ، مجموعه

      3- سؤال ، مخلوق ، جامع                 4- مسائل ، اخلاق ، جوامع

 

 

 

19- در کدام یک از امثال و حکم زیر « تلمیح » وجود دارد ؟

    1- آب از آب تکان نمی خورد                    2- آب از سرچشمه گل آلود است

    3- آّب دست یزید افتاده است                     4- آب از دستش نمی چکد

20- در جمله ی « دیوار چین را می توان از کره ی ماه مشاهده کرد » مفعول کدام است ؟

      1- مشاهده          2- دیوار چین                      3- می توان            4- کره ی ماه

21- کدام گزینه در باره ی جمله ی « محسن از پشت پرده ی اشک در آیینه ی چشم های مادر بزرگ غمی دید » غلط است ؟    1- اشک به پرده تشبیه شده است          2-  چشم به آیینه تشبیه شده است

                     3- مادر بزرگ نهاد است                             4- غمی مفعول است .

22- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟

     1- هنگام ورود یا خروج از محلی به هم تعارف می کنند

     2- زانوان بر زمین می زنند و موقر و متین می نشینند

     3- عساره ی اندیشه های خود را در جملات کوتاه می گنجانند

     4- سخن پرداخته و سخته و سنجیده می گویند

به پرسش های زیرپاسخ دهید .

23- دو کاربرد نشانه ی خط ّ فاصله را بیان کنید

24- سه ویژگی انقلاب اسلامی را نام ببرید

25- واژه ای مثال بزنید که دارای یک پایه و دو پسوند باشد

 

26- مفهوم مصراع « به تقریر لطایف لب گشایند » چیست ؟

 

27- مصراع « سخن را سر است ای خردمند و بن » به چه معنی است ؟

 

28- یکی از امثال و حکم را بنویسید که در آن واژه ی « دوست » به کار رفته باشد

29- ارکان تشبیه را با یک مثال مشخص کنید .

 

 واژه های زیر را در مقابل عبارت های مناسب خود قرار دهید ( یک وازه اضافی است  )

            « شعار – شاه بیت – مکسّر – کلمات قصار – بیت الغزل »

30- گونه ای جمع است که شکل مفرد آن تغییر می کند

31- به جملات کوتاه و پر معنی گفته می شود

32- به بهترین بیت در یک شعر گفته می شود

33- خلاصه و فشرده ی خواسته های یک ملت است .


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 23:24 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
    به نام خدا

آزمون میان نوبت اول فارسی دوم از درس یک تا آخر درس شش

جمله ی صحیح را با « ص » و جمله ی غلط را با « غ » مشخص کنید .

1- نظام 2500 ساله ی شاهنشاهی به رهبری امام خمینی از میان رفت   ص   غ

2- در نقل قول ها و سبک های ویژه می توان زبان گفتاری را در نوشتار هم به کار برد    ص   غ

3- ناتوانی دارای یک وند است . ص      غ

4- در جمله ی : غالب خانه های ایران یک طبقه است واژه های« خانه های ایران » مفعول است  ص    غ

هر واژه را به معنی آن وصل کنید ( در ستون دوم یک واژه اضافی است )

5- مبانی                  عمومی

6- ولا                      ویژه

7- عامّه                    بنیان ها

8- منحصر                 محبت

                             همه

جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

9- هور به معنی .................. است

10 علم چندان که بیشتر خوانی     چون عمل در تو نیست ...........

11- جامع التواریخ نوشته ی ....................... است  // 12- بن فعل بسپاریم ..................... است

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید

13- در مصراع « کم گوی و گزیده گوی چون دُر  »  معنی واژه ی گزیده چیست ؟

        الف – نیش زده            ب- شیرین      پ – نیش خورده                  ت- انتخاب شده

14- در کدام مصراع فعل ربطی به کار رفته است ؟

     1- هم قصه نانموده دانی                      2- هر که دانای رموز زندگی است

     3- در جهان نتوان اگر مردانه زیست        4- ز دریای خرد گوهر توان جست

15- در کدام گزینه مفهوم « گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی » آمده است ؟

      1- صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد                2- صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم اند

      3- صبر کوتاه خدا سی سال است                     4- کیمیایی همچو صبر که دید ؟

16- کدام گزینه متضاد واژه ی « کرامت » است ؟   1- دلیری  2- پستی   3- بزرگی  4- بخشندگی

17- کدام زوج واژه ها مترادف هستند ؟

           1- رشادت ، شهادت                    2- مقاومت ، رزمندگی

          3- حماسه ، ستم ستیزی                 4- ایثار ، بخشش

18- جمع مکسر های واژه های« مسئله ، خُلق ، جامعه » ، در کدام گزینه آمده است ؟

      1- سؤالات ، اخلاقیات ، اجتماع           2- مسؤلان ، خلایق ، مجموعه

      3- سؤال ، مخلوق ، جامع                 4- مسائل ، اخلاق ، جوامع

 

 

 

19- در کدام یک از امثال و حکم زیر « تلمیح » وجود دارد ؟

    1- آب از آب تکان نمی خورد                    2- آب از سرچشمه گل آلود است

    3- آّب دست یزید افتاده است                     4- آب از دستش نمی چکد

20- در جمله ی « دیوار چین را می توان از کره ی ماه مشاهده کرد » مفعول کدام است ؟

      1- مشاهده          2- دیوار چین                      3- می توان            4- کره ی ماه

21- کدام گزینه در باره ی جمله ی « محسن از پشت پرده ی اشک در آیینه ی چشم های مادر بزرگ غمی دید » غلط است ؟    1- اشک به پرده تشبیه شده است          2-  چشم به آیینه تشبیه شده است

                     3- مادر بزرگ نهاد است                             4- غمی مفعول است .

22- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟

     1- هنگام ورود یا خروج از محلی به هم تعارف می کنند

     2- زانوان بر زمین می زنند و موقر و متین می نشینند

     3- عساره ی اندیشه های خود را در جملات کوتاه می گنجانند

     4- سخن پرداخته و سخته و سنجیده می گویند

به پرسش های زیرپاسخ دهید .

23- دو کاربرد نشانه ی خط ّ فاصله را بیان کنید

24- سه ویژگی انقلاب اسلامی را نام ببرید

25- واژه ای مثال بزنید که دارای یک پایه و دو پسوند باشد

 

26- مفهوم مصراع « به تقریر لطایف لب گشایند » چیست ؟

 

27- مصراع « سخن را سر است ای خردمند و بن » به چه معنی است ؟

 

28- یکی از امثال و حکم را بنویسید که در آن واژه ی « دوست » به کار رفته باشد

29- ارکان تشبیه را با یک مثال مشخص کنید .

 

 واژه های زیر را در مقابل عبارت های مناسب خود قرار دهید ( یک وازه اضافی است  )

            « شعار – شاه بیت – مکسّر – کلمات قصار – بیت الغزل »

30- گونه ای جمع است که شکل مفرد آن تغییر می کند

31- به جملات کوتاه و پر معنی گفته می شود

32- به بهترین بیت در یک شعر گفته می شود

33- خلاصه و فشرده ی خواسته های یک ملت است .


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 23:19 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

آزمون هاي فصل 1  و 2    فارسی اول   

1-    كدام كلمه با « اعم » هم خانواده نيست ؟ 1- عموم           2- عام           3- تعميم                  4- معمّا

2- كدام جمع با بقيه فرق مي كند ؟     1- ادبا           2- احساسات              3- عرفا          4- حقايق

3-  زمان كدام جمله با بقيه متفاوت است ؟  1- رفته است                 2- دیده بود     3- می آید       4- دید

4- در كدام گزينه غلط املايي وجود دارد ؟   1- به نهو احسن   2- خدمات ذوقي و هنري   3- ظهور اسلام        4- فلسفه و عرفان

5- .....................  از دو شكل ديگر ماندگارتر است و باعث ارتباط بين نسلهاست .

     1- گفتار            2- نوشتار                 3- اشاره                   4- حرف زدن

6- كدام گزينه غلط املايي دارد ؟

  1-  اصوه ی عالمیان بود2- با مهر و عطوفت رفتار مي كرد  3- سيمايي محزون و متفكّر داشت 4-  به حریم قانون تجاوز نمی کرد

7- کدام زوج کلمه نمی توانند به عنوان سجع به کار روند ؟  

                             1- کام و جام   2- آید و بیفزاید     3- پاینده و زنده  4- پروردگار و خداوند

8- در كدام گزينه غلط املايي وجود ندارد ؟  1-  درس و بحث  2- رسد خانه    3- اهیای مراکز    4- محد پرورش

9-  كدام گزينه با بقيه فرق دارد ؟      1- زلال و گوارا  2- خفته و بيدار 3- عظمت و جلال       4- نيرومند و قوي

10- كدام لغت غلط معني شده است ؟    1-  رأفت : مهربانی    2- محزون : اندوهگين    3- ظلال : سایه           4- نعال : خاندان

11- كدام كلمه با بقيه هم خانواده نيست ؟   1- عجیب           2- جماعت                3- مجمع                  4- جامع

12- كدام واژه به معني « اقامت اجباري » است ؟    1- سكونت           2- تبعيد         3- اسكان                  4- تأثیر

13- كدام يك از ويژگي ها درشخصيت امام خميني ( ره)  نبود ؟

    1- مهرباني ، سادگي                   2- فروتني ، خوش بياني    3- خشم و غرور                4- نظم و دقّت

14- كدام جمله امري است ؟

    1- چرا دانش سودمند است                    2- عجب باغي        3- گل ها معطّر هستند                4- كتاب ها را باز كنيد

15- كدام عبارت ادبي نيست ؟ 

    1- بهار اميدم را خزان مكن !                             2- كي مي آيي تا فرشي از قلب ها پيش پايت بگسترانيم

   3- محبّت ، دل انسان را شاد مي كند          4- گُل خورشید شکفت

16-  در كدام گزينه كلمات مترادف هستند  ؟

    1- جامه و لباس              2- خوار و خار            3- تعليم و تأثير          4 - ثابت و متحرّك

17-  کدام واژه به معنی « خدا وند » است ؟    1- عابد   2- معبود    3- معبد   4- عبد

18-  در كدام گزينه غلط املايي وجود دارد ؟

     1- سيماي جذّاب           2- اعتصاب كردن              3- به طرز مرموزي            4- حوضه ي علميّه

19- كدام كلمه به يك تشديد نياز دارد ؟      1- موفقيت                   2- اقليت         3- صميميت              4- جديت

20- .................... قسمتي از جمله است كه در باره ي آن خبر مي دهيم .

     1- نهاد               2- گزاره         3- فعل      4- مفعول

21- همه ي گزينه ها به جز گزينه ي ............................. اسم ساده هستند .

      1- مداد            2- زير زمين              3- فيلم                    4- دفتر

22- كدام گزينه غلط املايي ندارد ؟      1-   نظم و نصر         2- مناضره و پرسش  3-  حقوق اجتمائی 4-  فقیه و ادیب

23- در كدام گزينه « بدل » وجود دارد ؟

      1- بسياري از دانشمندان بزرگ ما از روستا ها برخاستند

      2- امام علي ( ع ) ، امام اول ما شيعيان ، درباره ي دانش سفارش هاي زيادي كرده اند

      3- مال با هزينه كردن كم آيد و دانش با پراكنده شدن بيفزايد

      4- هيچ يك از شما جز به پروردگار خود اميد نبندد

24- ........................... شاعر بزرگ و مشهور كشور ما در نظاميه ي بغداد درس خوانده است .

      1- مولوي                   2- حافظ                  3- سعدي                           4- نظامي

25- در كدام يك از گزينه هاي زير بن ماضي وجود ندارد ؟

     1- خواننده                   2- رفتيم                  3- شنيدني               4- پريده

26- بن فعل « مي سازيم » در كدام گزينه آمده است ؟       1- بسازيد           2- بساز          3- ساز           4- سازد

27- معادل پيشنهادي فرهنگستان زبان و ادب فارسي براي كدام كلمه غلط است ؟

     1- سي دي CD ( لوح فشرده )              2- كُد ( راز )     3- بارِم ( شمارك )                             4- شيفت ( نوبت )

28- همه ي واژه هاي پيشنهادي فرهنگستان درست است به غير از .....

     1- SMS ( پيامك )                 2- بُن ( بها برگ )             3- ترمينال ( پايانه )                  4- فاكس ( دور نگر)

29-  کدام واژه به معادل« موکت » است ؟  1- فرشینه   2- فرش      3- زیر انداز   4 – کف پوش

30- با توجه به درس دانش و سخنان گوهر بار حضرت علي ( ع ) كدام بيت ارتباطي با محتواي درس ندارد ؟

      1- علم باشد دواي هر رنجي           علم باشد كليد هر گنجي 2- گيرمت در جهان بسي باشي       علم آموز تا كسي باشي

      3- آدمي را اگر هنر باشد   به كه تا مال و سيم و زر باشد    4 – هجوم فتنه هاي آسماني           مرا آموخت علم زندگاني

31- مفهوم كدام بيت ارتباطي با محتواي درس دانش ندارد ؟

     1- بپرس هر چه نداني كه ذلّ ِ پرسيدن                دليل راه تو باشد به عزّ دانايي

     2- هر تأمّل نكند در جواب                                بيشتر آيد سخنش ناصواب

     3- ز دانش به اندر جهان هيچ نيست                    تن مرده و جان نادان يكيست

      4- علم و كمال و هنر آموختن                           به بُود از سيم و زر اندوختن

32- در همه ي گزينه ها « سجع » است به جز......

      1- دانش، فرمان گذار است و مال، فرمان بُردار      2- آن چه تو را مي گويم از من به خاطر دار

      3- تن ها شان ناپايدار است و نشانه هاشان در دل ها آشكار      4- اگر توانگر در بخشش خويش بخل ورزد ، درويش ، آخرتش را به دنيا دربازد

33- در كدام يك از گزينه هاي زير اسم ساده نيست ؟    1- علفزار                 2- دشمن        3- آشكار        4- درخت

34- كدام يك از اسم هاي غير ساده ، از اجزاي بيشتري تشكيل شده است ؟

      1- داروخانه                 2- داغدار                  3- گلزار                   4- دانشسرا

35- كدام كلمه ساده است ؟    1- دو پهلو                2- دردمند                3- بيابان                            4- گفتار

36- كلمات كدام گزينه با بقيه هماهنگ نيست ؟  1- مكاتبه ، مباحثه2- تحمّل ، تجمّل3- راز  ، نياز                  4- تفكّر ، تحقيق

37- فرهنگستان کدام کلمه را به جای واژه ی « پرینتر » پیشنهاد کرده است ؟  

                                  1- چاپ   2- چاپ خانه   3- چاپی  4- چاپگر

38 - كدام كلمه با بقيه فرق دارد؟

     1- پيمان كار       2- شالي كار              3- گندم كار              4- پنبه كار

39- كدام كلمه جمع نيست ؟

     1- احوال           2- انبار           3- اعمال                  4- اسرار

40-  بن مضارع فعل « می پرسم » در کدام گزینه آمده است ؟   1- پرسی  2- پرس   3- می پرس   4- پرسش


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي اول
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 23:16 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

آزمون های فصل 3  فارسی دوم                                                 

1- در کدام گزینه ، زیبایی ادبی « جان بخشی به اشیا » نیست ؟

     1- پاییز هم چون دیگر فصل ها با طبیعت وداع می کند

     2- زمستان از راه می رسد و کوله بارش را که پر از برف و سرماست بر زمین می گذارد

     3- زیبایی طبیعت منحصر به سبزه و گل نیست

     4- کاج و سرو در سرمای زمستان هم خم به ابرو نمی آورند

2- در کدام گزینه غلط املایی دیده می شود ؟

     1- بهار فصل تجدید حیاط طبیعت و رویش و جوانه زدن است .

     2- در طبیعت گاه استثنا هم وجود دارد .

     3- تک درختی که در بیابان برای رفع عطش به انتظار باران نشسته است .

     4- خاربنی که در سینه کویر روییده است .

3- کدام عبارت به شیوه ی « نوشته ی ادبی » نیست ؟

     1- آسمان بر سر بام و دشت ، پولک های نقره ای می ریزد

     2- مردم بعضی از مناطق جنوبی کشور ما در طول زمستان رنگ برف را نمی بینند

     3- هر شاخه گویی دست خواهشی است که در طلب باران از زمین به آسمان بر آمده است

     4- آسمان سخاوتمند می شود

4- کدام واژه ها برای جاهای خالی مناسب هستند ؟

     « ..................... فصل جوانی و شادابی و .................... فصل پختگی و کمال طبیعت است .»

      1- تابستان ، بهار             2- بهار ، پاییز             3- تابستان ، پاییز                  4- بهار ، تابستان

5- معنی کدام لغت غلط آمده است ؟

     1- اهتزاز : هیجان             2- عمق : گودی     3- بدیع : تازه ، نو             4- مبرّا :  پاک ،تبرئه شده

6- در کدام عبارت ، غلط املایی نیست ؟

   1- فرشی رنگین زیر پای آبران می گسترانند

   2- رنگ زرّین گندم زارها زیر پرتوانبارطلایی خورشید چشم نواز است .

   3- عدّه ای پاییز را فصل غم و اندوه می دانند    4- در زیبایی های آفرینش تعمّل کنید

7- کدام ترکیب موصوف و صفت نیست ؟       1- کتاب خوب  2- ماه محرّم        3- هوای صاف   4- اتاق کوچک

8- کدام یک صفت نسبی نیست ؟      1- ایرانی           2- خانگی        3- پشمین                4- متین

9- کدام کلمه ، صفت نسبی است ؟       1- پروین                  2- شانه          3- چرکین                4- سینی

10- رنگ های گرم عبارتند از :

     1- قرمز ، زرد ، نارنجی       2- سبز ، آبی ، بنفش     3- قرمز ، زرد ، سبز    4- سبز ، نارنجی ، زرد

11-  کدام کلمه ، صفت است ؟       1- فردا               2- دیدن         3- شما           4- محکم

12- معادل فارسی کدام لغت ، غلط آمده است ؟

      1- سایت : پایگاه    2- کوپن : کالا برگ                3- ایمیل : نمابر           4- کامپیوتر : رایانه

 

13- قصیده شعری است که :

      1- قافیه ی مصراع اوّل بیت اوّل با مصراع های زوج یکسان است 2- تعدا ابیات آن از پانزده بیت بیش تر است

      3- محتوای آن ستایش ، توصیف ، مرثیه ، پند و اندرز ، حکمت و ... است       4-   همه ی موارد

14- کدام قالب های شعری از جهت قرار گرفتن قافیه ها مانند هم هستند ؟

     1- غزل و قطعه               2- غزل و قصیده                   3- مثنوی و قطعه        4- مثنوی و قصیده

15- کدام ترکیب ، کلمات آن فارسی هستند ؟   1- مناطق معتدل2- رفع عطش3- بار سنگین 4- فصل غم

16- کدام کلمه با « آخر » هم خانواده نیست ؟     1- خیر         2- تأخیر         3- اواخر         4- آخرت

17- کدام یک از لغات هم آوا ، غلط  به کار رفته است ؟

    1- سؤال های پی در پی مأمور شهربانی تمامی نداشت 2- اصفهان قرن ها پیش از صفویه معمور و آباد بوده است

    3- دشمن به غالب دوست در آمده و فریب کاری می کند

    4- چنانت دوست می دارم که گر روزی فراق افتد      تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم

18- در کدام بیت ردیف وجود دارد ؟

       1- ابلهـــی دید اشتری به چــــــرا                  گفت نقشت همه کژ است چــرا

       2- گر بر سر نفس خود امیری مردی                  ور بر دگــری خرده نگیری مردی

       3- باد بهاری وزید از طرف مـــرغزار           باز به گردون رسید ناله ی هر مرغ زار

       4- تو نیکی می کن و در دجله انداز             کـــــــه ایزد در بیابانت دهدباز

19- کاربرد کدام لغت از نظر نگارشی درست است ؟     1- پیشنهادات 2- زباناً     3- دوئیت         4- بازرسان

20- کدام لغت ، غلط معنی شده است ؟ 

        1- منزّه : پاکی    2- شگرف: نیکو ، زیبا        3- انباز : شریک                4- نامرئی : دیده ناشدنی

21- کدام گزینه اشتباه معنی شده است ؟

    1- دل آرا : محبوب       2- نغز : شکستن       3- عرضه کردن : نشان دادن       4- تجدید : : نو کردن

22- مفرد « تماثیل » کدام کلمه است ؟     1- مثل   2- تمثیل   3- مثال    4- تمثال

23- نگارنده ، در این درس به چه معناست ؟   1- نقاش    2- آفریننده      3- صورتگر      4- همه ی موارد

24- در کدام گزینه ، واژه ی قرضی آمده است ؟     1- دارا     2- تیم   3- پدیدار     4- دوست

25- زمان کدام فعل با سایر گزینه ها متفاوت است ؟   1- می شنوی     2- می نویسید  3- می جویند     4- می خوردیم

26-  در کدام جمله آرایه ی جان بخشی ( تشخیص )  وجود دارد ؟ 1- در نیمه های اسفند زمین نفس می کشد   2- عده ای پاییز را فصل غم و اندوه می دانند      3- رنگ برگ ها در پاییز تغییر می کند     4- رنگ زرین گندم زارها بسیار زیبا است

27-  در کدام گزینه اسم ساده آمده است ؟   1- راستین ، چرکین ، دهه      2- هفته ، سفیده ، جنگی

     3- کافی ، زمین ، دانه   4- شیری ، ریزه ، خاکی

28-  کدام مصراع مفهوم آیه ی « الله الصّمد » را در خود دارد ؟

     1- کاو را نه نیاز است و نه انباز و نه همتا    2- هم کار گهی هم چو زمین ساخته معمور

     3- بر صفحه هستی ز خداوند تعالی      4- صانع و پروردگار حیّ توانا

29-  دو واژه ی « معمور » و « مأمور » که دارای تلفظ یکسانی هستند ، .......................... نامیده می شوند .

     1-  هم خانواده      2- هم آوا ( متشابه )       3- مترادف          4- متضاد

30- تلفّظ کدام واژه  با توجه شعر نگارنده ی زیبا ، غلط است ؟     1- مَلَکُ العرش / مَلِک العرش      2- فَراغَت / فِراغت     3- شِگرف / شَگرف   4- نی نی ni ni / نی نی ney ney   


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 23:15 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

آزمون های فصل 4 و۵  فارسی دوم                                                            

1- کدام عبارت ، ارتباطی با مفهوم درس « سرمایه ی خوبان » ندارد ؟

        1- لقمان را گفتند : ادب از که آموختی ؟ گفت : از بی ادبان ، هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد، از انجام آن پرهیز کردم .

        2- رهرو آن نیست که گهی تند و گهی خسته رود       رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود

        3- گر با ادب و تمیز باشی      نزد همه کس عزیز باشی

        4- بی ادب سیلی از زمانه خورد

2- کلمات کدام گزینه با هم متضاد هستند ؟

     1- تعلیم و معلّم                      2- مترقّی و پیشرفته                     

     3- ناب و خالص                       4- امانت و خیانت

3- همه ی کلمات باهم مترادفند به جز :

       1- رأفت و عطوفت                 2- ماندگار و جاوید                       

      3- حیات و ممات                    4- نحس و شوم

4- با توجه به کلمات « خُرد » و « خورد » املای کدام کلمه غلط است ؟

       1- در این شهر حتّی کودکان خردسال او را می شناسند

       2- دو مرد سال خرده به حضور او آمدند

       3- عدّه ای خرده گیر و عیب جو هستند

       4- ما فقط یک مغازه ی خرده فروشی برنج داریم

5- در همه ی گزینه ها کلمه ی « خُرده » درست است به جز :

      1- تصادف ناجوری بود ، خیابان پر از خورده شیشه شده بود

      2- در این جا کسی پول خرد ندارد

      3- بنّایی خانه تمام شد ه ، بعضی خرده کاری های آن مانده است

      4- فردا می روم و خرده حساب هایم را با او صاف می کنم

6- کدام لغت غلط معنی شده است ؟

      1- مِحَک : ابزار سنجش             2- بحران : آشفتگی

      3- نصیب : نصب کردن             4- تعب : سختی

7- کدام بیت ارتباطی با معنی و مفهوم درس « سفر شکفتن » ندارد ؟

      1- غافلی از قدر جوانی که چیست          تا نشوی پیر ندانی که چیست

      2- به پیری رسیدم در این کهنه دیر        جوانی کجایی که یادت به خیر

     3- جوانا ره طاعت امــــــــروز گیر         که فردا جوانی نیاید ز پیر

      4- اندازه نگهدار که اندازه نکوست        هم لایق دشمن است و هم لایق دوست

8- در کدام بیت فعل گذرا ( متعدی ) به کار نرفته است ؟

      1- شکر نعمت ، نعمتت افزون کند        کفر نعمت از کفت بیرون کند

      2- خوی بد در طبیعتی که نشست     نرود جز به وقت مرگ از دست

      3- خدا گر ببندد ز حکمت دری        ز رحمت گشاید در دیــــگری

      4- هر که نان از عمل خویش خورد       منّت حـــــــاتم طایی نبرد

9- در کدام گزینه ، از آیه ، سخنان دیگران و امثال و حکم بهره گیری نشده است ؟

      1- آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است      با دوستان مروِّت ، با دشمنان مدارا

      2- خیز تا خاطر بدان تُرک سمرقندی دهیم        کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی

      3- ور باورت نمی کند از بنده این حدیث            از گفته ی « کمال » دلیلی بیاورم

          گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر              آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم

     4- موسی ( ع ) قارون را نصیحت کرد که اَحسِن کما اَحسَنَ اللهُ اِلیکَ

10- کدام بیت ارتباط کمتری با مفهوم درس « سفر شکفتن » دارد ؟

      1- تا توانستم ندانستم چــــــه سود                 چــــــــون که دانستم توانستم نبود

      2- بودم جوان که گفت مرا پیر استاد                 فرصت غنیمت است ، نباید ز دست داد

      3- نگه دار فرصت که عالم دمی است               دمــی پیش دانــــــا به از عالمی است

      4- با بـــــدان کم نشین که درمانی                خــــــو پذیـــــــر است نفس انسانی

11- هم خانواده ی کدام کلمه درست نیست ؟

      1- معتاد ( عادت )                   2- زاویه ( منزوی )

      3- استعداد ( سعادت )             4- همّت ( اهتمام )

12- در کدام عبارت دو زیبایی ادبی تشبیه و تضاد وجود دارد ؟

    1- زندگی یک سفر طولانی است

    2- مهار احساسات گوناگون مانند عشق ، نفرت

    3- افسوس که جوان نمی داند و پیر نمی تواند

    4- زندگی سفری پر فراز و نشیب است

13- کدام یک جزءِ مهارت های سفر زندگی نیست ؟

     1- تقلید از دیگران                    2- خود آگاهی                 3- ارتباط مؤثّر                  4- تفکّر خلّاق

14- همه واژه ها دخیل اند به جز .....

       1- انرژی                  2- نشیب                        3- قاچاقچی                    4- ایده آل

15- در کدام عبارت « مُسند » وجود دارد ؟

      1- حسود از چاقی دیگران لاغر می شود

      2- آنقدر شکست می خورم تا راه شکست دادن را بیاموزم

      3- از زندگی هر آن چه لیاقتش را داریم به ما می رسد نه آن چه که آرزویش را داریم

      4- کسی که از بزرگان پند نگیرد روزگار با سیلی به او می آموزد

16- کدام بیت ردیف ندارد ؟

     1- زبان در دهان پاسبان سر است    چه گویم که ناگفتنم بهتر است

     2- شب درویش اگر در غم نان می گذرد     روز مُنعِم به غم سود و زیان می گذرد

     3- مرد دون همّت اگر قادر شود      بس خیانت ها از او صادر شود

     4- به نیکی گرای ومیازار کس      ره رستگاری همین است و بس

17- یکی از شاعرانی است که از قالب « ترجیع بند » فراوان استفاده کرده است .

      1- حافظ                  2- نسیم شمال                3- مولوی                        4- اقبال لاهوری

18- کدام یک جزءِ فضایل اخلاقی است ؟

     1- حسادت                2- غیبت            3- غبطه 4- نفرت

19- املای کدام کلمه با توجه به معنی ، غلط است ؟

        1- تَرَب : شادی                                 2- شقاوت : بدبختی

        3- معدوم : نابود گشته                         4- مشقّت : سختی

20- در قالب های شعری به چه مواردی باید توجه کرد ؟

      1- تعداد ابیات                                            2- موضوع              

     3- طرز قرار گرفتن قافیه ها                                 4- همه ی موارد

 

آزمون های فصل 5

1- کدام یک از ابیات تعلیمی زیر از ایرج میرزا نیست ؟

      1- دائم گل این بستان شاداب نمی ماند         دریاب ضعیفان را در وقت توانایی

      2- کــــــم گوی و مگوی هر چه دانی          لب دوخته دار تاتـــــــــــوانی

      3- گــــــــــر صنعت و حرفتی ندانی          زحمت ببری ز زنـــــــــدگانی

      4- دریاب سحر کنار جــــــــــــو را          پاکیزه بــــــشوی دست و رو را

2- در کدام گزینه کلمات « مخفّف » نیستند ؟

     1- آوا ، شتر ، آگه ، بارگه                        2- بازرگان ، پادشه ، چو ، شاباش

     3- خموش ، گهر ، نگه ، نکو                    4- تباه ، ماه ، اندوه ، بود

3- از بهترین نمونه های ادبیات تعلیمی ایران :

       1- بوستان و گلستان سعدی                 2- مثنوی مولوی

       3- کلیله و دمنه                                 4- همه ی موارد

4- معنی و مفهوم همه ی بیت ها مانند هم است به غیر از ...

      1- راستــــــــی کن کــــــه راستان رستند           در جــــــــهان راستان قوی دستند

      2- به دوست گر چه عزیز است راز خود مگشای           که دوست نیز بگوید به دوستان عزیز

      3- گــــــــــــــر راست گویی و در بند مانی            به زان که دروغت دهد از بند رهایی

      4- سعدیا راست روان گــــــوی سعادت بردند            راستی کن که به منزل نرود کج رفتار

5- در کدام عبارت غلط املایی وجود دارد ؟

      1- آن شخص را دیدم عاشق آسا در طواف

      2- اصل این است که در دل تو بغض و کینه نباشد

   3- بهلول برخواست و برفت

   4- به قدر فهم مستمعان می گویم

6- کدام عبارت ، فعل مضارع التزامی ندارد ؟

     1- ای شهیدان ! بوی عطر کربلا می آید از گلزارتان

     2- مسلمانان باید با هم متحّد شوند

     3- از گناهان توبه کن شاید بخشوده شوی

     4- خواهی رستگار شوی ، راستکار باش

7- در همه ابیات مضارع اخباری دیده می شود به غیر از :

    1- آنچـــــــه در آیینه می بیند جـــــــوان                   پیــــــــــــــر در خشت بیند بیش از آن

    2- خلق را تقلیدشان بر بـــــــــــــــاد داد                     ای دو صد لعنت بر ایــــــــــن تقلید باد

    3- آنچه می گـــــــــــویم به قدر فهم توست                     مُــــــــــردم اندر حسرت فهم درست

    4- در جوانی پاک بودن شیوه ی پیغمبری است                    ور نه هر گبری به پیری می شود پرهیزگار

8- کدام یک از امثال و سخنان کوتاه زیر از سعدی ، در آن تشبیه به کار رفته است ؟

       1- هر که در پیش سخن دیگران افتد تا مایه ی فضلش بدانند پایه ی جهلش بشناسند

       2- هر که با بدان نشیند نیکی نبیند

       3- خبری که دانی دلی بیازارد ، تو خاموش تا دیگری بیارد

       4- یکی را گفتند : عالم بی عمل به چه ماند ؟ گفت : به زنبور بی عسل

9- معادل کدام لغت ، غلط آمده است ؟

     1- گریم ( چهره پردازی )                                   2- تیراژ ( شمارگان )

     3- تله تکست ( پیامک )                                    4- مانیتور ( نمایشگر )

10- کدام کلمه ، معنای آن از گذشته تا حال تغییر نکرده است ؟

       1- سوگند                2- شادی                        3- تماشا                        4- کثیف

11- معادل فارسی کدام واژه ی عربی ، غلط آمده است ؟

     1- قیمت : بها 2- صبح : بامداد                3- هضم : گوارش  4- رفیق : دوستی

12-تلفّظ کدام کلمه ، از گذشته تا به امروز تفاوتی نکرده است ؟

     1- زنجیر                    2- چشم             3- کنار                           4- هزار

13- تلفّظ کدام واژه امروزی ومعیار است ؟

        1- تَرجَمَه               2- شِعار              3- عَطر              4- سَجدَه

14- معانی همه ی لغات بر اساس گذشته است به غیر از: ( یا در زبان عربی چنین معنی می دهد ) :

      1- مصراع : لنگه در                              2- تلاوت : قرائت

      3- حج: قصد و آهنگ               4- نامه : کتاب

15- کدام عبارت ، جناس ندارد ؟

       1- ای مِهر تو در دل ها وی مُهر تو بر لب ها

       2- کار دلم به جان رسد ، کارد به استخوان رسد

       3- برادر که در بند خویش است نه برادر ، نه خویش است

      4- آن که انتقام می گیرد یک روز خوش حال است و آن که می بخشاید ، یک عمر

16- کدام لغت غلط معنی شده است ؟

     1- نژند : غمناک                      2- جَیب : گریبان             

     3- حرص : طمعکار                   4- عزّت : سر افرازی

17- معنی و مفهوم کدام بیت ارتباطی با مفهوم درس « آزادگی » ندارد ؟

     1- به دست آهـــــن تفته کردن خمیر         به از دست بر سینه پیش امیر

     2- حساب خود نه کـــم گیر و نه افزون        منه پای از گلیم خویش بیرون

     3- هـــــر که نان از عمل خویش خورد       منّت حــــــــــاتم طائی نبرد

     4- عزّت به قناعت است و خواری ز طلب      با عزّت خود بساز و خواری مطلب

18- در کدام مصراع غلط املایی وجود دارد ؟

    1- آمد آن شکر گذاریش به گوش

    2- پشته ای خار همی برد به پشت

    3- شکر گویم که مرا خوار نساخت

    4- خار بر پشت زنی زین سان گام

19- در کدام عبارت « را » نشانه ی مفعول است ؟

       1- پس مریدان شیخ را گفتند                2- گفت : مرا این بس باشد

       3- آن شخص را دیدم عاشق آسا در طواف     4- اکنون که به نادانی خود معترف شدی ، تو را بیاموزم

20- معنی و مفهوم کدام مثل غلط آمده است ؟

       1- صد تا چاقو بسازد ، یکیش دسته ندارد : پیوسته وعده های دروغ می دهد

       2- ازدیوار راست بالا می رود : دزد است

       3- آب زیر کاه : مکّار ، بد جنس

        4- وعده ی سر خرمن دادن : به زمانی دور وعده دادن


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 20:1 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

آزمون های فصل 6  فارسی دوم

1- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟

   1- لحجه ی خاصّی             2- حلاوت                 3- قلّک ذهن             4- هوش و ذکاوت

2- در کدام ترکیب و گروه ، واژه ی اضافه شده ، صفت است ؟

     1- دین اسلام                 2- کتاب تاریخ            3- حیاط بزرگ           4- منشأ خدمات

3- اگر نویسنده ، شرح حال خود را بنویسد به این نوع شرح حال نویسی چه می گویند .

       1- زندگی خود نوشته ، سرگذشت خود

       2- سرگذشت من ، زندگی نامه ی خود نوشت

       3- شرح حال خود ، اتوبیوگرافی

       4- همه ی موارد

4- ماضی استمراری فعل « خواهید رفت » با توجه به زمان آن ، کدام است ؟

      1- می روید                   2- رفته اید               3- می رفتید              4- رفتید

5- کدام بیت ماضی ساده دارد ؟

       1- سخــن نرم گفتن ز فرزانگی است           درشتی نـــــــمودن ز دیوانگی است

       2- چو دی رفت و فردا نیامد به دست        حساب از همین یک نَفَس کن که هست

       3- سیاهی لشکر نیاید بـــــــــه کار        یکــــــــــی مرد جنگی به از صد هزار

       4- آتـــــــــش که به نیستان فروزد        با هـــــــم تــــــر و خشک را بسوزد

6- املای کدام کلمه با توجه به معنی غلط است ؟

       1- مهاربه : با یکدیگر جنگیدن                                  2- صبا : باد شمال شرقی

       3- سبا : شهری در عربستان قدیم در ناحیه ی یمن           4- طایر : پرنده ، پرواز کننده

7- از مواردی که در نوشتن نامه توجه به آن ها ضروری است کدام است ؟

     1- کاغذ ، نوع قلم ، حاشیه گذاری ، نشانه گذاری ، کلمات عامیانه

     2- تمیزی ، خوش خطی ، عبارات شاعرانه ، کلمات دوستانه

     3- کاغذ ، قلم ، انتخاب کلمات و عبارات صمیمی و شاعرانه

     4- حاشیه گذاری ، نشانه گذاری ، پرهیز از کلمات محاوره ای عامیانه ، دقّت در انتخاب کلمات و عبارات مناسب

8- کدام نشانه ی نگارشی ، درست به کار نرفته است ؟

      1- گروه سنّی 7- 12 سال می توانند این کتاب را بخوانند

      2- ابن سینا – 370- 428 – از نوابغ شرق است

      3- سعدی « بوستان » را در سال 655 سرود

      4- هر کس تلاش کند ، به مقصود می رسد

9- با توجه به درس « قلم سحر آمیز » کدام نقاش بود که در جنگ چالدران همراه شاه اسماعیل بود ؟

      1- حسین بهزاد              2- کمال الملک           3- کمال الدین بهزاد               4- میرک نقاش

10- کدام کلمه ، تلفّظ و نوشتن آن یکی است ؟

        1- فرانسه                   2- استانبول               3- تنباکو                  4- انبار

11- کدام عبارت هم ماضی ساده و هم ماضی استمراری دارد ؟

     1- در فرانسه به فرانسوی می نوشت و در مصر به عربی سخنرانی می کرد

     2- سردار لبخندی زد ، آرام شد و زیر لب شعر حافظ را زمزمه می کرد

     3- باران بند آمده بود اما هنوز از ساقه ی علف ها آب می چکید

     4- دیگری جواب می داد : « تو ماهی ات را بگیر »

12- در کدام عبارت دو کلمه ی هم خانواده در کنار هم آمده اند ؟

        1- امیر فریاد کشید : « وای از جهل و نادانی »

        2- به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست

        3- عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

       4- دل رمیده ی ما را انیس و مونس شد

13- زندگی نامه ی مختصر زیر از کیست ؟

   « ادیب ، منشی و شاعر دوره ی قاجار ، وی در نظم و نثر فارسی استاد بود و ثنایی تخلّص می کرد .»

     1- محمد تقی                 2- امیر کبیر             

    3 – قائم مقام فراهانی                   4- ملک الشعرای بهار

14- در کدام عبارت جا به جایی نقطه است نه کم یا زیاد شدن آن؟

     1- افراد خبیر از جنگ خیبر اطّلاع دارند

     2- این آب های مهار نشده به جای این که رحمت باشند باعث زحمت هستند

     3- افراد زبردست نباید به زیردست ظلم کنند

     4- شما مراحم هستید نه مزاحم

15- کدام توضیح غلط است ؟

       1- امروزه « تمبر » می نویسیم و « تمر » تلفظ می کنیم

       2- کلماتی مانند « رئیس » ؛ « ارائه » ؛ و « جزئی » را باید به همین صورت نوشت

       3- کلمات « مسئله » ؛ « هیئت » ؛ « جرأت » و « مسئول » به صورت مسأله ، هیأت ، جرأت و مسؤول هم درست است

        4- کلمات « تکیه » ؛ « قضات » ؛ « شفقت » و « عادی »تشدید دارند

16- کدام کلمه ساده است ؟

      1- بزرگوار           2- نیرنگ                  3- دلیرانه                 4- سخنران

17- در کدام گزینه غلط املایی هست ؟

      1- آب مایع حیات است                                   2- مبصر کلاس باید درسخوان باشد

      3- نظم و انضباط در هر کاری لازم است               4- دوستم دارای ذکاوت است

18- کدام جمع از نظر نگارشی درست است ؟

       1- پیشنهادات               2- گرایشات               3- اجتماعات              4- پندیات

19- پسوند کدام کلمه با بقیه فرق دارد ؟

       1- گرما             2-  پهنا                   3- درازا          4- تنگنا

20- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟

      1- شعر خوانی               2- اقتدار بیگانه گان              

     3- توطئه ی انگلیس                   4- سقف غار


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:59 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
امتحان فارسی دوم ، فصل 6 و7

گزینه مناسب را انتخاب کنید .

1- بین کلمات « صبا » و « سبا » چه رابطه ای برقرار است ؟  1- مترادف   2- هم آوا      3- هم خانواده   4- تضاد             

2- منظور از « خاکدان غم » در مصراع رو به رو چیست ؟ « حیف است طایری چو تو در خاکدان غم »

      1- آخرت               2- بوستان                           3- دنیا                   4- سرزمین سبا

3- کدام کلمه مانند بقیه نیست ؟  1- تنگنا             2- پهنا               3- بلندا              4- درازا

4- کدام یک تشبیه ندارد ؟

      1- عروس جهان است ملک اراک              2- فضایش چو مینو به رنگ و نگار  

       3- یکی نیل کوچک بود هیرمند              4- خراسان ز چین و ختن خوش تر است

5- کدام یک مرکّب است ؟           1- خردمند          2- باغ دار            3- هنرستان        4- سبزه

6- کدام یک مانند بقیه نیست ؟   1- دانش سرا                     2- جهان پهلوان               3- پلیس راه       4- سپید رود

کامل کنید .

7- مفرد « آرا » می شود ................... و مفرد « اغراض » می شود .............

8- مَلِک یعنی ..................... و مَلَک یعنی.........................       9  - « هور » در اصطلاح محلی خوزستان به معنی ........

10- در عبارت « کرخه هرگز رنگ نباخت و بر خود نلرزید » عنصر زیبایی سخن یا آرایه ی ادبی ............................

11-  زمان فعل می گفتند .................................. و زمان فعل  می روم ................................. است .

کدام عبارت صحیح و کدام غلط است ؟

12- یکی از آثار کمال الملک « میدان کربلا » است

13- اگر نویسنده شرح حال شخص دیگری را بنویسید به آن « اتوبیوگرافی » می گویند .

14- قائم مقام می گفت : « مسئول جهل مردم ما هستیم .

15- « حلاوت » به معنی « شیرین » است .

16- در ترکیب « قلک ذهن »  ذهن به قلک ، تشبیه شده است .

به سؤالات زیر پاسخ دهید .

17- قالب شعر زیر چیست ؟ شاعرش کیست ؟

 وطن ما به جای مادر ماست         مادر خویش را نگــــــــــهبانیم

 شکــــر داریم کز طفولیّت          درس « حبّ الوطن » همی خوانیم

18- لغات مشخص شده را معنی کنید .

الف- هم چنان در التهاب ، مطالب را تحمّل می کرد                       ب- امیر کبیر منشأ خدمات فراوانی شد

ج- با هیچ زیبایی و تجمل و هزاران رجحان دیگر قابل معاوضه نیست

د- استعمال توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان ( عج ) است

19- در بیت زیر کدام عنصر زیبایی سخن وجود دارد ؟

          راستی کن که راستان رستند              در جهان راستان قوی دست اند

20- با توجه به بیت زیر به سؤالات پاسخ دهید .

 ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد        دل رمیده ی ما را انیس و مونس شد

الف- شعر از کیست ؟                         ب- منظور از« ستاره ای بدرخشید » ، کیست ؟

ج- قافیه را معلوم کنید                         د- فعل« بدرخشید » در چه زمانی است ؟


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:58 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

سؤالات اعلام دوم                                               

1-     مهم ترین اثر « ابوالقاسم پاینده » ................................................ است .

2-    جامی شاعر قرن ................... و یکی از آثار او ...................................... است

3-    سید اشرف الدین حسینی یکی از معروف ترین شاعران عهد..................... است .وی مؤسس روزنامه معروف ................. است

4-    از شاعران خوش نام انقلاب و از آثار او سرود سپیده و سرود درد است .

             الف محمود حکیمی                                ب- سید اشرف الدین حسینی                         

             ج- حمید سبزواری                                  د- فرهاد حسن زاده

5- از آثار معروف کمال الملک................................ و ................................................ را می توان نام برد .

6- از آثار شهید مطهری دو کتاب را نام ببرید .

7- وصال شیرازی از شاعران اوایل دوره ی ........................... است و مثنوی ..................................... از آثار اوست

8- این توضیح مربوط به کدام شخص است . « از شاعران دوره ی افشاریه و زندیه است . ترجیع بند عرفانی او معروف است »

            الف- وحشی بافقی              ب- هاتف اصفهانی                 ج- اقبال یغمایی               د- وصال شیرازی

9- مترجم  « سفرنامه شاردن » کیست ؟

        الف- ابوالقاسم پاینده                    ب- میرزا حبیب خراسانی                  ج- اقبال یغمایی          د- وحشی بافقی

10- کتاب «  در جست و جوی خوش بختی » از کیست ؟ مترجم آن را نام ببرید .

11- این ویژگی مربوط به کدام کتاب است ؟

     «  کتابی است فارسی آمیخته به نظم و نثر ، هشت باب دارد و اساس آن بر بیان حکایت است »

        الف گلستان سعدی                ب- بوستان سعدی                   ج- رساله قشیریه                د- جامع التواریخ

12- کدام گزینه غلط است ؟

    الف- نام قدیم اراک ، سلطان آباد  بود                                         ب- استانبول به معنی « به سوی شهر » است .

     ج- در زمان ناصر الدین شاه، اهواز را ناصریه می گفتند               د- تهران در عصر پهلوی پایتخت ایران شد

13- کدام گزینه غلط است ؟         الف- کرمان در قدیم ، طبرستان نامیده می شد

      ب- مِنا : جایگاهی در مکه که حاجیان در آن جا قربانی می کنند

      ج- رود نیل ، خاک مصر را حاصل خیز کرده است     د- رود هیرمند به دریاچه هامون می ریزد

14- این توضیح مربوط به کیست ؟     « معروف به لسان الغیب ، بزرگ ترین غزل سرای تاریخ ادبیات ایران در قرن هشتم »

     الف- سعدی              ب- حافظ                        ج- سنایی                             د- فردوسی

15- کتاب « جامع التمثیل » از کیست ؟         الف- جامی                 ب- حسن حبیبی              ج- حبله رودی     د- حمید سبزواری

16- کدام یک قبل از بقیه می زیسته است ؟         الف- صائب تبریزی     ب- امیرکبیر              ج- حافظ        د- فردوسی

17- کدام کتاب از وحشی بافقی نیست ؟     الف- فرهاد و شیرین     ب- ناظر و منظور              ج - هفت پیکر      د- خُلد برین

18- کدام یک غلط است ؟

     الف- هفده داستان کوتاه  ، ترجمه ی ابوالقاسم پاینده   ب- منشآت از قائم مقام فراهانی       ج- مخزن الاسرار از نظامی                            د- تفسیر صافی از فیض کاشانی

19- کدام یک درست است ؟

      الف- ملکه ی صبا بلقیس نام داشته است                   ب- رود کارون به باتلاق گاو خونی می ریزد

      ج- خُتَن در ترکستان چین است                                    د- استانبول سابقاً پایتخت دولت شام بوده است

20- کدام یک شاعر نیست ؟

     الف- اقبال لاهوری                            ب- امیرکبیر                         ج- ایرج میرزا                       د- بیدل دهلوی


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:57 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

جمله صحیح را با « ص » و جمله ی غلط را با « غ » مشخص کنید . ( 2 )

1-     در فعل « بشناسیم » ، زمان آن مضارع و بُن « شناس » است .

2-    بیت « چون با ادب و تمیز باشی    پیش همه کس عزیز باشی » از سعدی است .

3-    در جمله ی « روزگار چون باد و ابر ناپایدار و گذراست » یکی از ارکان تشبیه نیست

4-  اگر نویسنده شرح حال خود را بنویسد به آن « اتو بیوگرافی » و اگر نویسنده شرح حال شخص دیگری را بنویسد به آن « بیوگرافی » می گویند .

این جملات را کامل کنید . (2 )

5-    به بهترین بیت در غزل ..................... و در شعر های دیگر ...................... می گویند .

6-    معادل فارسی واژه ی قرضی « سایت » ............................ است .

7-    مفرد کلمه ی « اغراض » ............................ می شود.

8-   به دو کلمه ی « شرف و منزلت » که معنای نزدیک به هم دارند ........................ می گویند.

        گزینه ی صحیح را انتخاب کنید . (2 )

9-    مفرد کدام کلمه ، غلط است ؟

الف ) حِکَم : حکمت                   ب) مقاصد : قصد                        ج) حُکما : حکیم                        د) رُسُل : رسول

10-                        کدام یک مانند بقیه نیست ؟ ( جای موصوف و صفت یا مضاف و مضاف الیه عوض نشده است )

الف ) سیاه رگ               ب) چابک سوار              ج) بند باز                      د) عابر بانک

11-  قالب شعری بیت زیر چیست ؟

        پادشاهی پسر به مکتب داد             لوح سیمینش بر کنار نهاد

        بر سر لوح نبشته به زر                    جور استاد به ز مِهر پدر

     الف ) مثنوی             ب) رباعی                      ج) قصیده                      د) قطعه

12- کدام کلمه هم پیشوند دارد و هم پسوند ؟

الف) دانشگاه           ب) سبزه زار                  ج) نادانی                       د) آگاهانه

13-لغات مشخص شده را معنی کنید . (5/1 )

الف ) بر دو سوی آن خیابان ها ، درختان چنار غرس شده است .

ب) زیبایی طبیعت منحصر به سبزه و گل نیست                       ج) روح را لذت تفریح و طرب می باید

 

د) وی نوازنده ی دل های نژند                                                ه) هم چنان در التهاب مطالب را تحمّل می کرد

 

و) اگر در انجام وظایف خود تعلل کنیم ، حقّ آن ها را پایمال کرده ایم

 

14- ابیات و عبارت زیر را به فارسی روان معنی کنید

         خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش                               نگوید سخن تا نبیند خموش (1 )

 

            بی ادب می شود از فیض الهی محروم                    خویش را می کند از جهل و شقاوت معدوم (1 )

 

        تشتّت آرا و اغراض گوناگون و نظریات ناموافق نتیجه ی خوب نمی دهد (1 )

 

15- هر یک از موارد ستون سمت راست را به مورد متناسبش در ستون سمت چپ وصل کنید . (2 )

شعری که در آن یک مصراع یا یک بیت عیناً تکرار می شود                                                مشتق

کلمه ای که هر دو جزءِ آن معنی دار باشند                                                                        شعار

مصراع اول بیت اول با تمامی مصراع های دوم بیت های دیگر هم قافیه است                         جناس

فشرده و خلاصه ی افکار و اندیشه های بلند                                                                      کلمات قصار

خلاصه و فشرده خواسته ها و آرمان های یک گروه و یا یک ملت                                         سجع

اشاره به آیات ، روایات ، احادیث ، داستان و...                                                                     اتوبیوگرافی

اگر نویسنده شرح حال خود را بنویسد                                                                              ترجیع بند

کلماتی که حروف مشترک دارند و از یک جنس هستند                                                       مرکّب

                                                                                                                                    قصیده

                                                                                                                                    تلمیح

                                                                                                                                    بیوگرافی

16- با توجه به دو بیت زیر به سؤالات پاسخ دهید . ( 4 )

     چشمه ها آمدند پایین تر                    دامن کوهسار را شستند

     بین آن راه های پیچاپیچ                     کم کمک راه خویش را جستند

الف) قافیه ها را معلوم کنید                                 ب) یک فعل ناگذرا و یک فعل گذرا پیدا کنید و بنویسید

ج) نهاد را در بیت اول معلوم کنید                        د) مفعول را در مصراع آخر بنویسید

ه) یک کلمه ی مشتق پیدا کنید و بنویسید

و) فعل آمدند را به مضارع اخباری تبدیل کنید

ز) زیبایی ادبی شعر چیست ؟                              ح) شناسه ها چندم شخص هستند

17- از مصدر « نوشتن » زمان های خواسته شده را بنویسید (2 )

     ماضی ساده ، دوم شخص جمع                                    ماضی استمراری ، اول شخص مفرد

     مضارع اخباری ، سوم شخص جمع                               مضارع التزامی ، دوم شخص مفرد

18- جناس را در عبارات زیر معلوم کنید (5/)

 الف ) اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش

ب) یوسف از چاه به جاه رسید

19- دو ضرب المثل بنویسید که در آن ها کلمه ی « کار » باشد . (1 )

 


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:53 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

1- چهار رکن تشبیه را در این تشبیه مشخص کنید  .

   روزگار چون باد و ابر ناپایدار و گذراست

 

2- داستان زير را ادامه دهيد .( در حدود سه سطر )

شیری در جنگلی چند روز گرسنه مانده بود. ناچار برای پیدا کردن غذای مناسبی به جست و جو پرداخت. پس از مدتی تلاش و جست و جو چشمش به خرگوشی افتاد که....

 

 

3- با هر كدام از از تركيبات زيريك جمله ي معني دار بسازيد .

الف – مکث کوتاه :

ب- خردمند :

4- تصوير روبه رو را در حدود دو سطر توصيف كنيد .

 

 

5- هر كدام از عبارات ناقص زير را تا دو سطر ادامه دهيد .

الف- هیچ فقیری گرسنه نبود اگر ........

 

ب- حفظ آثار تاریخی برای ما اهمیّت زیادی دارد زیرا ......

 

6- بيت زير را به نثر روان و ساده بنويسيد .

            پیر گفتا که چه عزّت زین به         که نی ام بر در تو بالین نه

 

7- مصراع زير دو عنصر زيبايي سخن يا آرايه ي ادبي دارد ، آن ها را توضيح دهيد .

برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه            ابر از هجر که می گرید بدین سان زار زار

 

8- جمله ي زباني زير را به صورت ادبي بنويسيد .

دیروز به شدت باران بارید

 

يكي از سه موضوع زير را انتخاب كنيد و انشايي درحدود 12 سطر در باره ي آن بنويسيد . ( در پشت همين صفحه )

1-    خلاصه و نتیجه ی یک داستان مفید را بنویسید

2-    نامه ای به یکی از دوستانتان بنویسید و مشکلات خود را با او در میان بگذارید  // 3- یکی از بهترین خاطرات سال ۸۹ را شرح دهید .  


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:51 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

سوالات املا نوبت خرداد پايه ي دوم

1-    شكل صحيح لغات زير را در جاي خالي قرار دهيد . ( 1 )

الف – این دریای بزرگ همیشه در ................... است .( جذر – جزر )

ب – شاه به تنگنا افتاد و توطئه ی انگلیس شکست .................. ( خورد – خُرد )

ج- انسان موجودی ...................... است .( اجتمایی – اجتماعی )  

د- ایرانیان بنای این گونه آثار را ...................... آخرت می گویند . ( ثواب – صواب )  

2- براي هر كلمه يك هم خانواده بنويسيد . ( 2 )

مونس (         )      غفلت (        )   فضیلت (          )  مزروع (          ) غلبه (          ) تبلیغ (           )

اعتبار (         )  ارشاد (         )

3- غلط هاي املايي را پيدا كنيد و صحيحشان را بنويسيد . ( 2 )

الف- در وقت خویش سرفه جویی کن . قدر امروز را بدان

ب- در مورد هوش و زکاوت امیر داستان های بسیار بر سر زبان هاست  

ج اصل این است که در دل تو بقض و کینه و حسد مسلمانان نباشد و در زکر حق باشی تا بخواب روی  .

د- عقل و متانت را شئار خود کنید و از پیران سال خرده کمک بگیرید

ه- به این جمله های نقض و دل آویز « امصال و حکم » می گویند  .

4- در كدام گزينه ، غلط املايي وجود دارد ؟  ( 5/ )

        الف- غرس کردن       ب- لهجه ی محلّی       ج- رایهه ی دل انگیز              د- رُجحان و فزونی

5- با توجه به معني ، املاي كدام گزينه غلط است ؟ ( 5/ )

      الف- آزرم : شرم و حیا  ب- فراقت : آسایش    ج- مستور : پوشیده   د- مکث : درنگ کردن

6- معني كدام گزينه به معني « تشنگی » است ؟ ( 5/ )

      الف- عطش               ب- اطش        ج- اتش                   د- عتش

7- املای کدام واژه با توجه به معنی غلط است  ؟ ( 5 )

     الف- حلاوت : شیرینی             ب- فقان : فریاد           ج- نصیب : بهره          د- اَسرار : رازها

8-  از 30 لغت زير 12 كلمه را غلط نوشته ايم . آن هارا بيابيد ، زير هر يك خط بكشيد ، سپس صحيح آن را بنويسيد .

تفکّر و تأمّل                     مزاهر آفرینش                      اهتزاز برگ ها             موقّر و متین

گذر عمر                         لقمه ی هلال                       طلب باران                 مصادف بودن

قابل معاوزه                      پر مشغّت                            دست خاهش              ارصه ی زبان

اغلب مردم                      در آمد آلی                          خانه ی اعیان              مغصدي يگانه

مایه عزّت                        منحصر بودن                        صحن خانه                همّت مردم

داخل غار                        عمق درّه                            کلمات قصار               فهم مستمئان

حکم محاربه                    خاربون                               آداب خاصّی              هنجار و حریم

منشع قدرت                    دستي نامرعي                                                            

 

 

متن املاي دوم          نوبت دوم               

   * زبان هر جامعه در هر دوره ای بر پایه ی باورها و ارزش های دینی – اخلاقی و به طور کلّی بر بنیاد فرهنگ حاکم بر آن زمان ، سامان می یابد .

*  ایرانیان کم تر با هم جنگ و ستیز و آویز می کنند و اگر به سببی با هم به جدال بر خیزند ، خشم و غضبشان زود فرو می نشیند. دیگر این که هنگام مجادله ی لفظی هر چند خشمگین شوند ، هرگز نام پاک خدا را به زشتی نمی برند .

*سرانجام ، پاییز هم مانند دیگر فصل ها با طبیعت وداع می کند و جای خود را به زمستان می دهد . زمستان از راه می رسد و کوله بارش را که پر از برف و سرماست ، بر زمین می گذارد .

*ای کاش وقتی جوان بودیم ، کسی به ما می گفت ، چه کار کنیم تا در آینده وضع بهتری داشته باشیم یا این که « اگر کسی به من می گفت چه کار کنم ، الآن حتماً وضع بهتری داشتم . »  .

*یکی از آسیب های جدّی جامعه ی ماشینی و آراسته به علم و فن و رایانه ، استفاده ی نا به جا و نسنجیده از امکاناتی است که فراهم آمده است. گویی هر یک ابزاری شده اند تا ما را از هویّت اصلی خویش دور سازند .

*حاصل ماه ها پشت در نشستن و از سرما لرزیدن و دزدکی به درس گوش دادن ، دانش دست و پا شکسته ای بود که اندک اندک در قلّک ذهنش جمع شده بود .

*کمال الملک ، بسیار مهربان بود . او به قدری نسبت به مادر خود مؤدّب و فروتن بود که توجه هر بیننده و شنونده ای را جلب می کرد . منظره ی ملاقاتشان تماشایی و حیرت افزا و پُر پند بود .

*بنابراین ، همیشه باید به خاطر داشته باشیم که وقت عزیز وگران بهاست و از تلف کردن آن جز حسرت و ندامت ثمری نخواهیم برد .


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:50 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
  بسم الله الرحمان الرحیم                                

                 نمونه سؤالات انشای سوم از فصل اول تا آخر فصل چهار

اولین سالی است که باید بر اساس فارسی جدید التألیف سوم ، سؤالات نگارشی طراحی کرد . برای طراحی سؤالات کوشیده شده است هم بخشی از سؤالات ، مرتبط و هماهنگ با نکته های ادبی و زبانی کتاب باشد و هم با توجه به گستردگی سؤالات نگارش ، سؤالاتی فراتر و کاربردی تر از کتاب نیز طراحی شود.  بدیهی است همکاران با توجه به سطح علمی کلاس می توانند هر کدام از سؤالات را که مناسب می دانند انتخاب کنند . سؤالات نگارشی که صرفاً حفظ کردنی و برپایه ی حافظه پروری هستند مناسب نگارش نیستند . انشاء الله مورد توجه و استفاده ی همکاران قرار گیرد .

1-    آرایه ی بیت زیر را بنویسید . این بیت نتیجه گیری از کدام داستان است ؟ خلاصه ی آن را در چند سطر بنویسید . 

                   مِهر ابله مهر خرس آمد یقین           کینِ او مهر است و مهرِ اوست کین 

2-    مفهوم و پیام ضرب المثل زیر را در یک بند توضیح دهید ..

              پسر نوح با بدان بنشست         خاندان نبوتش گم شد

3-   جمله های زیر با دو گونه نشانه گذاری ، دو گونه خوانده و معنا می شوند . جمله ها را به دو شکل بخوانید و تفاوت معنا را در هر یک توضیح دهید .

          الف ) بخشش لازم نیست اعدامش کنید                       ب) برو درس بخوان مثل پدرت بیسواد نباش

     پ ) پس فردا به دیدارت می آیم ، منتظرم باش                ت) نه هر که به قامت مهتر به قیمت بهتر

      ث) نه همین لباس زیباست نشان آدمیت                       ج) این جا آشپز خانه دارد

      چ) از در بخشندگی و بنده نوازی         مرغ هوا را نصیب ماهی دریا

      ح) ما همه کار می کنیم تا بتوانیم زندگی سعادت مندی داشته باشیم

      خ) پدرم هر روز نامه ای می خواند تا سرش را گرم کند .

    4- تخیل شاعران را در ابیات زیر توضیح دهید .

الف ) نکته ای کان جَست ناگه از زبان       هم چون تیری دان که جست آن از کمان

ب) ابر هزار پاره بگیرد ستیغ کوه            چون لشکری که رو به سوی دشمن آورد

5- داستان زیر گفت و گوی مور با پروانه است . ابتدا آن را خوب بخوانید ؛ سپس آن را نقد کنید . به نظر شما آیا پروانه طرز فکر خوبی دارد ؟ قالب شعر را فراموش نکنید .

           شنیدم مــــور با پروانه روزی                 چنیــــــــن می گفت هنگام تَموزی ( تابستان یا زمان گرما ) 

           چرا دائم تو اندر عیش و نوشی               دمـــــــــی در کار فردا می نکوشی

          گهی اندر هـــوا گه در زمینی                  از ایـــــــن گُل بر گُل دیگر نشینی

          نه آخر روزها در پیش داری                  ز بعــــــــد نوش ها هم نیش داری

          به پاسخ گفت پروانه به صد ناز               چـــــــــــرا باید به غم باشیم دمساز

         تو هم زین پس چو من آزاده می باش            برای عیش و نوش  آماده می باش

        هم از رفتار من این نکته آموز                  غم فردا نشاید خورد امــــــــروز            ( مترجم همایون )   

6 - نوشته ی زیر را با توجه به فضا سازی آن به پایان ببرید .

        تب شدیدی داشت و راه امام زاده داود سخت . خورشید آرام آرام در پشت کوه ها فرو می رفت نسیم سردی می وزید ، صدای مهیب باد با صدای ناله ی پیرزن در هم می آمیخت . صورتش عرق کرده بود ، رنگش مثل گچ سفید شده بود و ...

7- یکی از خاطرات دوران کودکی خود را به یاد آورید و آن را بنویسید .

8- با استفاده از افعال ساده به جای افعال مرکّب و طولانی ، عبارات زیر را خلاصه کنید .

مثال : معلم با دیدن انشای حسین او را مورد ستایش قرار داد .  

                                                     سُتود

الف ) سعدی گلستان را در سال 656 به رشته ی تحریر کشید

ب) دیروز به اتفاق حسن یک جفت کفش خریداری کردم

پ) سعید در مسابقات استانی مقام اول را به خود اختصاص داد

ت) مورد استعمال قرار دادن سیگار در اماکن عمومی یک عمل خلاف اخلاقی است

ث) معلم انشا شیوه های جدید خود را به مورد اجرا قرار داد

9- برای کلمات و اصطلاحات عامیانه ی زیر معادل مناسب بنویسید ..

     روده دراز                    الکی              تنگ غروب      خُل         پرت و پلا           هول هولکی

10- نامه ای به مدیر مدرسه بنویسید و از ایشان درخواست کنید چند کتاب مرجع مانند فرهنگ نامه و اطلس برای مدرسه تهیه کند .( اصول نامه نگاری را رعایت کنید . )

11- معنی و مفهوم هر بیت یا عبارت را در یک سطر به طور روان و ساده بنویسید .

     الف ) آن که هفت اقلیم عالم را نهاد       هر کسی را آنچه لایق بود داد

     ب) نداند به جز ذات پروردگار      که فردا چه بازی کند روزگار

     پ) چون توانستم ندانستم چه سود     چون که دانستم توانستن نبود

     ت) تو هرگز رسیدی به فریاد کس ؟    که می خواهی امروز فریاد رس ؟

12- ابیات زیر را مطابق ترتیب اجزای جمله بنویسید .

       الف ) چو از آشتی شادی آید به چنگ              خردمند هرگز نکوشد به جنگ

       ب) تشبیه روی خوبت دیشب به ماه کردم          تو خوبتر ز ماهی من اشتباه کردم

       ج) چو عضوی به درد آورد روزگار                    دگر عضوها را نماند قرار

       د) گشت غمناک دل و جان عقاب                  چو از او دورشد ایام شباب

13- آرایه یا آرایه های هر بیت یا عبارت را معلوم کنید .

      الف ) کاش می شد سرنوشت را از سر نوشت

      ب) بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران      کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

      ج) بدین زودی ندانستم که ما را      سفر باشد به عاجل یا آجل

      د) حسد هم چون مگس است که همه جای بدن سالم را رها می کند و بر روی زخم های آن می نشیند .

14- یک نمونه مونولوگ ( گفت و گوی درونی ) بنویسید و این واژه ها را در آن به کار ببرید .

      ( زنگ ادبیات , معلم ، دفتر انشا )

15- با واژه های زیر جمله بسازید .

     الف ) انرژی هسته ای ( جمله ی پرسشی )

       ب) حقوق بشر ( جمله ی طنز آمیز )

16- در شعر زیر چه باعث شده است که « زاغ »  با « لک لک » با هم بِدَوند

       آن حکیمی گفت دیدم در تکی               می دویدی زاغ با یک لک لکی

       در عجب ماندم بجُستم حالشان              تا چه قدر مشترک یابم نشان

       چون شدم نزدیک ، من حیران و دنگ       خود بدیدم هر دوان بودند لنگ

17- با واژه ها ی « چراغ » و « دانش » یک تشبیه بنویسید و ارکان آن را مشخص کنید .

18- برای هر یک از واژه های « درس » و « زمستان » یک شبکه ی معنایی بسازید .

19- عبارت زیر را نقد کنید .

          دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز

20- جملات زیر را به نثر امروزی بنویسید

    الف ) مرا هیچ تدبیر موافق تر از صلح گربه نیست

    ب) و اجل نامده ، مردم را حسد بکشد

21- جمله های زیر را کامل کنید .

   الف ) وقتی آماده ی خواندن نماز می شوم..........

   ب) خدایا ، تو را دوست دارم و.........

22- به نظر شما آیا ساخت واژه های زیر درست است ؟ چرا ؟

       کفّاش            میادین           نزاکت            ممهور            مُکلّا               سوبله

23- کلمات زیر از نظر نگارشی درست نیستند . صحیح آنها را بنویسید .

      علاقمند          نرده ی خانه امان         آشفته گی                 پرندهها           بارانی یمان    بیاندیش

24- به جای مصدر ، فعل مناسب قرار دهید .

الف ) هر انسانی حقِّ زندگی ( داشتن ) و هیچ کس ( توانستن ) حقّ افراد انسانی را ضایع ( کردن ) مردم اگر به این موضوع آگاهی ( داشتن ) به حقوق خود ( قانع )

ب) کاروان بشری راه خود را ( پیمودن ) و قافله تمدن به سرعت ( گذشتن ) من وتو نیز در این قافله ( بودن )

25- اشکال هر جمله را بنویسید .

الف ) دیروز در جلسه ای شرکت و به خانه بازگشتم

 ب) لازم است یکایک کارمندان نامه ها را نوشته و آن را تحویل بگیری و به دبیر خانه بفرستی

پ) شما را دعوت می کنیم به تماشای این فیلم بنشینید

ت) این نکته توسط یکی از حاضران گفته شد

ث) این نامه به همراه گزارشی که دیروز تنظیم شده بود را برای شما می فرستم.

                          نمونه ی دیگر امتحان انشای سوم برای نوبت اول

1- دقت در انتخاب نام و عنوانی زیبا و کوتاه و مناسب در نگارش انشا ضروری است .  درست        نادرست

2- اغلب نیایش ها ، مناجات و مرثیه ها از نوع « دیالوگ » هستند .  درست       نادرست

3- هر شبکه ی معنایی از چندین مجموعه ..................... تشکیل می شود .

4- اگر یک اثر ادبی را نقد کنیم به آن ......................... می گویند .

5- سه ویژگی یک متن حذاب و زیبا را بنویسید .

6- در متن ادبی برای زیبا و آراسته کردن سخن از چه عناصری استفاده می کنیم ؟ ( سه مورد )

7- سه مرحله ی اصلی کار پژوهشی را نام ببرید .

8- برای هر یک از واژه های زیر شبکه ی معنایی بسازید .             آسمان            باران

9- شکل دوم هر یک از واژه های زیر را بنویسید و با هر یک از آنها جمله ای زیبا بسازید .

     آینه                     هوشیار

10- نمونه ای از گفت و گو با خود ( مونولوگ ) را در سه سطر بنویسید .


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي سوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:44 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
  بسم الله الرحمان الرحیم

                                                سوالات فصل اول ، فارسی دوم

1-      معنی کدام گزینه ، نادرست است ؟

1- طراوت : شادابی            2- تکریم : : گرامی داشتن    3- قلمرو : سرزمین             4- انسجام : محکم

2- این بیت ، چه چیزی را توصیف می کند ؟  صبح صادق ، قدرت کاذب شکست    رشته های دام اهریمن گسست

      1- آمدن صبح و پایان یافتن شب                               2- ترک وسوسه های شیطان

      3- پیروزی انقلاب و شکست حکومت پهلوی                   4- چشم به راه بودن پیروزی در برابر دشمن

3- کدام گزینه ، از بزرگ ترین شاعران داستان سرای ایران است که در قرن ششم هجری قمری می زیست ؟

       1- حافظ       2- نظامی           3- فردوسی                   4- جامی

4- متضاد کلمه ی « کوتاه » کدام است ؟   1- دراز                  2- اندک      3- کوچک      4- کم

5-  نخستین ابزار پیدایش ادبیات چیست ؟    1- فرهنگ           2- فکر               3- گفتار           4- زبان

6- شکلی از زبان و گفتار که با نشانه های زبان های محلی تکلم می شود ......... نام دارد .

     1- گویش               2- لهجه             3- گونه              4- زبان رسمی

7- اضطراب و تپش دل، معنای لغوی کدام واژه است ؟ 

    1- خفقان      2- استبداد         3- ستم              4- دوگانگی

8- با توجه به بیت زیر ، معنای دو واژه ی « صانع » و  « حی » به ترتیب کدام است ؟

      اول دفتر به نام ایزد دانا      صانع و پروردگار حیّ توانا

     1- خدای متعال ، دانا             2- صنعت گر ، دانا           3 - سازنده ، بینا                 4- آفریننده ، زنده

9- همه ی واژه های زیر به جز گزینه ی .............. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ، با نگرشی جدید به عرصه ی زبان و فرهنگ ایران زمین وارد شد .   1- مقاومت            2- برادری         3- غیرت                      4- بسیج

10- واژه ی « دیار » جمع چه کلمه ای است ؟            1- دیر               2- دار      3 – دور            4- در

11- کدام گزینه مناسب ترین واژه برای جای خالی است ؟ « ........ بیان حال یک جامعه است . »

       1- زبان               2- تمدن       3- ادبیات      4- فرهنگ

12- همه ی گزینه های زیر جمع محسوب می شوند به جز گزینه ی ........

      1- استان         2- اخلاق       3- معیارها           4- کُتُب

13- در بیت « سر پادشاهان گردن فراز / به درگاه تو بر زمین نیاز » منظور از « تو » کیست ؟

       1- خداوند متعال    2- پیامبر ( ص )   3- رهبر انقلاب                  4- امام زمان ( عج )

14- مفرد کدام گزینه نادرست است ؟   

 1- کُتُب : کتاب            2- مفاهیم : مفهوم                        3 - معارف : معرفت                      4- رُسُل : رسالت

15- دیگری را بر خود ترجیح دادن ، توضیح کدام واژه است ؟ 

      1- کرامت       2- ولایت         3- ایثار             4- رشادت

16- همه ی گزینه های زیر به جز گزینه ی ......... از بنیادی ترین ویژگی های انقلاب اسلامی است که آن را در میان سایر انقلابات جهان ممتاز ساخته است ؟

      1- حضور یکپارچه ی مردم                      2- رهبری بر پایه ی اصل ولایت فقیه

      3- برگزاری نماز های جماعت                     4- خدا محوری و دین باوری

17- همه ی واژه های زیر با پذیرفتن « تشدید » شکل نوشتاری دیگر با معنایی متفاوت و رایج دارند به جز گزینه ی ...

     1- محرم                2- آسمان            3- قوت              4- مرکب

18-  دراین بیت کدام آرایه ی ادبی وجود دارد ؟  عشق با دشوار ورزیدن خوش است / چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است .                   1- تلمیح   2- سجع           3- تضاد                4- تشخیص ( جان بخشی به اشیا )

19- کدام گزینه ، از القاب علی ( ع ) نیست ؟

     1- حیدر                2- اسدالله            3- وصی        4- مصطفی

20- شعر « شه مردان » سروده ی کیست ؟   1- شهریار                       2- اقبال لاهوری                3- سعدی            4- نظامی

21- واژه های کدام گزینه ، به ترتیب تکمیل کننده ی جاهای خالی است ؟

        « چون دانش آموزان در صف ............ علم و دانش اند ......... آن ها را گرامی می داریم .»

     1- مقدم ، مقدّم                    2- مقدم ، مقدم                 3- مقدّم ، مقدم                 4- مقدّم ، مقدّم

22- شاعر در شعر « شه مردان » تابندگی گوهر وجود خویش را از چه می داند ؟

        1- محبت آل علی      2- فراگیری دانش              3- مردانه زیستن                      4- شناختن سرّ اسمای علی

23- « کائنات » به چه معناست ؟

 1- عناصر هستی                       2- همه ی انسان ها            3- موجودات جهان             4- گیاهان

24- مفرد واژه های « رموز » و « اسما» در کدام گزینه آمده است ؟

       1- رمز ، سم          2- مرز ، سم         3- مرز ، اسم        4- رمز ، اسم

25- محمد اقبال ، شاعر پارسی گوی کدام کشور است ؟ 

         1- هندوستان                  2- پاکستان      3- افغانستان           4- ایران

26- شعر « شه مردان » در توصیف شخصیت کیست ؟

        1- پیامبر اکرم ( ص )         2- امام حسین ( ع )           3- حضرت علی ( ع )          4- امام حسن ( ع )

27-  مفرد کلمه ی « رُسُل » در کدام گزینه آمده است ؟   1- رسول        2- رسالت            3- رساله          4- ارسال

28- معنای درست واژه های « التماس ، فضل ، مصادف » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

      1- گریه ، کمک ، نزدیک       2- درخواست ، دانش ، همراه    3- کمک ، نیکی ، برابر    4- خواهش ، بزرگواری ، هم زمان

29- راه پیمایی باشکوه 29 دی ماه با چه روزی هم زمان بود ؟

     1- روز عاشورا                      2- روز تاسوعا                   3- اربعین حسینی                4- روز اول محرّم

30- جمله ی « خانه غلغله شد » یعنی .........

1- در خانه شور و غوغایی به پا شد      2- پر از میهمان شد      3- خانه پر رفت و آمد شد    4- همه به راه افتادند

31- کتاب « جامع التواریخ » اثر کیست ؟

     1- خواجه نظام الملک            2- خواجه رشید الدین فضل الله         3- خواجه نصیر الدین توسی 4- خواجه حافظ شیرازی

32- کدام گزینه « شعار » محسوب نمی شود ؟

      1- جنگ جنگ ، تا پیروزی     2- هیهات منا ذله  3- الله اکبر ، خمینی رهبر     4- خداوند امید ایرانیان است

33- کدام گزینه از لحن های موجود در « شعار » نیست ؟

       1- حماسی           2- تعلیمی           3- کوبنده           4- محکم

34- مهم ترین جزءِ گزاره ............. است .

     1- فعل                  2- شناسه            3- مسند               4- مفعول

35- در کدام گزینه ، زیبایی ادبی « تلمیح » نیست ؟

       1- از خدایی کمک بخواه که آتش را گلستان می کند             2- از خدایی کمک بخواه که دریای نیل را شکافت

       3- از خدایی کمک بخواه که هیچ کاری برایش دشوار نیست      4- از خدایی کمک بخواه که پیامبرش را در شکم ماهی نگه داشت

36- مفرد کدام گزینه غلط آمده است ؟  1- احوال : حال                       2- افکار : فکر       3- آثار : اثر          4- مظاهر : ظهور

37- همیشه دانه ی آخر تسبیح را که می انداخت ، صلوات را ................. ختم می کرد .

      1- کشیده          2- بلند                  3- دراز               4- طولانی

38- کلمات کدام گزینه ها با هم متضاد هستند ؟

      1 – استقلال و وابستگی                     2- محبت و لطف        3- دوام و بقا             4- اصابت و برخورد

39- ................... قسمتی از جمله است که در باره ی آن خبر می دهیم .

     1- مفعول               2- مسند                3- گزاره                4- نهاد

40- معنی کدام واژه نادرست است ؟

      1- مونس : همدم     2- دراز دستی : دشمنی                   3- نانموده : آشکار نشده                  4- عنایت : توجه نمودن


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:42 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

  بسم الله الرحمان الرحیم

             نمونه سؤال انشا  و نگارش (قسمت دوم  )                    

1-    شعر زیر، شما را یاد کدام یک از نشانه های جامعه ی اسلامی می اندازد ؟ در مورد آن توضیح دهید .

                     بنی آدم اعضای یکدیگرند ( = یک پیکرند )      که در آفرینش ز یک گوهرند

                     چو عضوی به درد آورد روزگار                     دگر عضوها را نماند قرار

2-    فرض کنید فصل زمستان و بهار با هم گفت و گو کنند ، آنها با هم چه خواهند گفت ؟

3-    داستان زیر را ادامه دهید .

« شیری چند روز در جنگلی گرسنه مانده بود . پس از مدتی تلاش و جست و جو چشمش به خرگوشی افتاد که خوابیده بود . آماده شد که آن را شکار کند . اما ناگهان آهویی دید به سرعت تصمیم خود را ............

4-  جمله های درهم ریخته ی زیر مربوط به یک داستان است . این جمله ها را به دقت بخوانید و پیام کلی داستان را حدس بزنید . سپس آنها را به گونه ای شماره گذاری کنید که بازگوکننده ی داستان مورد نظر باشد .

                                          موش و شیر

(      ) شیر ناراحت از خواب بیدار شد                                    

(       ) شیر موش را رها کرد

(      ) شیر از او تشکر کرد                                        

(   ) بعد از چند روز شیر در دامی گرفتار شد

(      ) شیری در جنگل خوابیده بود                             

(     ) موش او را دید و بندهای دام را جوید و شیر را رهایی داد   

  (     ) موش بازی گوشی شروع کرد با دُم او بازی کردن

(    ) موش از ترس به خود لرزید و گفت : مرا رها کن محبت تو را فراموش نمی کنم

(    ) فوری موش را در چنگش گرفت و خواست او را به زمین بکوبد

(    ) شیر به او خندید و از او پرسید تو چگونه می توانی به من یاری برسانی ؟

(     ) آن وقت موش به شیر گفت : « دیدی چگونه من به تو یاری رساندم ؟ »

5-    جمله ی داده شده را هر بار یک کلمه بیفزایید و آن را به ترتیب تا 8 مرتبه گسترش دهید .

الف ) فروختیم

ب) ............... فروختیم

پ) .............    ............ فروختیم .

ت) ............   ..............   .............. فروختیم.

ث) ..............    ..............     ..................     ................ فروختیم

ج) .............     ..............      .................    ...................    ..................  فروختیم

چ) .............     ..............      .................     .................     ..................    ...............  فروختیم

ح) .............     .............       ................      ...............       ...............     ................   ............... فروختیم

6- با کلمات « پزشک » ، « دارو » و « زمستان » یک داستان کوتاه بسازید .

7- نامه ای به اداره ی پُست بنویسید و تقاضای بازدید از آن را مطرح کنید .

8- نامه ی کوتاهی به دوست خود بنویسید و تولدش را به او تبریک بگویید .

9- یکی از بهترین و یا بد ترین خاطرات خود را در چند سطر بنویسید .

10- از کتاب های درسی که در مدرسه می خوانید به نظر شما کدام یک مفید تر هستند ؟ چرا ؟

11- عبارت زیر را نشانه گذاری کنید .

حاتم طایی را گفتند از خود بزرگ همت تر در جهان دیده ای یا شنیده ای گفت بلی یک روز چهل شتر قربان کرده بودم امرای عرب را و خود به گوشه ی صحرا به حاجتی بیرون رفتم

12- کدام شکل نگارش همزه در کلمات زیر درست تر است ؟ چرا ؟

سئوال/ سؤال                   روستایی/ روستائی                  مبداء / مبدأ               آیینه/ آئینه

جزءاول/ جزو اول              جرئت / جرأت                      هیئت / هیأت             مسئول/ مسؤول

13- نوشتن کدام یک از شکل کلمات درست تر است ؟ چرا ؟

بهره مند/ بهرمند                        دیدبان/ دیده بان                    قهوه ئی / قهوه ای

توجهی/ توجه ای                        آلوده گی/ آلودگی                  مشابه ای/ مشابهی

فرمانده ی نظامی / فرماندهِ نظامی                                           علاقه مند/ علاقمند

14- داستان ضرب المثل زیر را بنویسید .

              تخم مرغ دزد شتر دزد می شود

15- عبارات زیر را از نظر املایی ویرایش کنید .

به استحظار میرساند اینجانب محمدعلی احمدی ، کارمند حوضه ی دو ثبت اسناد بدلیل بیماری سعب العلاج ، قادر به ادامه ی همکاری با آن اداره نمی باشم و بدین وسیله درخاست بازنشستگی خود را دارم . تقاضای آجل دارم با توجه به مدارک پزشکی که به پیوست تقدیم می شود به درخاست این جانب ترتیب اثر دهید قبلاً از همکاری شما سپاس گذارم .


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي اول، سوالات ادبيات فارسي دوم، سوالات ادبيات فارسي سوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:41 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

    اول دفتر به نام ایزد دانا                       

                   آزمون های فارسی دوم / فصل اول و دوم

1-کدام واژه دارای « پیشوند » است ؟     1- تن پروری   2- بد گوهری    3- جوانمردی    4- نادانی

2- تعداد پسوند های کدام واژه بیشتر است ؟   1- دانشور 2- خردمند   3- سرسری    4- پرهیز گار

3-  مفرد کدام جمع ، غلط آمده است ؟   1- لطایف : لطیفه  2- مقاصد : قصد   3- اسرار : سر 4- اَخبار : خبر

4-  در کدام گزینه « وجه شبه » محذوف است ؟

       1- این درختانند همچون خاکیان   2- مهربان بودیم مثل آفتاب

       3- دلی صاف و بی کینه مانند آب     4- دلی روشن و گرم چون آفتاب

5-  در جمله ی « زندگی مثل دریاست گاه آرام ،گاه توفانی » رکن سوم تشبیه یا وجه شبه کدام است ؟ 

                                 1- گاه آرام گاه توفانی    2- زندگی     3- مثل      4- دریا

6-در عبارت « ایرانیان بنای این گونه آثار خود را ثواب آخرت می گویند » مفعول کدام است ؟

         1- بنا             2- این گونه     3- آثار           4- خود

7-  کدام یک از نشانه های جمع  ، نیست ؟  1- ها 2- ان 3- ات 4- وا

8- مفرد کدام کلمه ، غلط آمده است ؟   1- احوال : حال   2- افکار : فکر  3- مظاهر : ظهور         4- آثار : اثر

9- همیشه دانه ی آخر تسبیح را که می انداخت ، صلوات را ................... ختم می کرد .

    1- کشیده             2- دراز           3- طولانی                 4- بلند

10- مفرد کلمه ی « اعیان » در کدام گزینه  آمده است ؟     1- عیان   2- عین   3- عیون         4- معین

11- کلمات کدام گزینه با هم متضاد هستند ؟

     1- استقلال و وابستگی    2- محبت و لطف       3- دوام و بقا           4- اصابت و برخورد

12- معنی کدام گزینه نادرست است ؟

     1- به فضل خدا : به کرم و بزرگواری خدا    2- خانه غلغله شد : در خانه شور و غوغا بر پا شد

    3- مصادف با اربعین حسینی بود : هم زمان با عاشورای امام حسین ( ع ) بود

    4- قند در دل کسی آب کردن : کسی را خوشحال کردن

13- کدام لغت غلط معنی شده است ؟

     1- مضامین : مفهوم ها        2- عرصه : میدان ، قلمرو     3- ذات : حقیقت هر چیز    4- مسلِم : قطعی

14-  در کدام یک از امثال و حکم زیر « تلمیح » وجود دارد ؟  1- آب از آب تکان نمی خورد   2- آب از سر چشمه گل آلود است    3- آب دست یزید افتاده است  4- آب از دستش نمی چکد

15- معنی کدام لغت ، صحیح است ؟

    1- کائنات : جانوران زمین     2- قلمرو : ناحیه    3- مُبین : واضح بودن                   4- طراوت : خیس

16- کدام یک فعل است ؟ 1-  رفتن    2- دیدار 3- خواهد  4- خواهش  

17- کدام یک نیاز به تشدید دارد ؟   1- فرهنگ غنی2 - تقویت  3- فرهنگ خاص          4- فضای کلی

18- املای کدام کلمه با توجه به معنی غلط است ؟

      1- رایهه : بو  2- لهجه : شکلی از زبان و گفتار      3- مصادف : هم زمان  4- بغض : گرفتگی گلو از غصّه

19- کدام گزینه متضاد واژه ی « کرامت » است ؟  1- دلیری  2- پستی  3- بزرگی   4- بخشندگی

20- کدام توضیح در مورد « شعار » نادرست است ؟

     1- به عبارت های کوتاه و آهنگین می گویند .     2- لحنی محکم و کوبنده و حماسی دارند .

     3- شعار همان شعر است .     4- خلاصه و فشرده ی خواسته ها و آرمان های یک گروه یا یک ملّت است .

21-  کدام یک جمع مکسّر است : 1- معدن 2- کتاب 3- امور 4- علم

22- مفرد کدام جمع مکسّر ، غلط است ؟  1- حُکما : حاکم               2- حِکَم : حکمت

                                         3- علما : عالم و علیم                4- ممالک : مملکت

23- در کدام گزینه پسوند وجود دارد ؟    1- کودک                2- با ادب        3- گرما          4- بیمار

24- کدام واژه جمع محسوب نمی شود ؟     منابع                   2- فواصل        3- عصاره         4- اَمثال

25-  کدام جمع با بقیه فرق دارد ؟  1- اسرار 2- رفتگان 3- مساجد 4- علما

26- کدام کلمه دو پسوند دارد ؟        1- بامدادان                   2- دانشگاه       3- بیکاری       4- هنرستان

27- در کدام عبارت مفعول وجود دارد ؟

     1- عاقل همیشه عاقبت اندیش است      2- مأمور صلیب سرخ برگشت و به او خیره شد

     3- مردم ایران در ساختن خانه ها ی خود سنگ به کار نمی برند    4- مأًموران صلیب سرخ به اردوگاه آمدند

28-  مفرد کدام جمع ، درست است ؟  1- عوامل : عمل  2- احوال : حال 3- افکار : کفر  4- مفاهیم : فهم

29-  کدام یک از ترکیب های زیر ، آرایه ی « تشبیه » ندارد ؟

        1- گوهر معنی    2- دریای دانش           2- کتاب تاریخ            4- آتش حسادت

30- در جمله ی « عصر دیروز طوفان ، نهال درختان را شکست » مفعول کدام است ؟

                               1- نهال درختان  2- طوفان  3- عصر دیروز  4- درختان

31-  در کدام تشبیه ، رکن سوم و چهارم حذف شده است ؟

      1- دنیا مانند پل، محلّ گذر است       2- گرت ز دست بر آید چو نخل باش کریم

      3- از آتش حسادت فاصله بگیرید      4- دوست خوب مثل برادری غمخوار و دلسوز است

32- بیت زیر چه چیزی را توصیف می کند ؟        گهی اسرار قرآن باز گوید      گه از قول پیمبر راز گوید

        1- استاد           2- دانش         3- کتاب         4- تاریخ

33- کدام لغت ، غلط معنی شده است ؟

     1- مُلک : پادشاه     2- جدل : جنگ    3- موقّر : محترم ، با وقار              4- متین : استوار ، محکم

34- کدام لغت ، درست معنی شده است ؟

      1- ملال : افسرده            2- سخته : ترازو       3- منحصر : محدود          4- تقریر : بیان کننده

35-  کدام یک جزء ِ ویژگی زبان نیست ؟  1- پویا  2- نظام مند 3- ثابت  4- زایا

36- مفرد کدام جمع ، غلط است ؟ 1- فواصل : فصل  2- قطعات : قطعه  3- انواع : نوع  4- اقسام : قسم

37 – در بیت « به تقریر لطایف لب گشاید/ هزاران گوهر معنی نماید » واژه ی « لب گشودن » کنایه از چیست ؟         1- فاش کردن راز          2- بیان کردن   3- شکفته شدن        4- سخن چینی کردن

38- کلمات کدام گزینه ، برای جاهای خالی بیت زیر مناسب است ؟

 « علم چندان که ................ خوانی          چو ................ در تو نیست نادانی

    1- پیش تر ، عمل             2- بیش تر ، عمل        3-کمتر ، عمل            4- بیش تر ، علم

39- چیزی که طبق دستور دین به نیازمند و درویش دهند ، چه نام دارد ؟  1- وقف  2- صدقه   3- ثواب   4- عام المنفعه

40-  وندها اگر در ابتدای پایه بیایند . .............. نام دارند . 1- پیشوند  2- پسوند  3- وند   4- میانوند

 


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:40 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
  بسم الله الرحمن الرحیم

                                                نمونه سؤال انشا ، قسمت سوم

1- در جاهای خالی ، کلمه ی مناسب بنویس .

   مدرسه تعطیل ................... بچه ها به سوی................... حرکت کردند . در بین راه سعید به من .................... سواره رو جای ماشین................ و برای عبور افراد ................ نیست. من صحبتِ................... را قبول کردم . او خیلی خوب فکر................ به همین خاطر مادرم به من اجازه.................. است که با سعید................... باشم و با او به مدرسه................... روزی که نم نم باران .................... و من و سعید از مدرسه به سوی خانه می رفتیم ، تصادف .................... مردم جمع .................. من به سعید گفتم اگر خیلی این جا باشیم ، پدر و مادرمان ناراحت ، نگران .................... و خیال .................... که ما تصادف.................. او حرف مرا قبول .................. و گفت : برویم . وقتی به پشت سرمان نگاه ............... جمعیت آهسته آهسته پراکنده .................می دانید چه کسی تصادف کرده ...................... ؟ پسری به اسم رضا که در مدرسه ی ما درس می خواند . خدا را شکر کردیم که فقط دست او کمی زخمی شده .................... و یک روز بعد به مدرسه ................ و بچه ها از دیدن او ....................

2- جمله های نامرتب زیر را مرتب کنید .

الف ) زندگی ضروری امروز است وسایل از کاغذ

ب) شاداب رنگ ها محیط را می کنند

ج) کارهایی یکی از آلوده می کند آتش زدن درخت هاست که برگ محیط زیست را

د) بپرسید اگر جایی از متوجه نشده اید را از معلم آن را درس خوب

3- جمله های ناتمام زیر را کامل کنید .

الف ) امروز در مدرسه .............

ب) هرگز نباید.......

پ) پاکیزگی و اخلاق خوش از ......

ت) خودرویی اختراع می کنم که.........

ث) آن روز گذشت ولی.......

ج) همان طور که مشغول مطالعه بودم..........

4- در باره ی هر کدام از جمله های زیر توضیح مختصری دهید .

1) چرا درخت ارزش دارد ؟

2) کار نویسنده چیست و چه می کند ؟

3) مزاحم تلفنی یعنی چه ؟ چرا این نوع مزاحمت ، زشت و ناپسند است ؟

4- نوشتن انشا برای تو راحت و آسان است یا دشوار و تلخ ؟

5- اگر هیچ کس شما را دوست نداشته باشد ؟

6- چه کارهایی نباید بکنیم ؟

5- آیا تا به حال فکر کرده ای که درون اشیای زیر چگونه است ؟ بنویس .

1- کره ی زمین

2- شکم مورچه

3- شاخ گاو

4- اتاقی در بیمارستان که بر درآن نوشته شده است : « ورود اکیداً ممنوع » .

6- هر یک از اتفاق های ناتمام را کامل و عنوانی مناسب برای آنها انتخاب کن .

الف ) بعد از یک روز بارانی ، در کنار خیابانی پر چاله ، حسین و جواد در کنار پدر و مادر لباس های نو و تمیز بر تن دارند و برای رفتن به مهمانی با شوق فراوان در انتظار رسیدن تاکسی هستند . اما با عبور تند خودرویی همه خیس و گِل آلود می شوند . آنها مدت ها بود که برای چنین مهمانی روز شماری می کردند تا ...........

ب) غریبه ای برای یافتن نشانی ، کاغذی در دست دارد . نمی داند از کدام طرف باید برود . سرگردان است . خیابان خلوت است . به همه جا نگاه می کند . پیرمردی را می بیند که عصا زنان به سمت او می آید ، غریبه .............

7- یک بند بنویسید و این کلمه ها را در آن به کار ببرید : رنج ؛ شاعر ؛ فردوسی ؛ آرامگاه ؛ شاهنامه ؛ خراسان ؛ توس ؛ شهر ؛ سی سال ؛ ایران

8- یکی از قصه های ظهر جمعه را بازنویسی کن .

9- برای هر کدام از اسم های زیر چند صفت بنویس .

لباس             داستان                     نان                         شکوفه                     جنگل            سرباز

10- جملات زیر را به دقت بخوانید و در جای خالی کلمات مناسب بنویسید .

1) اشک او چون آب................................................ می ماند

2) او همچون ....................................................... خود را پنهان کرد .

3) حرف های پدر بزرگ مانند ............................................. روشنگر راه زندگانی من بود .

4- چشم های آهو چون.......................................... می درخشید .

5- چشمه ی روستای ما چون .......................................... زیباست .

6) دل او چون آسمان ................................ است .

11- به جملات زیر صفت و قید اضافه کنید .

1- رستم با اسب آمد    قید...............................................      صفت.............................................

2- آن داستان را خواندم  قید.................................................     صفت...........................................

3- گل شکفت    قید..................................................................       صفت........................................

4- زمستان می آید  قید.......................................................       صفت.......................................

12- با هر دسته از کلمات و ترکیب ها جمله بساز .

1- شتابان – خیابان                         2- دانشمند – می زیست

3- زمستان – لانه                           4- دفاع می کردند – جوانان

5- ورزش – نشاط                           6- شام – درس

13- تشبیه های خنده آوری برای این موارد بنویسید .

1- خوشحال مثل....................                                   2- سفید مثل.................

3- مستقیم مثل...........                                          4- خسیس مثل.............

14- آخرین کتابی که خواندی چه نام دارد ؟

2- موضوع آن چه بود ؟ به طور خلاصه بنویس

3- از کدام قسمت ها بیشتر خوشت آمد ؟ چرا ؟

3- چرا از بعضی قسمت ها خوشت نیامد ؟

4- تصویر ها چه طور بود ؟

5- نظر خودت را بنویس.


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي اول، سوالات ادبيات فارسي دوم، سوالات ادبيات فارسي سوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:39 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
     بسم الله الرحمن الرحیم

                                                نمونه سؤال املای دوم ( فصل اول )

1- با توجه به معنی ، املای کدام واژه ها غلط است ؟

1- صانع : آفریننده                2- واصطه : میانجی                3- بنیانگزار : مؤسس

4- رایحه : بو                       5- مصادف : هم زمان              6- ضفرمند : پیروز

2- املای کدام ترکیب نادرست است ؟

     یأس و نامیدی ، نویسنده گان و شاعران ، عرسه ی حق طلبی ، نشات آور و امید بخش ، صواب و پاداش ، صدای اعتراض ، فضای شهر ، دانه های تسبیه ، سیر و سیاحت

3- کدام وازه برای جای خالی مناسب است ؟

1- همه ی این واژه ها .................................. از فرهنگ غنی اسلام اند . ( برخاسته ، برخواسته )

2- صدای ........................... سماور در فضای اتاق پیچیده بود . ( غلغل ، قلقل )

3- روی لب های مادر بزرگ که به دعایی ...................... لبخندی نشست .( می جنبید ، می جمبید )

4-  با درنگ و ............... زاویه ی دید و زمینه ی فکری آن را جست و جو کنید .( تعمل ، تأمل )

5- در صدایش ..................... بود ( بغزی ، بغضی )

6- برای هر یک از گروه کلمات زیر ، یک هم خانواده ی دیگر بنویسید .

      1- ولادت ، تولد              2- تأثیر ، اثر              3- مضمون ، تضمین

5- غلط های املایی را بیابید و صحیح آنها را بنویسید .

1- آن چنان این دو را به هم پیوند زد که دوگانه نگی از میان برخواست

2- با شنیدن این کلمات ، رایهه ی دل انگیزی به مشام می رسد که برای مردم نشات آور است

3- عامل انصجام و وحدت همه ی اغوام یک سرزمین ، زبان رسمی آن است

4- بحره گیری از تعالیم اسلامی و حویت فرهنگی بر درخشش این انقلاب می افزاید .

5- پس از واقعه ی عضیم انقلاب اسلامی ، باورها ، ارزش ها ، زهن و زبان نیز تقییر یافت

6- دوران حکومت پهلوی با خفغان و استبداد همراه بود .

7- هضور یک پارچه ی مردم ، دین باوری و رهبری بر پایه ی اصل ولایت فغیه ،  از ویژه گی های انقلاب اسلامی است .

6- در کدام گزینه ، همه ی واژه ها ، هم خانواده نیست ؟ 

      1- ترحیم ، مراحم ، تحریم           2- اکذب ، تکذیب ، کاذب

      3- نانوشته ، نویسنده ، نوشتن       4- مونس ، انس ، مؤانست

7- در کدام گزینه ، غلط املایی وجود دارد ؟

      1- صدای غلغل سماور در فضای اتاق پیچیده بود     2- دانه های تسبیح را بین انگشتانش می چرخاند

      3- برای اعتراض به آن حکومت ظالم و فاسد ، الله اکبر بگوییم

      4- در صدایش بقضی بود و کنار سماور رفت و برای هر دو چای ریخت

8- در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد ؟

به واسته ی ارسال رسل و ابلاق کتب ، دل های رمیده را آرمیده ساخت و خداوندی را ستایش کنیم و نیایش نماییم که عفوش خطاپوش است . ملکا ما را از دام هوا رهایی ده و به راه حُدی راهنمایی کن .

     1- یک      2- دو            3- سه           4- چهار

                                      فصل دوم

1- کدام صحیح و کدام غلط است ؟

   1- مستور به معنی پوشیده شده و مسطور به معنی نوشته شده است  ص  غ

  2- حور به معنی خورشید و هور به معنی خوبان بهشتی است  ص   غ

  3- اصل و نصب ؛ اصل و نسب ، شکل املایی ترکیب اول صحیح تر است    ص   غ

2- کدام گزینه به معنی « چکیده و افشره » است ؟

     1- عساره             2- اساره                   3- عصاره        4 اصاره

3- کدام لغت برای جای خالی مناسب است ؟

   1- در اردوگاه های مخوف رژیم بعث ، روحیه ی ...................... اسرای ایرانی ، روحیه ی مبارزه با سستی و تنبلی بود ( قالب – غالب )

   2- اگر به لحاظ کاغذ در ...................... نبودیم به اندازه ی یک کتاب حرف داشت ( مضیقه – مضیغه – مزیقه )

   3- بر دو سوی خیابان ها ، درختان چنار .................. شده است ( غرس – غرص – قرص – قرس )

   4- اعمال خیر جاری است و................. پر دوام است ( صوابش – ثوابش )

   5- ایرانیان به ....................... نرم و انعطاف پذیرند  ( تبع – طبع )

   6- گهر بی هنر زار و ................. است و سست ( خار – خوار )

4- با توجه به معنی ، املای کدام کلمات درست است ؟

   1- اقرار : اعتراف      2- ضائد : اضافی                   3- پر آذرم : با حیا       4- صحن : حیاط

  5- فرسنگ : واحد طول                                      6- قوره : انگور نرسیده

5- کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست ؟

     1- مقاصد   2- مقصود        3- مصدق        4- قصیده

6- در هر عبارت غلط های املایی را بیابید و اصلاح کنید .

   1- ایرانیان بنای این گونه آثار را صواب آخرت می گویند

   2- اصامی فرزندان خود را نام های اعمه و اوسیای باتقوا و با فضیلت انتخاب می کنند .

   3- به جمله های نقض و کلمات قسار ، امصال و حکم می گویند .

   4- آن ها هنگام ورود یا خروج از محلی به هم تارف می کنند

   5- ایرانیان در بالا آوردن آب ها از اعماغ زمین محارت و بسیرت دارند .

   6- دیگر منابه زیر زمینی مشتمل بر آب های چاه ها و کاریض هاست

   7- آنان به ساختن بناهای آم المنفعه از غبیل مدرسه برای سکونت و تحسیل تلاب علوم دینی و وغف منابع در آمدی که از محل آن صدغه داده شود ، اغدام می کنند

8- املای کدام ترکیب ، غلط است ؟

    دعا و حدیس ، معموران سرافراز ، کاغذ و مدرسه ، خجالت و شرمنده گی ، رژیم بعث ، سلیب سرخ ، تغییر و تسرف ، سراغ کتاب ،  حجی کردن ، بهترین فرصت ، رفتار معودبانه ، صاف و صادق

9- در کدام گزینه ، غلط املایی وجود دارد ؟

     1- نه محقق بود نه دانشمند           2- گهر بی هنر زار و خار است و سست

    3- سری سخت و دلی ستوار باید      4- به جز دانش به گیتی مهتری نیست

10- در گروه کلمات زیر ، چندغلط املایی وجود دارد ؟

   پر آزرم و خوش رو – مجادله ی لفظی – موقر و متین – القاب و عناوین – تحصیل طلاب – صواب آخرت – ائمه و اولیا و اوصیا – چکیده و عصاره – کلمات قصار – جمله های نقض و دل آویز

    1- یک       2- دو              3- سه                    4- چهار

11- در کدام ترکیب زیر ، غلط املایی وجود دارد ؟

     1- عام المنفعه       2- غالب خانه های ایران           3- صهن تمام خانه ها      4- زمین های مزروع

12- در کدام ترکیب ، غلط املایی وجود دارد ؟

   1- حور و خورشید    2- حور و بهشت                   3- تقریر لطایف        4- طبق دُر

                                                         فصل سوم

1-  معنی کدام گزینه به معنی « تکان خوردن و جنبیدن » است ؟

      1- اهتزاز            2- احتزاز        3- احتظاز       4- عهتزاز

2- با توجه به معنی کلمه را کامل کنید .

   1- نامر.........ی : غیر قابل دیدن                   2- حیا....... : زندگی                3- تما......یل : اشکال      4- نغ...... : نیکو

3- برای لغات زیر هم خانواده بنویسید .

    معصومانه              فراغت            مبرا               هجر

4- کدام عبارت درست و کدام نادرست است ؟

     1- وداع هم خانواده ی « موعود » است      ص    غ

     2- طبیعت با تبیعت هم خانواده است        ص     غ

     3- تأمل نیاز به تشدید دارد        ص    غ

5- شکل صحیح کلمه را انتخاب کنید .

1- هم کارگهی همچو زمین ساخته .................. ( مأمور- معمور )

2- در ....................... صبر کن با درد و هجران ، غم مخور ( فراقش – فراغش )

3- به این نوع از شعر .................. گفته می شود ( قسیده – قصیده )

4- آسمان هم البته .................. می شود ( سخاوتمند – صخاوتمند )

5- درختان از پوشش سبز خود ................... می شوند ( اُریان – عریان )

6- زیبایی طبیعت .................... به سبزه و گل نیست ( منهصر – منحصر – منحسر – منهسر )

6- با توجه به معنی ، املای کدام کلمه درست نیست ؟

   1- انباز : شریک       2- عتش : تشنگی        3- ماهر : زبر دست                4- هیران : شگفت زده

   6- کدام یک از ترکیبات غلط است ؟ صحیحشان را بنویسید

     پولک های نقره ای، ودا می کند، منضره ی کوهستان ، عده ای از مردم ، رنگ آمیزی بدیع ، انوار تلایی ، مناطغ گرمسیری ، دست خاهش ، طلب باران ، نقاش چیره دست ، چشم مشتاغان ، ارضه می کند ، خاب زمستانی ، تجدید حیاط طبیعت ، پاکی معسومانه ، تعمل در زیبایی ، حفض می کند ، فصل پخته گی ، قم و اندوه ،

7- با توجه به معنی ، املای کدام گزینه نادرست است ؟

      1- تجدید حیاط : زندگی دوباره      2- عرضه کردن : نشان دادن

      3- سخاوتمند : بخشنده               4- فراغت : آسایش

8- در عبارت زیر چند غلط املایی و نگارشی وجود دارد ؟

    تابستان ، فصل پخته گی و کمال طبیعت است . در فصل پاییز درختان گویی با احتزاز برگ های زرد و نارنجی و سرخ آتشین در باد ، شعله می کشند و هزار رنگ با هم در می آمیزند و زیبایی این همه رنگ آمیزی بدیع در خزان کم تر از رنگ های سرزنده و شاداب بهار نیست .

    1- یک       2- دو            3- سه           4- چهار

9- کدام گزینه ، با بقیه هم خانواده نیست ؟

    1- حصار              2- صحاری      3- منحصر       4- محصور

10- در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد ؟

     1- چون بر آید این همه گل های نقض کامکار          2- ابر از هجر که می گرید بدین سان زار زار

     3- هم کارگهی هم چو زمین ساخته مأمور              4- کاو را نه نیاز است و نه انباض و نه همتا

11- در کدام گروه از گزینه های زیر ، همه ی واژه ها با هم ، هم خانواده نیستند ؟

      1- غمین ، غمگین ، غم    2-  استعداد ، سعادت ، سعید

     3- صبر ، صابر ، صبور        4- احزان ، حزن ، محزون


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:37 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

   بسم الله الرحمن الرحیم

                سؤالات تستی فارسی اول ، فصل دوم

1-     در نثر به کلمات هم آهنگی که در پایان جمله ها می آید و باعث زیبایی سخن می شود ....................گفته می شود

1- سجع                2- قافیه                                3- فعل                  4- ردیف

2- کدام جمله عاطفی است ؟       1- چون به صحرا رسید آهی بلند کشید  2- درستان را خوب بخوانید

   3- چرا این قدر ناراحتی  4- چه سخنان دل نشینی

3-  کدام کلمه با بقیه هم خانواده نیست ؟  1- معبود    2- عابر                  3- عابد                 4- عبادت

4- معادل فارسی کدام گزینه اشتباه است ؟

     1- موکت : فرشینه                          2- کلینیک : درمانگاه        3- کامپیوتر : یارانه             4- پرینتر : چاپگر

5- گنجوران یعنی :

    1- بخشندگان             2- ثروت اندوزان                       3- صاحب نظران                 4- خداشناسان

6- معنی کدام واژه نادرست است ؟

     1- معاصر : هم دوره        2- معارف : دانش ها            3- اندرز : سخن و گفتار     4- تحسین : آفرین گفتن

7- بُخل ، یعنی : 1- تنگ چشمی                      2- تنگدستی        3- بخشندگی                       4- درماندگی

8- کدام واژه ساده است ؟   1- پروردگار                         2- دانش                3- روزگار              4- آشکار

9- کدام اسم ، غیر ساده است ؟   1- خانه                       2- رعد                  3- درگاه               4- پرده

10- توضیح زیر مربوط به کدام گزینه است ؟

    « جایی که ستاره شناسان با آلات نجومی به بررسی و تعیین حرکات و احوال ستارگان می پردازند . »

      1- کتاب خانه 2- رصدخانه         3- نظامیه             4- دارالفنون

11- کدام یک از شخصیت های زیر ، در نظامیه ی بغداد درس خواند ؟

       1- سعدی شیرازی        2- خواجه نصیر الدین توسی3- امیرکبیر       4- خواجه رشید الدین فضل الله

12- دانشمند آگاه به احکام دین ، یعنی : 1- منجم                        2- فیلسوف          3- ادیب                4- فقیه

13- به کسی که در حوزه ی علمیه مشغول فراگیری درس و دانش است ................. می گویند .

      1- دانشجو                       2- طلبه                 3- فقیه                 4- ادیب

14- در عبارت زیر ، کدام گزینه « بدل » محسوب می شود ؟

        « سعدی شیرازی ، شاعر بزرگ کشور ما ، در نظامیه ی بغداد که به دستور خواجه نظام الملک تأسیس شد ، درس خوانده است .»

     شاعر بزرگ کشور ما                       2- سعدی شیرازی              3- خواجه نظام الملک        4- نظامیه ی بغداد

15- کدام گزینه به معنی « ترس » است ؟       1- وجد                  2- خوار                 3- خدشه             4- بیم

16- جزء ثابت و مشترک هر فعل ........... نام دارد .

     1- شناسه فعل                2- بن فعل             3- زمان فعل        4- صرف فعل

17- کدام واژه « جمع » نیست ؟  1- دوستان 2- شیردلان         3- استان              4- مردان

18- ساخت کدام گزینه با دیگر گزینه ها فرق دارد ؟   1- نهاده  2- خفته                3- رفته                 4- ساده

19-  کدام فعل ، زمان گذشته است ؟    1- رفته بود      2- می رود             3- برود                  4- می گوید

20- بن مضارع کدام مصدر، غلط است ؟ 1- رفتن ( رفت )   2- دیدن ( بین )  3- ساختن ( ساز )  4- دویدن ( دو )

21- کدام کلمه ساده نیست ؟

                          1- مداد                           2- زير زمين                           3- فيلم                                            4- دفتر

22-  برترین مرکز علمی ایرانیان در پیش از ظهور اسلام چه نام داشت ؟  

    1- نظامیه ی بغداد        2- مدرسه ی دارالفنون        3- دانشگاه جندی شاپور                 4-  رصد خانه ی مراغه

23- در كدام گزينه « بدل » وجود دارد ؟

      1- بسياري از دانشمندان بزرگ ما از روستا ها برخاستند

      2- امام علي ( ع ) ، امام اول ما شيعيان ، درباره ي دانش سفارش هاي زيادي كرده اند

      3- مال با هزينه كردن كم آيد و دانش با پراكنده شدن بيفزايد

      4- هيچ يك از شما جز به پروردگار خود اميد نبندد

24- کدام گزینه به معنای « دعا ها » است ؟ 

        1- معارف        2- مناجات       3- حکمت ها        4- اخلاق

25- در كدام يك از گزينه هاي زير بن ماضي وجود ندارد ؟

     1- خواننده                    2- رفتيم                               3- شنيدني                          4- پريده

26- بن فعل « مي سازيم » در كدام گزينه آمده است ؟       1- بسازيد                    2- بساز                 3- ساز                  4- سازد

27- معادل پيشنهادي فرهنگستان زبان و ادب فارسي براي كدام كلمه ، غلط است ؟

     1- سي دي CD ( لوح فشرده )                  2- كُد ( راز )      3- کاپ ( جام )                                     4- ترمینال ( پایانه )  

28- زمان کدام فعل « ماضی » نیست ؟  

             1- پرداختند         2- گرفته بود        3- بیاورند       4- گفته اند

29-  کدام واژه معادل« موکت » است ؟  1- فرشینه   2- فرش      3- زیر انداز   4 – کف پوش

30- کدام گزینه جزء معانی واژه ی « پیشه ور » نیست ؟

      1- اهل صنعت              2- زارع                  3- اهل حرفه و فن               4- کاسب

31-  در کدام واژه از بن مضارع استفاده شده است ؟

      1- گفتار                        2- سازش              3- پخته                                4- شنیداری

32- در همه ي گزينه ها « سجع » است به جز......

      1- دانش، فرمان گذار است و مال، فرمان بُردار      2- آن چه تو را مي گويم از من به خاطر دار

      3- تن ها شان ناپايدار است و نشانه هاشان در دل ها آشكار      4- اگر توانگر در بخشش خويش بخل ورزد ، درويش ، آخرتش را به دنيا دربازد

33- در كدام يك از گزينه هاي زير اسم ساده نيست ؟  

         1- علفزار                   2- دشمن              3- بیمار                4- درخت

34- كدام يك از اسم هاي غير ساده ، از اجزاي بيشتري تشكيل شده است ؟

      1- داروخانه                  2- داغدار                              3- گلزار                                4- دانشسرا

35- كدام كلمه ساده است ؟    1- دو پهلو                   2- دردمند                            3- بيابان                                               4- گفتار

36- كلمات كدام گزينه با بقيه هماهنگ نيست ؟  1- مكاتبه ، مباحثه2- تحمّل ، تجمّل3- راز  ، نياز             4- تفكّر ، تحقيق

37- مفرد کدام گزینه نادرست است ؟

        1- مراکز ( مرکز )       2- افکار ( فکر )                    3- ادبا ( ادیب )                    4- مدارس ( درس )

38 - كدام كلمه با بقيه فرق دارد؟

     1- پيمان كار                 2- شالي كار                         3- گندم كار                         4- پنبه كار

39- كدام كلمه جمع نيست ؟

     1- احوال                        2- انبار                  3- اعمال                               4- اسرار

40-  بن مضارع فعل « می پرسم » در کدام گزینه آمده است ؟   1- پرسی  2- پرس   3- می پرس   4- پرسش


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي اول
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:36 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
  بسم الله الرحمن الرحیم

                                                سؤالات فصل سوم ، فارسی اول

1- در ابیات زیر آرایه ی جان بخشی را مشخص کنید .

   الف ) دست در دامن مولا زد در        که علی بگذر و از ما مگذر

   ب) فجر تا سینه ی آفاق شکافت       چشم بیدار علی خفته نیافت

   ج) شب ز اسرار علی آگاه است         دل شب محرَم سرالله است

   د) جوجه های کبوتران گفتند        کاش می شد کنار هم باشیم

2- با توجه به کلمه های هم آوای داخل پرانتز ، جای خالی را پر کنید .

    الف- .......... خلعتی نامدارش دهد           قدر میوه در آستینش نهد ( قضا، غزا ، غذا)

    ب- در دربار سلجوقیان او را به شغل دبیری ................ کردند ( منصوب ، منسوب )

    پ- .......... مورچگان از ................ انسان ها دراز تر است .( حیات ، حیاط )

   ت – در ............. بر پهلوانی دست یافت ( قضا ، غذا ، غزا )

   ث) تن ز جان و جان ز تن ............... نیست ( مسطور، مستور )

   ج) قاضی به ........... رفت و .......... خورد و ............ نمود ( قضا ، غزا ، غذا )

   چ – سعدی در نظم و ......... آثار با ارزشی دارد ( نثر ، نصر )

   ح) با ورود مدیر همه به پا ............... ( خواستند ، خاستند )

   خ) چون او این مکرمت بکرد همه اگر .............. یا نه به پای ............... ( خواستند ، خاستند )

   د) خلید ............. درشتی به پای طفلی ............ ( خوار ، خار / خرد ، خورد )

   ذ- خداوند ............ در عید ............. علی ( علیه السلام ) را به حقانیت رساند ( غدیر ، قدیر )

  ر ) علی ( ع ) مالک اشتر را به ................. . مصر برگزید ( امارت ، عمارت )

  ز- شاه ایران ............. به سرزمین توران فرستاد ( سفیری ، صفیری )

 ژ- ای هد هد ............... به .................. می فرستمت ( صبا ، سبا )

س) به هنگام ................. مساحت زمین را پانصد ............... یافتم ( ذرع ، زرع )

ش _ اگر ............ بیابان به پای کسی رود ................ نمی شود ( خار ، خوار )

ص- او در ............. پیمان ، استاد بود ( نغز ، نقض )

ض ) ............. پیروزی برافراشت و بر ..................... دشمنان افزود ( الم ، علم )

ط- در ماه ............. از مدینه به مکه ................... نمود ( سفر ، صفر )

ظ) پروردگارا ما را از معاصی و. ........... باز دار ( نواهی ، نواحی )

3- هر یک از کلمات زیر را معنی کنید .

     ابد ، افق ، انگار ، دلتنگ ، رهسپار ، زائر ، زنجره ، زیر لب ، غنچه ، غوغا ، فارغ ، فروغ ، کام ، گلدسته ، نسیم

4- معنا و مفهوم هر یک از قسمت های مشخص شده را بنویسید

الف- تا معلم ز گرد راه رسید                گفت با چهره ای پر از خنده

ب- جوجه گنجشک گفت می خواهم       فارغ از سنگ بچه ها باشم

پ- کاش روزی به کام خود برسید          بچه ها آرزوی من این است

 ت- با خودش زیر لب چنین گفت          آرزوهایتان چه رنگین است

ث- غنچه هم گفت گر چه دلتنگم           مثل لبخند باز خواهم شد

5- با مراجعه به بخش اعلام کتاب ، جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید .

    قیصر امین پور استاد دانشگاه و شاعر معاصر در سال ................ در .................. متولد شد در تحصیلات دانشگاهی خود ابتدا در رشته ی ................ و ................. پذیرفته شد ولی هر دو را رها کرد و به ادبیات رو آورد . وی از شاعران موفق پس از انقلاب اسلامی است و از مهم ترین آثار او می توان « در کوچه ی آفتاب ، ................ ، ................ ، به قول پرستو ....................... » را نام برد وی در پاییز ................... وفات یافت .

6- کدام یک از بیت های شعر « زنگ آفرینش » جمله ی عاطفی محسوب می شود ؟

7- در بیت زیر کلمه ی « زنجره » از لحاظ دستوری چه نقشی دارد ؟

      زنگ تفریح را که زنجره زد     باز هم در کلاس غوغا شد

8- کدام از ابیات این درس ، دارای آرایه ی جان بخش به اشیا ( تشخیص ) است ؟

9- منظور « شبنم » از جمله ی « می خواهم آفتاب شوم » چیست ؟

10- در کلاس جنگل سبز کدام از بچه ها آغازگر و پایان بخش درس انشا بودند .

11- آرزوی کدام یک از بچه های کلاس جنگل سبز برای شما زیبا و خوشایند تر است ؟

12- بیت زیر به کدام صفت ناپسند آدمیان می پردازد ؟

    جوجه گنجشک گفت می خواهم           فارغ از سنگ بچه ها باشم

13- چرا غنچه خود را دلتنگ معرفی نمود ؟

14- در ابیات و عبارات زیر ، تشبیه را مشخص کنید

الف- مثل یک شاخه گل جوانه بزن        مثل یک چشمه سار جاری شو

ب- نسیم مانند مادری مهربان و آداب دان سرهای نهال های جوان را خم کرده بود

پ- این درختانند همچون خاکیان     دست ها برکرده اند از خاکدان

ت- غنچه هم گفت گر چه دل تنگم     مثل لبخند باز خواهم شد

ث- من این جا چون نگهبانم تو چون گنج      تو را آسودگی باید مرا رنج

15- معنی لغات زیر را بنویسید

    استوار ، اعجاز ، پرنشاط ، تلخیص ، جاذبه ، جلال ، خویشاوند ، خرم ، خالق ، دیرینه ، زمزمه ، سرشار ، شب خیز ، ضمیر ، طفولیت ، عظمت ، کِشته ، کردگار ، لمس کردم ، معرفت ، می نگریستم ، متعبد ، معصوم ، مذاب ، نهال ، نسیم ، وداع ، وصی ، هوشیار ، هیجان

16- در بیت زیر منظور از کلمه ی « حیدر » کیست ؟

      بر این زادم و هم بر این بگذرم     چنان دان که خاک پی حیدرم

17- « سراندر نیاری به دام بلا » یعنی چه ؟

18- قالب شعر « گفتار پیغمبر » چیست ؟

19- منظور از « آب » در بیت « به گفتار پیغمبرت راه جوی      دل از تیرگی ها بدین آب شوی » چیست ؟

20- شعر «گفتار پیغمبر» سروده ی کدام شاعر فارسی زبانِ ماست ؟

21- « چشم داشتن » کنایه از چیست ؟

22- شاعر راه رستگاری در دو جهان را در چه امری خلاصه می کند ؟

23- با توجه به معنا و مفهوم شعر گفتار پیغمبر شاعر دارای چه مرا م و مذهبی است ؟

24- کلمه « بُوی » در مصراع « بُوی در دو گیتی ز بد رستگار » مخفف چه کلمه ای است ؟

25- کدام بیت از شعر « گفتار پیغمبر » نیکی کردن و پرهیز از بدی را سفارش می کند ؟


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي اول
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:34 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

1-    جمله هاي  زير را مرتّب كنيد . (1 )

الف – رشد ، گياهان ، نور ، خورشيد ، به ، احتياج، براي ، دارند ........................................................................................................

ب- بپرسيد ، اگر ، جايي ، از ، متوجه ، نشده ايد ، را ، از ، معلم ، آن ، را ، درس ، خوب

 

2-    جمله هاي ناقص زير را كامل كنيد . (2 )

الف- اگر درس ها را با دقّت ....

ب- پاكيزگي و اخلاق خوش از ....

ج- فردا...

د) هرگز نبايد...

 

3-    نامه اي به يكي از معلّم هاي خود بنويسيد و از او تشكّر كنيد .( 2 )

 

 

4-    منظور هر يك از ضرب المثل هاي زير را در يك سطر بنويسيد . ( 1 )

الف- از چاله درآمد به چاله افتاد

 

ب- هر كه بامش بيش ، برفش بيشتر

 

5-    داستان كوتاه زير را بخوانيد ؛ سپس آنرا به نثر روان و ساده برگردانيد. ( 2 )

شنيدم گوسفندي را بــزرگي        رهانيد از دهان و دست گرگـــي

شبانگه كارد بر حلقش بماليد       روان گـــوسفند از وي بناليـــــد

كه از چنگالِ گرگم در ربودي       چو ديدم عاقبت خود گرگ بودي

 

6-     با نوشتن جمله اي زيبا و دلنشين ، واژه هاي شماره ي يك را به واژه هاي شماره ي دو تشبيه كنيد  ( 1 )

      شماره 1                          شماره 2

الف - معلم                                پدري مهربان

ب- مادر                                   شمع فروزان

7- براي هر كدام از اسم هاي زير يك صفت بنويسيد ( 1 )

الف- لباس                        ب- داستان                         ج- پزشك                           د- نقاشي

 


از سه موضوع زير يكي را انتخاب كنيد و انشايي در حدود ده سطر بنويسيد ( 10 )

1- نامه اي به يك پزشك                 2- شهر ما ، مثل خانه ي ما

3- دوست داريد در كدام شهر زندگي كنيد ؟ چرا ؟


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي اول
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:31 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

1- با ترکیب های زیر ، جمله ی معنادار بنویسید . ( 1 )

شفقت و مهربانی :

تعلیم و تدریس :

2- جمله های ادبی زیر را به صورت زبانی بنویسید . ( 1 )

صبحگاهان ، خورشید به چهره ی شهر لبخند می زند

الماس های ابر بر زمین می غلتند

3- عبارت زیر را به زبان ساده بنویسید ( 1 )

دانشمندان چندان که روزگار پاید ، پاینده اند

                                                                                                          

4- عبارت زیر را نشانه گذاری کنید  ( 1 )                                                      .

امام حسین علیه السلام فرمودند اگر دین ندارید آزاده باشید

 

5- جمله های ناقص زیر را کامل کنید .( 1 )

ای کاش...

هرگز  نباید ...

6- با کلماتِ « شکار » ؛ « دام » و « اسلحه » یک داستان کوتاه بسازید ( 1 )

 

 

 

7- با کلمات در هم ریخته ی زیر جمله ی معنی دار بسازید ( 2 )

ایستادگی ، باید ، پایداری کنیم ، در، مشکلات ، برابر ، و ، .............................................................................................

به ، اطلاعات ، لغت نامه ها ، زیادی ، می دهند ، ما         .........................................................................................................

 

 

 

از سه موضوع زیر یکی را انتخاب کنید و در باره ی آن در حدود دوازده سطر بنویسید . ( پشت همین صفحه )

1- مصاحبه با ادیسون

2- پاییز و بهار را با هم  مقایسه کنید

3-  از خدا چه می خواهید   


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي اول
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:30 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

1- با ترکیب های زیر ، جمله ی معنادار بنویسید . ( 1 )

درس بزرگ :

تفكّر و تأمّل :

2- جمله های ادبی زیر را به صورت زبانی بنویسید . ( 1 )

زمستان از راه مي رسد و كوله بارش را كه پر از برف و سرماست بر زمين مي گذارد

 

دندان هاي ايشان چون دانه هاي مرواريد مي درخشيد .

3- عبارت زیر را به زبان ساده بنویسید ( 1 )

فتاد از پاي ، كرد از عجز فرياد       ز شاخي مادرش آواز در داد

                                                                                                          

4- عبارت زیر را نشانه گذاری کنید  ( 1 )                                                      .

يكي را گفتند عالِم بي عمل به چه ماند گفت به زنبور بي عسل

 

5- جمله های ناقص زیر را کامل کنید .( 1 )

كتاب بهترين دوست انسان است ؛ زيرا......

دوست دارم ..........

6- با کلماتِ « مُحَرّم » ؛ « امام حسين ( ع ) » و « هدف » یک داستان کوتاه بسازید ( 1 )

 

 

 

7- با کلمات در هم ریخته ی زیر جمله ی معنی دار بسازید ( 2 )

براي ، شهادت ، اسلام ، از ، دفاع ، امام حسين ( ع )، به ، رسيد .............................................................................................

نوجواني ، آفريد ، كه ، حماسه اي ، حسين فهميده ، كوچك ، بزرگ ، بود .........................................................................................................

 

 

 

از سه موضوع زیر یکی را انتخاب کنید و در باره ی آن در حدود دوازده سطر بنویسید . ( پشت همین صفحه )

1- نامه اي به بهترين كسي كه دوستش داريد

2- خاطره اي از يك روز برفي

3-  چگونه محيطي تميز و سالم داشته باشيم              


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي اول
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:29 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

1- كلمه ها ي زير را مرتّب كنيد و يك جمله ي معني دار بسازيد .

   الف-  ما ، چه ، نقش ، انرژي ، زندگي ، در ، اهميتي ، دارد ، و

ب- مسخره ، عمر ، گذر ، مبادا ، عمر ، به ، را ، بگيريد ، شتابان

2- داستان زير را ادامه دهيد .( در حدود سه سطر )

برف همه جا را پوشانده بود . سرما بيداد مي كرد . گنجشك از سرما و گرسنگي به خود مي لرزيد ؛ زيرا چيزي براي خوردن پيدا نمي كرد ، يادش آمد كه مورچه در تابستان با چه تلاشي مشغول جمع آوري دانه بود ؛ پس به خانه ي مورچه رفت ، در زد و گفت : ........

 

 

3- با هر كدام از از تركيبات زيريك جمله ي معني دار بسازيد .

الف – نرم خو:

ب- دهه ي محرّم :

4- تصوير روبه رو را در حدود دو سطر توصيف كنيد .

 

 

5- هر كدام از عبارات ناقص زير را تا دو سطر ادامه دهيد .

الف- اگر در كربلا بودم ........

 

ب- آنچه به آن فكر مي كنم اين است كه ......

 

6- بيت زير را به نثر روان و ساده بنويسيد .

            بيني چه رقم هاي شگرف است و دل آرا           بر صفحه ي هستي ز خداوند تعالي

 

7- مصراع زير دو عنصر زيبايي سخن يا آرايه ي ادبي دارد ، آن ها را توضيح دهيد .

همچو يوسف به سر تخت بر آيي از چاه

 

 

8- جمله ي زباني زير را به صورت ادبي بنويسيد .

دندان هايش سفيد بود

 

يكي از سه موضوع زير را انتخاب كنيد و انشايي درحدود 12 سطر در باره ي آن بنويسيد . ( در پشت همين صفحه )

1-    روش درست استفاده كردن از رايانه ، تلفن همراه و مانند آن را شرح دهيد

2-    چه كنيم تا آينده اي روشن و درخشان داشته باشيم // 3- خاطره ي يك روز برفي را بنويسيد.


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:28 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

1- کدام عبارت غلط و کدام درست است ؟ (5/ )

   الف- به بهترين بيت در غزل شاه بيت مي گويند.(...................)        

   ب- اامثال و حكم فشرده وخلاصه ي افكار و انديشه هاي بلند است .(....................)         

2-  جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.(1)

الف – شعار لحني ....................... دارد.

ب- به  شعري كه در آن شاعر به توصيف طبيعت يا مدح وستايش مي پردازد..................مي گويند.

3- بیت زیر را به نثر ساده و روان بنویسید . ( 1 )

    خداوند تد بير و فرهنگ وهوش           نگويد سخن تا نبيند خموش

.............................................................................................................................................................................................................

4-  جمله ای ادبی بنويسيد كه در آن  طرف دوم تشبيه «آسمان» باشد .(1)

 ................................................................................................................................................................................................

5-با كلمه هاي زير جمله اي بنويسيد كه در آن آرايه ي جان بخشي ياتشخيص به كار رفته باشد . (2)

ستاره ، لبخند..................................................................................................................................................

كتاب ، غمگين.........................................................................................................................................................

6-  عبارت ناتمام زیر را تا دو سطر ادامه دهید . ( 1 )

تازه از راه رسيده بوديم كه ... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7- با استفاده از كلمه هاي «برف ، زمين »يك جمله ي زباني ويك جمله ي ادبي بنويسيد (1)

جمله ي  زباني : ........................................................................................................................................................

جمله ي ادبي : .......................................................................................................................................................

 

8-  در كدام مصراع آرايه ي تلميح وجود دارد. (5%)

 الف- به جز دانش به گيتي مهتري نيست                      ب-گه از قول پيمبر راز گويد

ج-با ادب باش كه سرمايه ي خوبان ادب است                   د-قربان كند پسر را دوباره در مناي توس  

 

از سه موضوع زير يكي را انتخاب كنيد وانشايي بنويسيد.(12 نمره)

دلم مي خواهدكه....

يك سفر خيالي بنويسيد.

احساس خود را نسبت به بهترين درس كتاب فارسي بيان كنيد. 


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:26 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

1-    شكل صحيح لغات زير را در جاي خالي قرار دهيد . ( 1 )

الف – اكنون كه به ناداني خود ....................... شدي تو را بياموزم . ( معترف – معطرف )

ب – اصل در خوردن آن است كه لقمه ....................... بايد . ( هلال – حلال )

ج- بهار فصل تجديد .......................... طبيعت و رويش و جوانه زدن است . ( حياط – حيات )

د- به اين جمله هاي ......................... و دل آويز « امثال و حكم » مي گويند . ( نقض – نغز )

2- براي هر كلمه يك هم خانواده بنويسيد . ( 2 )

احوال (         )      فارغ (        )   مصادف (          )  صدقه (          ) عاطفه (          ) غفلت (           )

تعارف (         )  وقف (         )

3- غلط هاي املايي را پيدا كنيد و صحيحشان را بنويسيد . ( 2 )

الف- وقتي شما به يك اثر رو مي كنيد ، چهره ي انسان هاي آن جامعه و رفتار و منش اجتمائي اشخاص را پيش چشم خود داريد .

ب- ايرانيان بناي اين گونه آثار را صواب آخرت مي گويند

ج زمين هاي مذروع ، از چهار منبع آبياري مي گردد . دو منشع ، آب هايي است كه در سطح زمين جريان دارد .

د- به علاوه زيبايي طبيعت منحصر به سبزه و گل نيست ، گاه شايد خواربني كه در سينه ي كبير روييده و بوته يك گل وحشي كه در عمق درّه اي از دل سنگ ها سر بر آورده يا تك درختي كه در بيابان براي رفع عتش به انتظار باران نشسته است زيبايي و شكوهي كم تر از جنگل هاي سرسبز و انبوح نداشته باشد .

4- در كدام گزينه ، غلط املايي وجود دارد ؟  ( 5/ )

        الف- به قدر فهم مستمعان      ب- بهلول برخواست      ج- پر مشقّت              د- سفر طولاني

5- با توجه به معني ، املاي كدام گزينه غلط است ؟ ( 5/ )

      الف- غرس : كاشتن      ب- موقّر : محترم    ج- بقض : گرفتگي گلو از غصه ؛ كينه   د- طراوت : شادابي

6- معني كدام گزينه به معني « پوشيده شده » است ؟ ( 5/ )

      الف- مسطور              ب- مصتور       ج- مستور                 د- مصطور

7- در كدام گزينه ، غلط املايي نيست ؟ ( 5 )

     الف- لهجه و گويش                 ب- ودا ء با طبيعت       ج- اهتزاذ برگ ها         د- صهن خانه ها

8-     از 30 لغت زير 12 كلمه را غلط نوشته ايم . آن هارا بيابيد ، زير هر يك خط بكشيد ، سپس صحيح آن را بنويسيد

همّت مردم                      چكيده و عساره                     نشاط آور                  عصر چيرگي

كلمات قصار                     امسال و حكم                       محضر استاد               اعتراز مردم

غُصّه خوردن                    مسلحت                             خشم و غزب              انعطاف پزير

لقمه ي كوچك                 تصوير رؤيايي                        بناهاي عامّ المنفعه        مغصدي يگانه

تفكُر خلاّغ                      وضع بهتر                           سبب غفلت                كينه و حسد

فضايل انساني                             غرق در رنگ                        غم و اندوه                 قطئات باغ

تعبيه شدن                     ارزه كردن                           محتواي آثار               فضاي اتاق

ارصه ي زبان                        دستي نامرعي                                              
موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي دوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:24 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

1- شكل صحيح لغات را در جاي خالي قرار دهيد . ( 5/1 )

الف- نظام شاهنشاهي واژگون و جمهوري اسلامي ايران ................... شد . ( پايه گزاري – پايه گذاري )

ب- وي براي ادامه ي تحصيل ..................... علميه ي اراك را برگزيد .( حوزه ي – حوضه ي )

ج-  بسياري از  دانشمندان بزرگ ما ، از روستا ........................ . ( برخاستند – برخواستند . )

د- نسيم ، مانندمادري مهربان و آداب دان به كودكان .................... حق شناسي و ادب مي آموزد .( خيش – خويش )

ه- اين .................. افتخار براي ملّت ماست . ( مايه – مايع )

و- هر گاه مي بينم زبان يا خطّ فارسي ................... شده غمگين مي شوم . ( خوار – خار )

2- هر كلمه را به هم خانواده ي خود وصل كنيد . ( 2 )

اخلاص                                        عجيب

اعم                                            مشابه

تحصيل                                        عموم

خدشه                                         خلوص

اعجاب                                         موذي

اذيّت                                          مزاحم

شبيه                                          مخدوش

زحمت                                        محصّل

                                                آزار

3- در هر عبارت ، غلط ها را بيابيد و صحيحشان را بنويسيد . (5/5 )

الف- ادبا و عرفا و سخنوران ايراني حقايق اسلامي را با جامعه ي زيبايي شعر و نصر فارسي به نهو احسن آرايش داده اند.

ب- مهرباني ، ساده گي ، فروتني ، خوش بياني ، نظم و دقّت و سيماي جزّاب از ويژگي هاي درخشان ايشان بود .

ج- غرغه ي شكوه و اعجاذ زيبايي خلقت بودم كه ناگهان نوازش لتيف و خنكي را در لاي انگشتان پاهاي برهنه ام احساس كردم .

د- سرهاي نهال هاي جوان و بوته هاي نوزاد خيش را به نشانه ي احترام و وداء با من خم كرده بود .

ه- من به هيچ وج قبول نمي كنم حرف ها و تهليل هي كساني را كه گاهي در برخي از مطبوئات يا رسانه ها از انهراف نسل جوان سخن مي گويند .

و- دوره اي كه بزرگ تر ها هميشه با حسرت و آه از آن ياد مي كنند . در اين دوره اضطراب ها ، هيجان ها و بيم و حراس ها پديده اي آدي به شمار مي آيد .

ز- مي گويند اسكندر در اسناي سفر به شهري رسيد و از گورستان اُبور كرد . سنگ مزارها را خواند و به حير ت فرو رفت ؛ زيرا مدّت حياط صاحبان غبور كه بر روي سنگ ها هك شده بود هيچ كدام از ده سال تجاوز نمي كرد .

4- با توجه به معني ، املاي كدام گزينه ، غلط است ؟ ( 5/ )

       الف-  استعداد : توانايي     ب- تحمّل : بردباري      ج- سَلاح : درستي       د- عجز : ناتواني

5- دركدام گزينه ، غلط املايي وجود دارد ؟  ( 5/ )

      الف- رو به توسعه           ب- بحمدالله                  ج- به رغم تلاش         د- حقوق اجتمائي


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي اول
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:24 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
  سؤالات نگارش قابل استفاده برای هر سه پایه

1- داستان زیر را ادامه و با گرفتن نتیجه ای آموزنده آن را پایان دهید . نامی مناسب را فراموش نکنید .

روزی پادشاهی به شکار خرگوش رفت . شاهین مورد علاقه و محبوبش را به دنبال خرگوش فرستاد . شاهین خرگوش را گرفت . پادشاه خرگوش را که شاهین شکار کرده بود ، از چنگال شاهین در آورد و به دنبال آب گشت تا بنوشد. تشنگی بسیار آزارش می داد . کوهی را دید که از آن قطره قطره آب می چکید . به کوه نزدیک شد . فنجان را زیر قطره های آب گرفت . زمانی که فنجان پر شد نزدیک دهانش آورد تا بنوشد ، ناگهان ...

 

 

2- لطیفه های زیر را بخوانید و چند نمونه مانند آن بنویسید.

به یک نفر می گویند : « با مینا و تینا جمله بساز .» می گوید : « من می روم خانه خالمینا ، تو هم برو خانه خالتینا ! .»

 

3- در باره ی موضوع زیر یک آگهی بنویسید .

« پیدا شدن کیف دستی»

 

4- نوشته ی زیر را به دقت بخوانید و نشانه گذاری کنید .

یکی از دوستانِ نقاشی به دیدن وی رفت از نقاش پرسید آیا نمی خواهی خانه ات را سفید کنی نقاش گفت بله اول آن را به یک بنّای سفید کار می دهم تا سفید کند بعد روی آن را خودم نقاشی می کنم دوستش گفت بهتر است اول خودت بر روی دیوار نقاشی کنی بعد آن بنّا آن را سفید کند

 

5- ابهام ، یعنی مبهم بودن و پیچدگی ، اما در اصطلاح ادبی ، مقصود آن است که جمله به گونه ای گفته یا نوشته شود که دو گونه یا بیشتر برداشت شود ، مانند این جمله : « حمید دوست چهل ساله ی من است .» از این جمله دو معنی و مفهوم برداشت می شود : 1- حمید بیش از چهل سال با من دوست است . 2- حمید دوست من است و چهل سال دارد . اکنون که نکته ی جدیدی یاد گرفتید ، ابهام جملات زیر را معلوم کنید : ( ممکن است جمله ای بیش از دو معنی داشته باشد )

1- دو خواهر و برادر به علت بیماری وبا درکاشمر جان سپردند

2- هیچ کارمند وظیفه شناسی تن به دریافت رشوه های ناچیز نمی دهد .

3- فیلم های محسن مخملباف حرف ندارد .

 

6- اشکال هر جمله ، عبارت و یا کلمه را بنویسید .

1- کتابی که هفته ی پیش از کتاب خانه گرفته بودم را پس دادم .

2- او به هیچ یک از دانشمندان پیروی نکرد

3- زنان شاعره                      4- اولاد ها                          5- حسین به خانه وارد و به کار پرداخت

6 انسان هایی که به راه راه خطا رفتند به چاه مذلّت افتادن

 

7- با هم فکری هم ، معماهای زیر را حل کنید .

1- شخصی می خواهد با مرغ و روباه و کلم از رودخانه بگذرد ، بدون این که روباه ، مرغ را بخورد و یا مرغ ، کلم را بخورد این شخص یک قایق کوچک هم دارد . چگونه و با چند حرکت باید این کار را انجام دهد ؟

2- نام چند جانور را می دانید که معکوسش نام همان جانور باشد ؟ ( مثل گرگ )

3- آن چیست که مال شماست ولی خودتان کمتر از همه از آن استفاده می کنید ؟

4- هم اسم پرنده ای است و هم نام غذایی

 

8- داستان زیر را به نثر روان و ساده بنویسید . آیا می توانید حدیثی از پیامبر اکرم ( ص ) بنویسید که در ارتباط با نتیجه ی داستان باشد ؟

یکی از ملوک عَجَم ( فارس ) طبیبی حاذق به خدمت مصطفی صلی الله علیه و سلم فرستاد . سالی در دیار عرب بود و کسی تجربه پیش او نیاورد و معالجه از وی در نخواست . پیش پیغمبر ( ص ) آمد و گِله کرد که مر بنده را برای معالجت اصحاب فرستاده اند و در این مدت کسی التفاتی نکرد تا خدمتی که بر بنده معیّن است بجای آورد رسول (ص ) گفت : این طایفه را طریقتی است که تا اشتها غالب نشود نخورند و هنوز اشتها باقی بوَد که دست از طعام بدارند . حکیم گفت : این است موجب تندرستی ! زمین ببوسید و برفت . ( سعدی )

 

9- آیا می توانید حکایت فیلم های تلویزیونی را ادامه دهید ؟

یک روز پس از باران دختری با کفش های کتانی که از خانه پدری خارج شده بود در زیر آسمان شهر تهران راه می رفت و خطِ قرمز ها را نادیده می گرفت ، ناگهان با یک مزاحم روبه رو شد ؛ ولی به کمک همسایه ها...

 

10- نامه ای به دانش آموزان هم کلاس دیگر خود بنویسید و تجربیات خودتان را در اختیار آنان قرار دهید .

 

 

 

11- این تصویر را توصیف کنید .


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي سوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:20 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
  بسم الله الرحمان الرحیم

                 نمونه سؤالات املای فارسی سوم راهنمایی از فصل یک تا آخر فصل چهار

در طراحی نمونه سؤالات کوشیده شده است اغلبِ لغاتِ دشوار املایی فصل یک تا آخر فصل چهار در انواع سؤالات گنجانده شود . هم چنین سعی شده تا حدّ ممکن لغتی تکرار نشود تا راهنمایی برای پاسخ به سؤال دیگر نباشد . بدیهی است این یک نمونه سؤال است و می توان با توجه به سطح علمی کلاس و ابتکار دبیر ، سؤالات متعدد و متنوع دیگر طرح کرد . امید است مورد توجه و استفاده ی همکاران قرار گیرد . انشا ء الله.

1-    در هر یک از گروه کلمات زیر یک کلمه با بقیه هم خانواده نیست ، آن را مشخص کنید .

الف ) مشتاق ، شوق ، مشقت               ب) ملحق ، حلق ، الحاق

ج) مصلح ، حاصل ، اصلاح                  د) مقر ، استقرار ، رقیق

2- هم خانواده کلمات ستون سمت راست را از ستون سمت چپ پیدا و به هم وصل کنید .

تداعی                               لطف

انحطاط                              تربیت

مقهور                                دعوت

انضباط                               تهمت

ملاطفت                             مغتنم

متهم                                 منحط

مربی                                 ضبط

غنیمت                              قهار

                                      غنی

3-    درهر عبارت ، غلط املایی را بیابید و صحیح آن را بنویسید.

الف ) مساحبت با یک دوست خوب و شکیبا هم چون وزش نسیم ، دل انگیز است .

ب) سوم آن که به سلاح بود که هر که بر معصیت مُسر بود از خدا نترسد .

پ) مورچه از جمال صورت قصر و بسیاری غلامان و صریر مولک وی ، هیچ خبر ندارد .

ت) امید دارم که هر دو را به یُومن آن ، خلاص پیدا آید .

ث) جوانان باید از این آبشخورها ی پاک و ذلال فرهنگ ایرانی ، بهره گیرند .

ج) یک روز ناگهان از آسمان آتش بارید و حیاط معمول شهر متوقف شد.

4- در کدام گروه از کلمات زیر ، غلط املایی وجود دارد . آن را مشخص کنید .

     الف ) طنین ، سیمای ظاهر ، التفات                      ب) مظهر ماندن ، شایسته گان ، سلاله

     ج) غفلت ، اقلیمی ، هدر رفتن                                     د) نقد و تحلیل ، مقرون ، برّ و بهر

5- شکل صحیح لغات را در جای خالی قرار دهید .

   الف ) بگو نمی دانم تا از پیامدهای ناگوار آن در ................. بمانی ( امان – عمان )

   ب) رود خانه ماند و نظاره کرد که چگونه.................... حقیقی مردان خدا سر بر آورد ( حیاط – حیات )

   پ) وقت آن است که باقی ................ خود را به ادا رسانم( زمان – ضمان )

   ت) یکی از زمینه های .................. گمراه شدن تأثیر هم نشین بد است .( اجتماعی – اجتمایی )

   ث) سوگند دروغ عمر و ................ زندگی ، زود با خلل کند ( اثاث – اساس )

6- با توجه به معنا ، زیر شکل نادرست ، خط بکشید .

الف ) مرحله ، دفعه و بار ( وحله – وهله )                             ب) ابر ( میق – میغ )

پ) آفرینش ، احسان ( صُنع – سنع )                        ت) بلا و سختی های بزرگ ( مصائب – مصاعب )

7- شکل درست کلمات زیر را بنویسید .

تازه گی                    بازنیستاده                  بیستد            بانجامد                     اثر گزاری

8- کدام کلمات یا ترکیبات نیاز به علامت تشدید دارد ، زیر آنها خط بکشید .

 تقویت                              نیت                         مهم ترین                 مراقبت خاصی            قابلیت

شط خرمشهر                       مقری نداشتند            در مقر بودم               خط خوش                 حقا

9- با توجه به معنای کلمه ، شکل صحیح واژگان در هم ریخته را بنویسید .

    الف ) وس ق ن ق............................... = پرنده ای افسانه ای

    ب) ل ه س ل ا ................................... = نسل ، فرزند

    پ) ت ق ن ع ا ...................................= صرفه جویی

    ت) ه ر م و ق ..................................... = شکست خورده

10- در جای خالی ، حرف مناسب قرار دهید .( معنی واژه در کمانک آمده است .)

      الف ) شکر اِنعام تو هرگز نکند شکرگ....ار ( شکر کننده )

      ب) موش به طلب ط..مه از سوراخ بیرون رفت ( غذا )

      ج) اگر فرهنگ جوان و ...رز دید او پا گرفته باشد ( روش )

      د) م...اع جوانی به بازار نیست .( کالا )

11- کدام گزینه به معنی « ذوق و استعداد » است ؟

      1- قریحه            2- غریهه                  3- قریهه                  4- غریحه

12- در کدام گزینه ، غلط املایی وجود دارد ؟

     1- ذخایر زیر زمینی          2- مسجد جامع          3- حسرت غافله                   4- پرتوقّع

13- در گروه کلمات زیر ، املای چند کلمه نادرست است ؟

     صفای درون- غوس قزح – غندیل – متحیّر – عمده- رقابت – غرق شدن – آقوش – ابوزر- عطّار – عُغده

    1- سه غلط           2- پنج غلط         4- چهار غلط                   4- شش غلط

14- کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست ؟

     1- مشتق             2-  اشتیاق                3- تشویق                 4- مشوِّق

15- با توجه به معنی ، املای کدام گزینه نادرست است ؟

     1- نصرت : یاری               2- مظهر : نشانه          3- معارج : نردبان ها     4- بسات : فرش ؛ گستردنی


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي سوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:16 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
سؤالات تستی فصل اول ، فارسی سوم

 1- گزاره از اجزایی تشکیل می شود که .................. جزءِ اصلی آن است .

             1- نهاد                  2- مفعول                        3- فعل                           4- متمّم

2- در مصراع « چو عضوی به درد آورد روزگار » نهاد کدام است ؟          1- روزگار         2- عضو    3- درد    4- نهاد ندارد

3- کدام کلمه با « متعال » هم خانواده نیست ؟             1- تعالی                2- علی        3- عالی                    4- متعادل

4- کدام کلمه با « مشتاق » هم خانواده است ؟              1- شوق      2- مشقّت    3- شقایق                4- مشق

5- کدام لغت ، غلط معنی شده است ؟  1- طنین : آواز ، صدا            2- حکمت : حکیم3- آبشخور : سرچشمه       4- نصرت : یاری

6- کدام جمع مکسّر نیست ؟            1- وصایا                 2- اصحاب                       3- اندام              4- اعضا

7- کدام کلمه ، فعل است ؟

       1- رفتن           2- فردا               3- دیدار             4- برویم

8- به واژه هایی که توضیحی در باره ی کلمه ای دیگر می دهد و یکی از ویژگی های آن را بیان می کند ............... می گویند .                1- صفت             2- ضمیر     3- اسم                           4- قید

9- کدام گزینه برای جای خالی این عبارت مناسب است ؟       .................. بیش تر به مدح و ستایش و توصیف طبیعت می پردازد »

      1- غزل 2- مثنوی            3- قصیده            4- قطعه

10- مجموعه شعر « آینه های ناگهان » از کیست ؟

           1- سید حسن حسینی                        2- قیصر امین پور  3- سلمان هراتی               4- مهدی اخوان ثالث

11- کدام یک صفت برتر نیست ؟           1- شجاع تر       2- خراب تر                     3- جالب تر         4- کبوتر

12- قالب های « غزل » و « قصیده » در چه مواردی با هم اختلاف دارند ؟

         1- در موضوع و قافیه                 2- در موضوع و تعداد ابیات  3- در قافیه و تعداد ابیات       4- در قافیه و وزن

13- آرایه ی کدام مصراع غلط آمده است ؟

          1- موج های پریشان تو را می شناسند : تشخیص

          2- مرا جذب آیین آیینه کرد : جناس

          3- هلا ، روز و شب فانی چشم تو : تضاد

          4- کاش من هم عبور تو را دیده بودم : تشبیه

14- بیت زیر در مورد کیست ؟      « اینک ای خوب ، فصل غریبی سر آمد            چون تمام غریبان تو را می شناسند

                1- امام رضا ( ع )                          2- امام حسین ( ع )          3- امام خمینی ( ره )         4- امام حسن ( ع )

15- کدام واژه ، صفت نیست ؟        1- پاک تر                 2- گلزار              3- خروشان                     4- نیکوکارترین

16- مفرد کدام کلمه غلط آمده است ؟

         1- اصحاب : صاحب                  2- عُشّاق : عاشق  3- شهدا : شهید               4- معارج : عروج

17- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟         1- تدائی                         2- آغوش            3- سلاله                4- حسرت

18- در کدام عبارت حذف فعل صورت نگرفته است ؟

             1- رفتم که او را ببینم اما نتوانستم                                2- دوستم را دیدم که کتاب می خواند

             3- هم کتاب قصه داشت هم کتاب درسی                       4- هم اهل ورزش است هم اهل مطالعه

19- کدام واژه به معنی « پیوسته » است ؟               1- ملهق                     2- ملهغ             3- مولحق       4- ملحق

20- به نظر نویسنده در خرمشهر کدام یک مظهر ماندن و استقامت بود ؟

            1- رودخانه 2- مسجد جامع                3- نخل های سوخته                      4- کِشتی های به گِل نشسته


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي سوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:15 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
آزمون های فصل 3 / فارسی سوم

1-    کدام لغت غلط معنی شده است ؟

      1- مستمع : شنونده             2- اسرار : پافشاری                 3-مسخّر : رام و مطیع             4- حقّه : ظرف یا جعبه ی کوچک برای نگهداری جواهر

2- کدام مصراع به این آیه (اسرا ، آیه ی 44 ) تلمیح دارد ؟  « و اِن ِمِن شی ء ِِ الّا یُسبِحُ و بحمدِهِ ولکن لا تَفقهونَ تسبیحَهُم .»

      1- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است                   2- بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار

      3- کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند      4- عقل حیران شود از خوشه ی زرّین عنب

3- هیچ مصراعی مطابق « جایگاه درست اجزای سخن » نیست مگر :

       1- بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار           2- عقل حیران شود از خوشه ی زرّین عنب

       3- راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار      4- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

4- مفرد « مواعظ » کدام است ؟

      1- وعظ       2- واعظ         3- موعظه       4- موعظ

5- با توجه به بیت « تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش      حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار » کدام توضیح غلط است ؟

       1- واژه ی غفلت و حیف ، فارسی هستند         2- بیت آرایه ی تشبیه ، تشخیص ، مراعات نظیر و تضاد دارد

       3- بنفشه معمولاً سر به پایین دارد ( رمز سر به گریبانی و سوگواری ) و گل نرگس مانند چشمی است که می نگرد

       4- مصراع دوم یک فعل ربطی موجود و دو فعل اسنادی محذوف دارد

6- کدام گزینه ، غلط املایی دارد ؟

       1- شکرگزار           2- خدمتگزار              3- خوابگزار               4- بنیانگزار

7- کدام بیت علاوه بر تأکید بر راستگویی ، آرایه ی « واج آرایی » هم دارد ؟

       1- گر راست گویی و در بند بمانی                   به زان که دروغت دهد از بند رهایی

       2- راستی کن که راستان رستند                     در جهان راستان قوی دستند

       3- طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی        صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست

       4- امیر المؤمنین فرمود : ای خلق                     صداقت پیشه ی اهل نجات است

8- کدام یک جمع نیست ؟

       1- الوان                2- اسرار         3- اقرار          4- اَنعام

9- کدام توضیح غلط است ؟

       1- بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار : منظور صبح روز اول بهار است

       2- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است : خداوند دل یعنی : صاحب دل ، آن که امور و زیبایی ها را از طریق ذوق در می یابد     

       3- فهم ، عاجز شود از حقه ی یاقوت انار : انار به یاقوت تشبیه شده است

       4- هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار : « ت » در فکرت نقش مضاف الیهی دارد .

10- همه ی ابیات جزء ادبیات تعلیمی اند به جز :

        1- پرورده ی عشق شد سرشتم                   جز عشق مباد سرنوشتم

        2- پند گیر از مصائب دگران                      تا نگیرند دیگران از تو پند

        3- جهان سر به سر حکمت و عبرت است      چرا بهره ی ما همه غفلت است

        4- به نیکی گرای و میازار کس                   ره رستگاری همین است و بس

11- کدام لغت غلط معنی شده است ؟

       1- صنع : آفرینش ، احسان   2- میغ : باران       3- قوس قزح : رنگین کمان      4- برّ و بحر : خشکی و دریا

12- کدام جمع مانند بقیه نیست ؟

      1- جواهر               2- معادن        3- انواع          4- نباتات

13- نوع دستوری کلمه ی « چون » در کدام گزینه با بقیه فرق می کند ؟

        1- بچه را چون نگاه دارد                              2 - آشیان خویش چون کند

        3- زمین چون دیبای هفت رنگ گردد                         4- غذا چون جمع کند

14- در کدام گزینه فعل اِسنادی نیست ؟

         1- اگر در خانه ای شوی                    2- مدهوش و متحیّر شوی

         3- و این عالم ، خانه ی خداست           4- بچه را چون نگاه دارد تا بزرگ شود

15- زندگی نامه ی زیر مربوط به کدام نویسنده است ؟

      « از دانشمندان معروف دوره ی سلجوقی است . در فقه و حکمت و کلام استاد بود . به مدت پنج سال در مدرسه ی نظامیه تدریس کرد . مدفون در طابران توس است . از آثار او کیمیای سعادت و نصیحه الملوک را می توان نام برد . »

         1- ابوالفضل بیهقی           2- محمد غزالی           3- احمد غزالی           4- فردوسی

16- مقصود از عبارت « خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر و در وی نمی گنجد » در کدام گزینه آمده است  ؟

        1- تنگ چشمی انسان        2- کوتاه نظری بشر      3- کوچکی چشم انسان           4- بزرگ بودن خانه

17- کیمیای سعادت در چه قرنی و به چه نثری نوشته شده است ؟

      1- قرن پنجم به نثر مسجّع                        2- قرن چهارم به نثر ساده

       3- قرن پنجم به نثر ساده                         4- قرن چهارم به نثر مسجّع

18- برای ترکیب « سریر ملک » کدام تلفظ درست است ؟

       1- مُلک                2- مَلِک                   3- مِلک                   4- مَلَک

19- در بند اول درس « شگفتی های آفرینش » کدام ویژگی نیست ؟

        1- تکرار افعال        2- کوتاهی جمله ها      3- شبکه ی معنایی و مراعات نظیر     4- آرایه ی تشخیص

20- املای کدام کلمه با توجه به معنی ، غلط است ؟

      1- قندیل : چراغ دان           2- غناعت : راضی بودن به آنچه در اختیار داری ، صرفه جویی

     3- قصر : کاخ                     4- غافل : بی خبر

21- کدام بیت مفهوم شعر حِکمی را دارد ؟

   1- به عبرت نظر کن که گردون چه کرد        فریدون کجا رفت و قارون چه کرد

   2- آب شد برف زرد کوه سفید                   تکه یخ ها به گریه افتادند

   3- آمد نوروز و هم از بامداد                       آمدنش فرخ و فرخنده باد

   4- دلی دارم خریدار محبت                       کزو گرم است بازار محبت

22- کدام مصراع به جا به جایی اجزای سخن نیاز ندارد ؟ 

    1- کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند                 2- عقل حیران شود از خوشه ی زرین عنب

   3- خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار                      4- نیست گوشی که همی نشنود آوای تو را

23- در کدام گزینه ترکیب وصفی نیامده است؟

     1- تن آدمی شریف است به جان آدمیت              نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

    2- چو بانگ رعد خروشان که پیچید اندر کوه        جهان پر است از گلبانگ عاشقانه ی ما

   3- گهی اسرار قرآن باز گوید                               گه از قول پیمبر راز گوید

  4- نام نیکو گر بماند ز آدمی                                به کزو ماند سرای زرنگار

24- جمع مکسر واژه های  « بحر ، صورت و فهم  » ، در کدام گزینه آمده است ؟

    1- بِحار ، تصاویر ، مفهوم                   2- بحور ، صُوَر ، افهام

   3- بحور ، تصورات ، افهام                   4- بحار ، صور ، تفاهم

25- کدام گزینه ویژگی نثر کهن فارسی را دارد ؟

    1- این میوه ها جبرئیل بیاورد تا فرزندان او آن را می کارند

    2- بارالها ! ما را در راه راست استوار دار

    3- نخست باید طالبان حقیقت را یافت

    4- هنگام بهار بنگر و تفکر کن

26- کدام بیت دارای شبکه ی معنایی بیشتری است ؟

   1- بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران               کزسنگ ناله خیزد روز وداع یاران

  2- ابر و باد و خورشید و فلک در کارند             تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

  3- با بدان بد باش و با نیکان نکو                     جای گل گل باش و جای خار خار

  4- در نومیدی بسی امید است                        پایان شب سیه سپید است

27- مفهوم مصراع  « سعدیا راست روان گوی سعادت بردند »   در کدام گزینه نیامده است ؟

     1- راست گو را همیشه راحت بیش                2- راستی پیشه کن ز غم رستی

    3- راستی را زوال کی باشد ؟                       4-  راستی عمل نیک بختان است

28- در کدام گزینه « مُسند » به کار رفته است ؟

    1- که تواند که دهد میوه ی الوان از چوب                             2- خبرت هست که مرغان سحر می گویند

    3- کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند                 4- دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

29- در کدام جمله  « مفعول » اسم مشتق است ؟  

   1- من تمام داستان های مشهور کشورم را می خوانم

  2- کتابچه ای را که دوست داشتم خریدم

  3- باید با شکیبایی و بردباری کارها را انجام دهیم

  4- گله داران بجستند و سیل گوسفندان را در ربود

30- کدام بیت جناس ندارد ؟

    1- سر چمان من چرا میل چمن نمی کند        همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند

   2- بهرام که گور می گرفتی همه عمر               دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

   3- ای دوست چنان بزی که بعد از مردن           انگشت گزیدنی به یاران ماند

   4- یاد یاران یار را میمون بود                       خاصه کان لیلی و این مجنون بود

31- هدف از شعر تعلیمی ، رسدن به ......................... و .................... است .

     1- سعادت و زندگی بهتر        2- سعادت و تفریح       3- پیروزی در جنگ و ظفر         4- مدح و ستایش

32- کدام قالب شعری برای شعر های مواعظ یا حکمی مناسب نیست ؟

      1- مثنوی               2- قصیده        3- رباعی            4- قطعه

33- با توجه به بیت زیر مفهوم « تنبیه » چیست ؟

      آفرینش همه تنبیه خداوند دل است       دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

    1- بیدار کردن و هشیار ساختن ، بیدار باش                 2- آفریدن

   3- تنبیه بدنی کردن                                            4- تسبیح

34- کدام گزینه ترکیب اضافی – ترکیب وصفی است ؟

     1- تماشای بهار – مرغان سحر            2- خواب جهالت – گل صد برگ

    2- خوشه ی زرین – مرغان سحر                   4- گل صد برگ – رخ زیبا

35- کدام گزینه جمع مکسر نیست ؟

     1- الوان                  2- مواعظ        3- بامداد                  4- اسرار

36- سریر ، یعنی :

     1- تخت                 2- صندلی                3- تاج           4- آسمان

37-  مفهوم عبارت « ما اکثر العبر و اقل الاعتبار » با کدام بیت پیوند دارد ؟

     1- سعدیا راست روان گوی سعادت بردند          راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار

     2- این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود        هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

     3- بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار              خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار

     4- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است            دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

38- معنای کدام واژه نادرست است ؟

     1- غفلت : بی خبری ، ناآگاهی           2- عنب : انگور           3- حقه : جعبه ای کوچک      4- حیران : خوش حال

39- کدام ترکیب وصفی است ؟

      1- روی زمین          2- دیبای هفت رنگ      3- حشرات زمین         4- آشیان خویش

40- املای کدام واژه با توجه به معنا غلط است ؟

     1- بهر : دریا                        2- قوس قزح : رنگین کمان    

     3- سعادت : خوشبختی                   4- متحیر : سرگشته و حیران  


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي سوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:13 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
         بسم الله الرحمن الرحیم

                                                سؤالات فصل سوم ، فارسی سوم

1-    لغات زیر را معنی کنید .

لیل و نهار ، تنبیه ، اقرار ، فکرت ، تسبیح ، مستمع ، اسرار ، خفته ، جهالت ، الوان ، عنب ، حُقّه ، مسخّر ، اِنعام ، صُنع ، میغ ، نهر ، برّ و بحر ، قوس قزح ، عجایب ، بساط ، فراخ ، دیبا ، قندیل ، جمال ، قصر ، غلام ، سریر ، قناعت ، متحیر ، مدهوش

2-    اشعار و عبارات زیر را معنی کنید .

الف- کوه و دریا و درختان در تسبیح اند      نه همه مستمعی فهم کند این اسرار

ب) عقل حیران شود از خوشه ی زرین عنب      فهم عاجز شود از حقّه ی یاقوت انار

ج- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است     دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

د) همه عجایب صُنع حق تعالی است

ه) مورچه از جمال صورت قصر و بسیاری غلامان و سریر ملک وی هیچ خبر ندارد

3- بنفشه و نرگس در بیت 6 هر کدام مظهر و نماد چیست ؟

4- هر کدام از ترکیب های زیر وصفی است یا اضافی ؟

      دامن صحرا ، نقش عجب ، مرغان سحر ، خواب جهالت ، گل صد برگ ، خوشه ی زرین ، حقه ی انار

5- کیمیای سعادت از کیست ؟

6- پنج جمع مکسر در درس 8 پیدا کنید و مفرد آنها را بنویسید

7- کدام بیت در درس 7 تشبیه دارد ؟

8- ویژگی های نثر کهن را بنویسید .

9- زنجیره ی معنای یا شبکه ی معنایی را در ص 46 پیدا کنید .

10- دو تشبیه در درس 8 پیدا کنید و بنویسید

11- سعدی در شعر تماشای بهار به موضوعاتی از قبیل خداشناسی و تسبیح کائنات اشاره کرده است دست کم دو موضوع دیگر پیدا کنید و بنویسید .

12- سعدی در یکی از قصائد خود می گوید فضل خدای را که تواند شمار کرد    یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد کدام بیت هم مضمون این بیت است ؟

13- تفاوت قصیده و غزل در چیست ؟

14- معادل فارسی این کلمات را بنویسید . لیل و نهار ، عنب ، الوان ، مستمع

15- چه موقع از سال اندازه ی شب و روز تفاوتی نمی کند ؟

16- در مورد این تشبیه و ارکان آن توضیح دهید . زمین چون دیبایی هفت رنگ گردد

17- چرا عده ای از انسان ها از ساخته های دست انسان هم تعجب می کنند و هم تعریف ولی از آفریده های خدا غافلند

18- در کدام بند درس ، غزالی ، انسان را نسبت به جهان ناچیز می داند ؟

19- غزالی در بند چهارم درس چه چیزی را عجیب تر می داند ؟

20- در جای خالی کلمات مناسب بنویسید .

و این عالم خانه ی ................ و فرش وی ................. است و چراغ وی ............. است و شعله ی وی............... و قندیل های وی .............. و تو از عجایب این ..............

21- جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .الف – منازل و عقول جمع مکسر واژه های ........................ و .............. می باشند

22- هدف از شعر تعلیمی رسیدن به ................... و ...................... بهتر است

23- در بازگردانی جمله ها معمولاً .................. در ابتدای جمله و...................... در انتهای جمله قرار می گیرد

24- دریبت « این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود       هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار » ................. یک ترکیب اضافی است

25- کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است ؟

الف – رخ زیبا             ب- گوی سعادت         ج- مرغان سحر           د- رحمت خداوند

26- در کدام مصراع آرایه تشبیه به کار رفته است ؟

     الف- خبرت هست که مرغان سحر می گویند           ب- کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند

    ج- فهم عاجز شود از حقه ی یاقوت انار                  د- حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار

27- مفهوم توانایی خداوند در کدام مصراع آمده است ؟

   الف- شکر اِنعام تو هرگز نکند شکر گزار                   ب- که تواند که دهد میوه ی الوان از چوب

   ج- نه همه مستمعی فهم کند این اسرار                   د- دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

28- تفاوت معنایی اَنعام و اِنعام را توضیح دهید .

29- ترکیب های وصفی و اضافی را مشخص کنید . تماشای بهار، خداوند دل ، نقش عجب ، گل صد برگ

30- در مصراع « فهم عاجز شود از حقه ی یاقوت انار » نهاد ، مسند و فعل اِسنادی را مشخص کنید .

31- مصراع های زیر را بازگردانی کنید ( جایگاه درست اجزای سخن را مشخص کنید )

الف- نه همه مستمعی فهم کند این اسرار          ب- عقل حیران شود از خوشه ی زرین عنب

32- کدام عبارت صحیح و کدام غلط است ؟

الف- کتاب کیمیای سعادت نوشته ی احمد غزالی است    ص     غ

ب- در نثر های کهن فارسی حذف فعل ها فراوان است          ص    غ

ج- در بیت « بحر آفرید و برّ و درختان و آدمی / خورشید و ماه و انجم لیل و نهار کرد » شبکه ی معنایی وجود دارد ص  غ

33- جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

الف- در نثر های کهن فارسی جمله ها بسیار .................... هستند

ب- شبکه ی معنایی گسترده تر از .................... است

ج- در جمله ی « در وقت بهار بنگر که زمین چون دیبای هفت رنگ گردد » رکن چهارم تشبیه واژه ی ............... است .

34- در کدام گزینه شبکه ی معنایی آمده است ؟

    الف – فداکاری ، شجاعت ، جانبازی ، شیراز ، شعر      ب- زمستان ، آدم برفی ، بخاری ، برف ، سرما

    ج- مدرسه ، علم ، ورزش ، دنیا ، آب                     د- پرنده ، بلبل ، پرواز ، آفتاب ، پرچم

35- در کدام گزینه همه ی واژه ها جمع مکسر هستند ؟

    الف- نباتات ، علامات ، آیات            ب- حشرات ، ستارگان، غلامان

     ج- یاران ، عجایب ، حیوانات           د- جواهر ، انواع، معادن

36- برای هر یک از واژه های «گُل » و « کتاب » یک شبکه ی معنایی بسازید ( چهار واژه )

37- متضاد واژه های زیر را بنویسید الف- مختصر           ب- لطیف

38- ارتباط مراعات نظیر و شبکه ی معنایی را بیان کنید .


موضوعات مرتبط: سوالات ادبيات فارسي سوم
[ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:11 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
[ سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:5 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

مارا که غیر داغ غمت بر جبین نبود

نگذشت لحظه ای ، که دل ما غمین نبود

هر چند آسمان به صبوری چو ما ندید

ما را غمی نبود، که اندر کمین نبود

راهی اگر نداشت ، به آزادی و امید

رنج اسارت ، این همه ، شور آفرین نبود

ای آفتاب محمل زینب ! کسی چو من

از خرمن زیارت تو ، خوشه چین نبود

تقدیر، با سر تو مرا همسفر نمود

در این سفر مقدر من ، غیر از این نبود

گر از نگاه گرم تو ، آتش نمی گرفت

در شام و کوفه خطبه ی من آتشین نبود

گر شوق سر به چوبه محمل زدن نداشت

زینب پس از تو ، زینب محمل نشین نبود

در حیرتم که بی تو ، چرا زنده مانده ام

عهدی که با تو بستم از اول، چنین نبود

ده روزه ی فراق تو ، عمری به ما گذشت

یک عمر بود هجر تو ، یک اربعین نبود


موضوعات مرتبط: مناسبت ها
[ سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹ ] [ 19:1 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

موضوعات مرتبط: مناسبت ها
[ سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹ ] [ 17:33 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

موضوعات مرتبط: مناسبت ها
[ سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹ ] [ 17:29 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
و اما عباس بن علی علیه السلام کیست؟
اباالفضل(عليه السلام) بر صحنه تاريخ اسلام به عنوان فرمانده اي بزرگ و منحصر بفرد ظاهر شد که تاريخ بشريت نمونه رشادتهاي بي نظير و همچنين صفات پسنديده وي را هرگز به خود نديده است .
اباالفضل (عليه السلام) در روز عاشورا با استقامت ، اراده آهنين و غير قابل توصيف ، اعتماد به نفس بالا و نيروي عزم که به مثابه سپاهي شکست ناپذير بود سپاه ابن زياد را مرعوب نمود و روحيه سپاهش را همانند ميدان نبرد در هم کوبيد .
رشادتهاي اباالفضل (عليه السلام) در طول اعصار و قرون موضوع بحث مردم بوده و هست . جهانيان تا کنون نظيرعباس(عليه السلام) را نديده اند که با وجود حجم سنگين مشکلات و مصائبي که بر دوشش سنگيني کرده بتواند بر سپاهي مجهز که متشکل از دهها هزار پياده نظام است حمله ور شده و خسارتهاي سنگين به آنان وارد نمايد . مورخان در خصوص شجاعت عباس(عليه السلام) در روز عاشورا چنين نوشته اند :
"هر چه بر گردانهاي دشمن حمله ور مي شد نيروهاي آن گردان از ترس وي مي گريختند و زير پاي يکديگر له مي شدند . او هيمنه مرگ بر روي گردانهاي دشمن مي گستراند.ترس و وحشت بر آنان مسلط مي شد و دلهاي دشمنان را متزلزل مي نمود بطوريکه با آن کثرت نفرات ياراي مقاومت در مقابل او نبود "
اين رشادتها و مواهب افتخار آميز حضرت عباس(عليهى السلام) منحصر به او و مسلمانان نمي شود بلکه هر انساني که به اصول انساني پايبند باشد به وي افتخار ميکند.
علاوه بر تمامي موارديکه در بالا براي شخصيت والاي اباالفضل (عليه السلام) برشمرديم او نمادي براي صفات والا ، برخوردها و رفتارهاي بزرگ منشانه بود . شهامت ،نجابت ، وفا و همراهي در وجودش نقش بست تا آنجا که با برادرش امام حسين(عليه السلام) در سختيها همراهي نمود و جانش را فدايش کرد و با خون خويش از وي دفاع نمود . به درستي چنين وفا و همراهي جز از کسانيکه خداوندش قلبشان را بر ايمان آزموده و هدايت نموده است ساطع نمي شود .
حضرت عباس(عليه السلام) از خلال تعامل بسيار خوبي که با برادرش امام حسين(عليه السلام) داشت حقيقت برادري اسلامي و همه ارزشها و الگوهاي آنرا به نمايش گذارد و از هيچ اقدامي که ادب و احترام و احسان به برادر بزرگوارش را اثبات کند فروگذار ننمود .از مهمترين اين اقدامات زماني بود که با جگري گداخته در کنار نهر علقمه قرار گرفت و خواست که جرعه اي آب بنوشد اما ياد عطش برادر و اهل بيتش مانع از آن شد و آب را ننوشيد .
تاريخ ملتها را مطالعه کنيد . آيا مي توان نمونه اي از اين برادري صادقانه پيدا کرد ؟! در تاريخچه نجبا و ايثار گران تاريخ جستجو کنيد .آيا مي توانيد همانند اين ايثار بيابيد؟؟!!
حضرت عباس(عليه السلام) از براي اصولي که مهمترين آنها اجراي حکم قرآن و برقراري عدالت درميان مردم( که برادرش امام حسين(عليه السلام) آنها را فرياد زده بود ) ، بازگرداندن کرامت و آزادي به مسلمانان ، نشر رافت اسلامي ، ريشه کني ظلم و جور و بنا نهادن اجتماعي خالي از ارعاب و ترس به شهادت رسيد .
امام حسين (عليه السلام) انقلابي را به وجود آورد که خداوند درقرآن به آن اشاره نموده و آنرا عبرتي براي خردمندان و دانشمندان قرار داده بود و بواسطه آن قلعه هاي ظلم و جور را در هم کوبيد .
امام حسين(عليه السلام) اين نهضت را آنچنان که خودش توصيف مي نمايد نه از براي فساد و نه تکبر و ظلم بلکه براي اصلاح در واقعيات تلخ اجتماع که بواسطه حکومت امويان از همه قوانين و عرف اجتماعي فاصله گرفته بودند و زندگي مردم را به جهنمي ملال آور وغير قابل تحمل مبدل نموده بودند به وجود آورد .
بلادي که تحت فرمان زياد ابن ابيه (والي معاويه بر عراق و برادر غير شرعي او) بود از بدترين و سخت ترين شکل اداره رنج ميبرد بطوريکه وي آتش فتنه را برافروخت و قانون اللهي را در قضاوت به کنار نهاد و بي گناهان را بجاي گنهکاران توقيف و براساس تهمت و گمان مردم را کشت و اين مسائل را بر همه مردم تسري داد.
نبرد کربلا نه تنها ازمهمترين اتفاقات جهان بلکه از بزرگترين موفقيت هاي بشريت در راستاي مبارزه مسلحانه با ظلم و طغيان به شمار مي آيد که توانست مسير تاريخ ملتهاي مسلمان را تغيير دهد و افقهاي روشني در راه مبارزه و سرپيچي از حکومت ظلم و طغيان بنماياند.
اين حماسه عظيم در کربلا احساسات آزادگان را براي مبارزه مسلحانه در راستاي آزاد نمودن اجتماع از بندگي، بردگي و حاکميت قوانين غير شرعي برانگيخت .
امام حسين(عليه السلام) و اهداف و اصول با عظمتش در اين انقلاب جاويدان به پيروزي دست يافتند و به عنوان نمادي براي مبارزه مقدس با ظالمين و طاغوتيان که در هر زمان و مکان انقلابيون را روح و انرژي مي دهد جاويد شد . از پيروزيهاي قابل توجه و ارزشمند امام حسين (عليه السلام) سلب مشروعيت از نظام اموي حاکم بود ، نظامي که نه تنها نماينده اسلام و مسلمين نبود بلکه حکومتي ديکتاتوري مبتني بر پايه شمشير وقلع و قمع و عدم توجه به رضايت و اختيار مردم بود .
امام حسين (عليه السلام) بنيان حکومت بني اميه را واژگون و نمادهاي شکوه ، طغيان و بي اخلاقي آنرا متلاشي نمود و آنرا مبدل به مثالي سياه و فراموش نشدني براي تمامي حکومتهاي منحرف از راه حق وعدالت در طول تارخ نمود.
انقلاب سيدالشهدا (عليه السلام) ملتهاي اسلامي را از حالت رخوت و خمودگي خارج نمود . بعد از اين حماسه ، ملت هاي اسلامي شعار آزادي ، استقلال و حفظ کرامت را براي رهايي از زير يوغ اين حکومتهاي جبار فرياد زدند و در انقلابهاي بعدي همچون طوفاني کوبنده مشارکت نمودند تا آنجا که ملتهاي اسلامي توسط انقلابهاي بعدي که امتداد انقلاب امام حسين(عليه السلام) بود نظام حکومتي بني اميه را سرنگون و از صفحه تاريخ حذف نمودند.
هرآنچه از بي حرمتي ها و تعدي هاي بي شرمانه اي که در حماسه کربلا به امام حسين(عليه السلام) رفت ناگهاني و بي دليل نبود . دليل تمام اين اتفاقات ناپسند نتيجه مستقيم انحرافات در مسير حکومت و مملکت داري از جانب سياسيون آن عصر بود که به حکومت به ديد منبع درآمد و وسيله اي براي رسيدن به ثروتهاي کلان مي نگريستند و اطلاعي از نظر اسلام در خصوص حکومت که آنرا وسيله اي براي خدمت به مردم و پيشبرد سطح فکري و معيشتي مردم مي داند و آنان را در خصوص مسائل اقتصادي امت در برابر خداوند مسئول دانسته ، نداشتند . شريعت اسلامي براي مسئولين حکومتي اين اجازه را نيز قائل نشده که بين مردم و نزديکان خود تفاوت و تبعيض قائل شده و از اموال حکومت چيزي را براي نزديکان اضافه بر مردم برگزينند .
بر راس فرمانروايان منحرف ، رهبران بني اميه بودند که اموال خدا را حيف و ميل نمودند و خود را صاحب اختيار و قيم مردم معرفي نمودند . علاوه بر تمام ظلم و جور و تجاوزي که بني اميه بر مردم و کرامتشان روا داشتند ، در ظلم به علويان و دور نمودن شيعيان از ايشان نيز تعمد نمودند .
حضرت اباالفضل(عليه السلام) اين مشکلات سخت را پيش پاي اهل بيتش و محبان ايشان مي ديد و بر اندوهش افزوده مي شد .
در حماسه کربلا پيشواي ما حضرت عباس(عليه السلام) بعد از برادر گرانقدرش امام حسين(عليه السلام) که بينانگذار اين حماسه جاويدان عدالت خواهي و حق طلبي بود ، نقش اصلي را برعهده داشت و بواسطه خدمات ارزشمند ، مواضع شجاعانه و مقاومت دليرمردانه اش مقابل لشکريان ابن زياد ، بر تمام اصحاب و اهل بيت مکرم امام (عليه السلام) برتري داشت . او شجاعت وصف ناپذير و حيرت برانگيزي را به منصه ظهور نهاد . او در وجود نيروهاي لشکر برادر اعتماد به نفس ، عزم براي فداکاري و شهادت را تقويت مي نمود . او مرگ را آسان مي پنداشت تا آنجا که اين روحيه در جان نيروهاي امام (عليه السلام) نيز نقش بسته و همگي براي اعتلاي کلمه "الله" به ميادين نبرد شتافتند و به شرف شهادت نائل آمدند.
حضرت عباس(عليه السلام) در روزهاي سختي همراه هميشگي برادرش بود و هر آنچه از محبت و احسان در توان داشت تقديم و از امام با جان و بدنش حمايت نمود . او علمدار لشکر ، هماهنگ کننده و در خدمت امام بود .
بعضي از روايان نقل ميکنند که قلب امام(عليه السلام) چنان آکنده ازعشق و محبت عباس(عليه السلام) بوده که عباس (عليه السلام) را به سان ميهمان خويش مي پنداشته و چون امام (عليه السلام) با وجود وي احساس اعتماد به نفس و قدرت مي نموده است اجازه حضور در ميدان نبرد را تا زمان کشته شدن اصحاب و اهل بيت به وي نمي داده است.
هنگاميکه حضرت اباالفضل(عليه السلام) به شهادت رسيد امام (عليه السلام) احساس غربت و تنهايي و نا اميدي نمود و بر اين ضايعه به شدت گريست . امام (عليه السلام) بعد از اين اتفاق به سوي ميدان نبرد شتافت تا با برادرش در بهشت ملاقات نمايد .
سلام بر تو اي اباالفضل که در حيات و مماتت گردآورنده تمامي اصول و مباني انسانيت بوده و به تنهايي نمونه اي از شهداي کربلا که به قله رفيع شرافت و بزرگي در جهان عرب و اسلام دست يافتند هستي .

جهت دريافت تصوير و انجام سفر مجازي از طريق زير اقدام نماييد :

 نحوه استفاده :

اگرچه اغلب کاربران در اولین نگاه متوجه امکانات این تصاویر خواهند شد اما بهتر است اشاره ای گذرا بر نحوه عملکرد آن داشته باشیم :
1) برای حرکت فقط باید ماوس را حرکت دهید تا به تمامی نقاط تصویر پاناروما دسترسی داشته باشید .
2) در این تصاویر شما می توانید به صورت مجازی لنز عکاسی را زوم کنید . از دکمه اسکرولر ماوس و یا کلیدهای PageUP و PageDown برای تعویض بزرگنمائی تصویر از لنز ۱۷ میلی متر تا لنز ۷۵ میلی متر استفاده کنید . ضمنا این کار را می توانید با نگاه داشتن کلید سمت راست ماوس و عقب و جلو کردن ماوس نیز انجام دهید .
3) برای انتخاب تصویر پاناروما ( سه بعدی ۱۸۰ در ۳۶۰ درجه ) به عنوان محافظ صفحه نمایش ( Screen Saver ) از کلید F5 استفاده کنید .(البته در ابتدا و قبل از اجرای تصویر آن را به محل مشخص و ثابتی انتقال دهید تا پس از فشردن کلید F5 ، تصویر همیشه از همانجا فراخوانی شود.)
4) برای خروج از کلید ESC استفاده کنید . 

موضوعات مرتبط: مناسبت ها
[ سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹ ] [ 17:26 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

آثار و بركات مرقد شريف و حرم مطهر سيدالشهدا (ع) عبارتند از:   

1-      مرقد حسينى ، نيروبخش است
با ذكر اجمالى تحولاتى كه در عمارت مرقد مطهر امام حسين (ع) صورت گرفته است به خوبى معلوم مى‏گردد كه زيارت قبر آن حضرت در مبارزه با حكومت بنى عباس تأثير مهمى داشته است ، و به همين دليل بود كه عباسيان قبر آن امام را دشمن خود مى‏دانستند و به ويرانى آن دست مى‏زدند ، زيرا اين قبر شريف به مركز تجمع مخالفان و مبارزان تبديل شده بود.
مشاهده مزار و مرقد شهيدان كربلا و به نظر در آوردن آن مصائب جانگذار ، حالت بيننده را دگرگون ساخته و استقامت حال او را به هم زده و وارونه مى سازد، كه چگونه عده‏اى قليل در مقابل جمعى كثير و سپاهى مجهز و مهيا تن به مرگ داده و روى عقيده و ايمان خود ثبات قدم داشته و تا آخرين قطره خون خود مبارزه و جانفشانى نمودند.


2- محل نزول فرشتگان الهى
امام صادق (ع) فرمود: «ما بين قبر حسين (ع) تا آسمان، محل رفت و آمد فرشتگان الهى است ». (1)
  و نيز فرمود: «قبر حسين بن على (ع) بيست ذراع در بيست ذراع است . آن باغى از باغهاى بهشت ، و محل عروج فرشتگان به آسمان مى‏باشد هيچ فرشته مقرب و پيامبر مرسلى نيست جز آنكه از خدا مى‏خواهد كه او را زيارت كند پس گروهى فرود مى‏آيند و گروهى بالا مى‏روند» (2).


3- نماز قبول مى‏شود
اگر انسان زائر ، حق امام را شناخته و با معرفت و ولايت او در كنار قبر مطهرش نماز گذارد ، مورد قبول حق تعالى قرار مى‏گيرد . چنانكه امام صادق (ع) در شأن و مقام كسى كه به مرقد و بارگاه شريف حضرت مشرف شده و نماز بخواند ، فرمود: «خداوند متعال اجر نمازش را قبولى آن قرار مى‏دهد» (3)

4- تمام خواندن نماز
حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمود: «نماز در چهار مكان تمام خوانده مى‏شود (يعنى اگر چه از حد مسافت شرعى هم بيشتر باشد اما شكسته نمى‏شود) : 1- مسجد الحرام (مكه) ، 2- مسجد الرسول (مدينه)، 3- مسجد كوفه، 4- حرم امام حسين (ع) » (4)
و نيز روايت شده كه «ابن شبل» از امام صادق (ع) پرسيد: آيا قبر امام حسين (ع) را زيارت كنم ؟ فرمود: پاك و خوب زيارت كن و نمازت را در حرمش تمام بخوان . پرسيد نمازم را تمام بخوانم؟ فرمود: تمام. عرض كرد : بعضى از اصحاب و شيعيان شكسته مى‏خوانند؟ فرمود: اينان دو چندان عمل مى‏كنند » (5)
لذا چنانكه در رساله‏هاى عمليه نيز آمده است ، در حرم امام حسين (ع) مى‏توان نماز را، هم شكسته خواند و هم به بركت آن حضرت تمام بجا آورد.

5- اجابت دعا و برآورده شدن حاجت
خداوند سبحان در ازاى ايثار و فداكارى سيدالشهدا (ع) و تحمل هرگونه سختى چون تشنگى و غم و اندوه فراوان براى حفظ اسلام، در مرقد شريفش بركاتى را قرار داده كه از جمله آنها اجابت دعا و برآورده شدن حاجات است . چنانكه امام صادق (ع) فرمود: «هر كس دو ركعت كنار قبر حسين (ع) نماز بخواند ، از خداوند چيزى رإ؛88ّّ مسئلت نكند جز اينكه به او عطا شود» . (6)
و نيز فرمود: «خداوند در عوض قتل امام حسين (ع) امامت را در ذريه آن حضرت ، شفا را در تربتش ، اجابت دعا را در كنار مرقدش قرار داده ، و ايام زيارت كنندگان او از عمرشان حساب نمى‏شود» . (7)
موضوعات مرتبط: مناسبت ها
[ سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹ ] [ 17:23 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

یكي بود يكي نبود، يك بچه كوچيك بداخلاقي بود. پدرش

 به او يك كيسه پر از ميخ و يك چكش داد و گفت هر وقت

 عصباني شدي، يك ميخ به ديوار روبه رو بكوب.

روز اول پسرك مجبور شد 37 ميخ به ديوار روبه رو بكوبد.

 در روزها و هفته ها ي بعد كه پسرك توانست خلق و خوي

 خود را كنترل كند و كمتر عصباني شود، تعداد ميخ هايي

 كه به ديوار كوفته بود رفته رفته كمتر شد. پسرك متوجه

 شد كه آسان تر آن است كه عصباني شدن خودش را

 كنترل كند تا آن كه ميخ ها را در ديوار سخت بكوبد

بالأخره به اين ترتيب روزي رسيد كه پسرك ديگر عادت

 عصباني شدن را ترك كرده بود و موضوع را به پدرش

 يادآوري كرد. پدر به او پيشنهاد كرد كه حالا به ازاء هر

 روزي كه عصباني نشود، يكي از ميخ هايي را كه در طول

 مدت گذشته به ديوار كوبيده بوده است را از ديوار بيرون

 بكشد

روزها گذشت تا بالأخره يك روز پسر جوان به پدرش روكرد

 و گفت همه ميخ ها را از ديوار درآورده است. پدر، دست

 پسرش را گرفت و به آن طرف ديواري كه ميخ ها بر روي

 آن كوبيده شده و سپس درآورده بود، برد

پدر رو به پسر كرد و گفت: « دستت درد نكند، كار خوبي

 انجام دادي ولي به سوراخهايي كه در ديوار به وجود آورده

 اي نگاه كن !! اين ديوار ديگر هيچ وقت ديوار قبلي نخواهد

 بود

پسرم وقتي تو در حال عصبانيت چيزي را مي گويي مانند ميخي

 است كه بر ديوار دل طرف مقابل مي كوبي. تو مي تواني چاقوئي

 را به شخصي بزني و آن را درآوري، مهم نيست تو چند مرتبه به

 شخص روبرو خواهي گفت معذرت مي خواهم كه آن كار را كرده

 ام، زخم چاقو كماكان بر بدن شخص روبرو خواهد ماند. يك زخم

 فيزيكي به همان بدي يك زخم شفاهي است.

 

دوست ها واقعاً جواهر هاي كميابي هستند ، آنها مي

 توانند تو را بخندانند و تو را تشويق به دستيابي به

 موفقيت نمايند. آنها گوش جان به تو مي سپارند و انتظار

 احترام متقابل دارند و آنها هميشه مايل هستند قلبشان را

 به روي ما بگشايند»


موضوعات مرتبط: اشعار و متون زیبا
[ سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹ ] [ 16:54 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

در شهري در آمريكا، آرايشگري زندگي مي‌كرد كه سالها بچه‌دار نمي‌شد. او نذر كرد كه اگر بچه‌دار شود، تا يك ماه سر همه مشتريان را به رايگان اصلاح­ كند. بالاخره خدا خواست و او بچه‌دار شد!

روز اول يك شيريني فروش وارد مغازه شد. پس از پايان كار، هنگامي كه قناد خواست پول بدهد، آرايشگر ماجرا را به او گفت. فرداي آن روز وقتي آرايشگر خواست مغازه‌اش را باز كند، يك جعبه بزرگ شيريني و يك كارت تبريك و تشكر از طرف قناد دم در بود.

روز دوم يك گل فروش به او مراجعه كرد و هنگامي كه خواست حساب كند، آرايشگر ماجرا را به او گفت. فرداي آن روز وقتي آرايشگر خواست مغازه‌اش را باز كند، يك دسته گل بزرگ و يك كارت تبريك و تشكر از طرف گل فروش دم در بود.

روز سوم يك مهندس ايراني به او مراجعه كرد. در پايان آرايشگر ماجرا را به او گفت و از گرفتن پول امتناع كرد.
حدس بزنيد فرداي آن روز وقتي آرايشگر خواست مغازه‌اش را باز كند، با چه نظره‌اي روبرو شد؟
فكركنيد ؛ شما هم يك ايراني هستيد.
.
.
.
چهل تا ايراني، همه سوار بر ماشينهای آخرين مدل ، دم در سلماني صف كشيده بودند و غر مي‌زدند كه پس اين مردتیکه چرا مغازه‌اش را باز نمي‌كند


موضوعات مرتبط: اشعار و متون زیبا
[ سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹ ] [ 16:45 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]

فکر مثبت

باران بشدت میبارید و مرد در حالیکه ماشین خود را در جاده پیش میراند ، ناگهان تعادل اتومبیل بهم خورده و از نرده های کنار جاده به سمت خارج منحرف شد .  از حسن امر ،  ماشین صدمه ای ندید اما لاستیکهای آن داخل گل و لای گیر کرد و راننده هر چه سعی نمود  نتوانست آن را از گل بیرون بکشه

بناچار زیر باران از ماشین پیاده شد و بسمت مزرعه مجاور دوید  و در زد . کشاورز پیر که داشت کنار اجاق استراحت میکرد  به آرومی اومد  دم در و بازش کرد

راننده ماجرا رو شرح داد و ازش درخواست کمک کرد . پیرمرد گفت که ممکنه از دستش کاری بر نیاد اما اضافه کرد که : "  بذار ببینم فردریک چیکار میتونه برات بکنه . "

لذا با هم به سمت طویله رفتند و کشاورز افسار یه قاطر پیر رو گرفت و با زور اونو کشید بیرون

تا رانندهه شکل و قیافه  قاطر رو دید ، باورش نشد که این حیوون پیر و نحیف بتونه کمکش کنه ، اما چه میشد کرد ، در اون شرایط سخت به امتحانش میارزید

با هم به کنارجاده رسیدند و کشاورز طناب رو به اتومبیل بست و یه سردیگه اش  رو محکم چفت کرد دور شونه های فردریک یا همون قاطره و سپس با زدن ضربه رو پشت قاطر داد زد : "  یالا ،  پل  فردریک ،  هری  تام ، فردریک  تام  ، هری  پل ....  یالا سعیتون رو بکنین  ... آهان فقط یک کم  دیگه ، یه کم دیگه .... خوبه تونستین  "

راننده با ناباوری دید که قاطر پیرموفق شد  اتومیبل رو از گل بیرون بکشه . با خوشحالی زائد الوصفی از کشاورز  تشکر کرد و در حین خداحافظی ازش این سوال رو کرد : " هنوزهم نمیتونم باور کنم که این حیوون پیرتونسته باشه ،  حتما هر چی هست زیر سر اون اسامی دیگه است ،  نکنه یه جادوئی در کاره "

کشاورز پاسخ داد : " ببین عزیزم ، جادوئی در کار نیست  "

اون کار رو کردم که این حیوون باور کنه عضو یه گروهه و داره یک کار تیمی میکنه  ، آخه میدونی قاطر من کوره
موضوعات مرتبط: اشعار و متون زیبا
[ سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹ ] [ 16:34 ] [ مدير آموزشگاه غيردولتي انديشه قير ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

ورود شما را به وبلاگ آموزشگاه غیر دولتی اندیشه خوش آمد عرض مي نماییم . اميدواریم مطالب اين وبلاگ مورد استفاده ي شما عزیزان قرار گيرد . خوشحال می شویم نقطه نظرات خود را براي بهبود این وبلاگ با ما در میان بگذارید .اين آموزشگاه در راستاي هوشمند سازي مدارس پيشرو بوده و از روش هاي مختلف آموزشي جهت بهبود كيفيت آموزش استفاده مي كند.در حال حاضر وضعيت تحصيلي دانش آموز به صورت فردي و هم چنين گروهي از طريق سامانه ي پيام كوتاه به اطلاع اوليا محترم مي رسد.
پست الکترونیک :www.andishehghir@yahoo.com
شماره حساب آموزشگاه : 4150106486007
کد پستی : 43961-74761
متشكرم
مديريت آموزشگاه غيردولتي انديشه قير
موضوعات وب
امکانات وب